Uitgebreid steunpakket voor Essense verenigingen

het schepencollege van Essen met mondmasker

De gemeenteraad van Essen stemde op 30 juni in met een breed pallet aan steunmaatregelen voor het lokale verenigingsleven. Naast een heropstartpakket en een versnelde uitbetaling van de werkingssubsidies, voorziet de gemeente onder meer in een tegemoetkoming voor geleden coronaschade en de mogelijkheid voor verenigingen om een renteloze lening aan te gaan.

Om de Essense lokale economie en verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen, riep het gemeentebestuur twee afzonderlijke taskforces in het leven. De input die de gemeente op deze manier verzamelt, vertaalt ze in concrete maatregelen.

Maatregelen op korte termijn
Specifiek naar het Essense verenigingsleven toe, kwam het bestuur alvast tegemoet aan de meest acute nood. Zo stelt het gemeentebestuur gratis heropstartpakketten op maat ter beschikking aan alle Essense verenigingen. Een standaardpakket bevat onder meer ontsmettings- en sensibiliseringsmateriaal, zoals zeep, alcoholgel, flyers, vloerstickers e.d.
De huidige retributies voor de vrijetijdsinfrastructuur blijven al zeker behouden tot januari 2021. Normaal gezien worden deze retributies jaarlijks aangepast in september, wanneer voor de meeste verenigingen het werkingsjaar begint.
Begin juni besliste het bestuur ook al om een voorschot uit te betalen op alle werkingssubsidies. Alle verenigingen kregen intussen al de helft van het bedrag dat ze vorig werkjaar ontvingen, op de rekening gestort.

Maatregelen op (iets) langere termijn
De gemeenteraad verleende het college van burgemeester en schepenen de delegatiebevoegdheid om de volgende weken en maanden nog bijkomende steunmaatregelen uit te werken. De raad staat een afwijking toe op het subsidiereglement, waardoor de gemeente de budgetten voor 2020 kan verdelen op basis van de verdeelsleutel die ze voor 2019 hanteerde. Verenigingen die in 2019 geen subsidie ontvingen, kunnen een motivatienota indienen.

Verenigingen die financiële schade hebben geleden door de coronacrisis, kunnen een tegemoetkoming krijgen van het gemeentebestuur via het indienen van een schadedossier. Met de goedkeuring van de gemeenteraad, zal het college van burgemeester en schepenen hiervoor een reglement uitwerken.
Essense verenigingen die op basis van vaste infrastructuurkosten grote financiële tekorten hebben, kunnen een beroep doen op een renteloze lening van het gemeentebestuur om deze moeilijke periode te overbruggen.

“Extra gebruik van infrastructuur”

“Essen gaat prat op zijn rijk en bruisend verenigingsleven. Met het pakket aan steunmaatregelen dat de gemeente ter beschikking stelt, krijgen onze verenigingen toch iets meer ademruimte en veerkracht”, zegt schepen van Cultuur Helmut Jaspers. “De volgende maanden willen we ook bekijken hoe de gemeente, op basis van voorstellen van de taskforce, kan voorzien in extra gebruik van infrastructuur en/of extra sanitaire voorzieningen. De toekomstige openstelling van het lokaal dienstencentrum en het voormalig sportcafé Heuvelhal kunnen hier een rol in spelen.”

“Wijkbrunch voor senioren in 2021”

Ook Brigitte Van Aert, schepen van Sport en Toerisme, is blij met de maatregelen. “Ook onze senioren worden als doelgroep hard getroffen. Specifiek voor hen willen we in 2021 een wijkbrunch organiseren. Hierbij worden niet alleen de senioren van de seniorenverenigingen betrokken, maar alle Essense verenigingen die zich op een ouder doelpubliek richten.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *