30% nieuwe bomen voor Lievensbos en scoutsdomein

In Kapellen worden er eind juni 2013 beheerwerken uitgevoerd in het Lievensbos (een van de twee Kapelse speelbossen) en op het scoutsdomein aan de Wolvenbosdreef. In totaal wordt zo’n 30% herbebost met nieuwe bomen, struiken en planten.
In het Lievensbos, het speelbos tussen de Nieuwelaan en de Oude Heidestraat (tussen begraafplaats en scoutsdomein), verdwijnen in het kader van het goedgekeurde en vergunde bosbeheerplan vooral zieke en gevaarlijke lorken. Verder wordt het eenzijdige grove-dennenbestand met 30% uitgedund. Op de vrijgekomen ruimte worden daarna zwarte elzen en zomereiken aangeplant. De gemeente blijft er ook de Amerikaanse vogelkers, een agressieve exoot, bestrijden, wat ze daar al sinds 2008 doet. Zo krijgen ook inheemse struiken als de lijsterbes en sporkehout kans om te groeien in de onderlaag.
Doel is het Lievensbos te verjongen en de biodiversiteit te verhogen. Dat is nodig opdat de dennen en de Amerikaanse vogelkers het gebied anders compleet zouden overwoekeren. Verjonging van een bos en meer biodiversiteit geeft niet alleen een rijker bomenbestand. Zo houden we het bos vitaal en stellen we het veilig voor de toekomstige generaties. Dat is ook belangrijk voor de dieren die er leven (of potentieel kunnen leven), én bijvoorbeeld een zomereik produceert meer zuurstof dan een den.
Om dezelfde redenen maken op het scoutsdomein aan de Wolvenbosdreef, dat achteraan grenst aan het speelbos, fijnsparren plaats voor onder meer zomer- en wintereiken, beuken en gevarieerde onderbeplanting. Op het scoutsterrein wordt ook het dennenbestand in de strook langs de Nieuwelaan uitgedund. Deze beheerwerken worden gerealiseerd in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen Noord vzw.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.