Wat met Masterplan Hoekakker? Buurtcomité stelt vragen aan district en Vlaams parlement

Wandelen of de hond uitlaten op Hoekakker kan al een poosje niet meer. Het buurtcomité pleit voor open ruimte in plaats van bebouwing. 

EKEREN – “Dankzij de steun van velen en twee gerenommeerde advocaten hebben we enkele jaren geleden de bouwplannen van 450 woningen en appartementen in onze Hoekakker kunnen laten vernietigen”, meldt de woordvoerder van het buurtcomité. “Sindsdien is het verdacht stil. Wat niet wil zeggen dat er achter de schermen niet gewerkt wordt.” Onlangs kregen de districtsraadsleden een brief van het buurtcomité en kwam Hoekakker nog ter sprake in het Vlaams parlement.

“De bewoners van Ekerse-Donk werden in 2016 opgeschrikt bij de voorstelling van het Masterplan Hoekakker. Dit plan zou onze wijk ernstige schade berokkenen”, aldus de woordvoerder in een brief  namens de buurtbewoners. “Hevig protest heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat via juridische weg de vergunning voor het eerste deel van het project in 2021werd vernietigd. Met de hernieuwde inzichten inzake bouwshift, milieu, klimaat en landbouw, en met de beschikbare planschaderegeling, is de situatie rond deze thema’s de laatste jaren drastisch gewijzigd.”

Wandelen of de hond uitlaten op Hoekakker kan al een poosje niet meer.

Filip Dewinter
Volgens de briefschrijver zijn de Donkenaren massaal begaan met de situatie van de Hoekakker en zijn benieuwd naar de invulling ervan. Het buurtcomité vraagt de Ekerse politici hun standpunt omtrent de toekomst van de Hoekakker duidelijk te maken.

Onlangs informeerde volksvertegenwoordiger Filip Dewinter (Vlaams Belang) minister Demir (N-VA) nog naar het verder verloop van Hoekakker. Op 15 december besliste de Vlaams Regering tot de voorlopige aanduiding van het watergevoelige openruimtegebied het ‘Laar’ in Ekeren-Donk. De streek behoort tot het signaalgebied Hoekakker van de Benedenscheldebekken. Dewinter wou van minister Demir weten welke initiatieven er inmiddels werden genomen in het dossier Hoekakker. “Kunnen de huidige plannen in de huidige vorm nog doorgaan? Dienen de plannen niet aangepast te worden in het licht van de waterproblematiek?

Zuhal Demir
“Uit recent overleg van mijn administratie met de waterloopbeheerder (provincie Antwerpen), blijkt dat de in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgenomen randvoorwaarden voor waterberging zouden volstaan”, laat de minister weten. “In het masterplan wordt voorzien in een buffering van 40.000 m³, terwijl een storm met retourperiode van 100 jaar (huidig klimaat) een maximaal volume van 11.740 m³ aanspreekt. Bij een hoog klimaatscenario vergroot dit volume naar circa 20.000 m³. De voorziene capaciteit in het plan is volgens de waterloopbeheerder voldoende om ook de impact van de klimaatwijziging op te vangen.” Aangezien er op dit ogenblik nog geen nieuwe beslissing is genomen, doet de minister geen verdere uitspraak.

Hoop
Het buurtcomité hoopt dat na 2016 de tijdsgeest bij de beleidsmakers positief geëvolueerd is, zodat met gezond verstand en met de juiste mensen op de juiste plaats, en met respect voor de burgers, de fouten uit het verleden hersteld kunnen worden. “De Vlaamse regering kan via planschadevergoeding Hoekakker een herbestemming geven naar bijvoorbeeld het origineel statuut als landbouwgebied (nota redactie: Hoekakker is nooit landbouwgebied geweest) en daarmee tegemoetkomen aan de klimaatdoelstellingen en milieuvoorschriften”, stelt het buurtcomité. Het comité is verder benieuwd hoe de verschillende lokale politieke partijen het Hoekakkerdossier in hun verkiezingsprogramma zullen opnemen. (mw)

foto mw   

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *