Twee nieuwe windturbines van Wind aan de Stroom ingehuldigd bij Deme

V.l.n.r. Giovanni Vercammen, CEO van ‘Wind aan de Stroom’; David Daggelinckx, CEO Vleemo;
Luc Vandenblucke, CEO DEME; Ben Simons, CEO Polders Investeringsfonds en Frederic Maenhaut,
CEO Enercon regio Frankrijk en Benelux

Het vermogen aan windenergie in de haven van Antwerpen groeit gestaag verder met de bouw van 8 nieuwe windturbines op de Linker-Scheldeoever. Gisteren zijn de eerste twee nieuwe windturbines van Wind aan de Stroom op de site van DEME te Zwijndrecht reeds operationeel en feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, Eerste gedeputeerde bij Provincie Antwerpen Luk Lemmens, en de Voorzitter van het Havenbedrijf Antwerpen, tevens Schepen van de Haven Annick De Ridder. 

DEME
DEME is een wereldleider in gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore energie-industrie, infra- en milieuwerken. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar ervaring en is een koploper in innovatie en nieuwe technologieën. DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende wereldbevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan natuurlijke grondstoffen. Hiervoor kan DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals en een moderne vloot van meer dan 100 schepen.

Al enkele jaren draait er een kleine windturbine van 100 kw op de bedrijfssite, zonder enige omgevingsimpact. Gezien het energieverbruik van DEME vele malen hoger ligt dan het geïnstalleerde vermogen van deze windturbine en de aanwezige zonnepanelen, startte DEME in 2017 in nauw overleg met diverse stakeholders, zelf de studies op ter ontwikkeling van twee grootschalige windturbines op haar site. “Het is de bedoeling om onze campus hier in Zwijndrecht klimaatneutraal te maken tegen 2025 en met deze 2 grootschalige windturbines zijn we ver voor op ons schema. Een van de twee windturbines zorgt alleen al voor 75 % van onze energie en samen met onze zonnepanelen en geothermie wordt de campus volledig energie-neutraal”, legt de CEO van DEME Luc Vandenbulcke uit. 

Deze 2 windturbines hebben een rotordiameter van bijna 116 meter en een ashoogte van 92 meter. Hierdoor komt het hoogste punt van de wiek op maximaal 150 meter, een beperking die opgelegd wordt door de luchthavenautoriteiten ten gevolge van de nabijheid van de luchthaven van Antwerpen. Samen zorgen ze voor een jaarlijkse productie van 15.000 MWh, goed voor het equivalent van het verbruik van 4.285 gezinnen! Gezien de ligging langs de Schelde, ver verwijderd van de dorpskernen is er geen impact voor de mensen. 

Wind aan de Stroom
Wind aan de Stroom is een projectvennootschap met als aandeelhouders Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Groene Energie Haven Antwerpen (GEHA). Deze laatste is een consortium van ervaren windenergieontwikkelaars: Aspiravi, Polders Windfonds en Vleemo. Wind aan de Stroom ontwikkelt een groot windmolenpark in de Waaslandhaven op grondgebied van de gemeentes Beveren en Zwijndrecht. Sinds de opstart in 2016 en de verdere uitbreidingen in daarop volgende jaren zijn reeds éénentwintig (21) windturbines operationeel in dit gebied. De groene energie van 10 turbines wordt rechtstreeks geleverd aan diverse havenbedrijven, de overige 11 turbines injecteren op het Fluvius net. Met deze twee windturbines bij DEME en de 6 die er kortelings zullen bijkomen, komt het totaal op 29, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 91,4 MW en een jaarlijkse productie van 225 gigawattuur groene stroom of het equivalent jaarlijks verbruik van bijna 65.000 gezinnen! 

Feestelijke inhuldiging op de ‘Dag van de Wind’
Op 15 juni 2021 vond in beperkt gezelschap en volledig conform de geldende COVID 19 richtlijnen van de Federale Overheid, LIVE, de plechtige inhuldiging van de eerste 2 turbines plaats. De datum is niet toevallig gekozen: 15 juni is het wereldwijd de ‘Dag van de Wind’ of ‘Global Wind Day’. Dan wordt over heel de wereld stilgestaan bij de bijdrage van windenergie in onze energiemix en het belang ervan voor het klimaat. Minister-president Jan Jambon wees erop dat voor de Europese Unie tegen 2050, windenergie één van de belangrijkste bronnen van energie zal zijn. Door in te zetten op energie-efficiëntie en duurzaamheid zal energie betaalbaar blijven voor alle gezinnen en zal onze economie blijven groeien. Deze duurzame energietransmissie is eveneens hard nodig, vervolgt minister Lydia Peeters om onze voortrekkersrol in mobiliteit te behalen. E-mobility en laadpaalinfrastructuur behoren tot onze mobiliteitsvisie, waarin eveneens het modal shift goederenvervoer zeer belangrijk is. De recente projectcall voor de uitrol van semi-publieke laadinfra heeft groene energie als voorwaarde, dus bijkomende windenergie zullen we zeker nodig hebben in de toekomst.
Havenschepen Annick De Ridder voegt hieraan nog toe dat duurzame energievoorzieningen enkel kunnen gerealiseerd worden door samenwerking van havenautoriteiten, havenpartners en privé ondernemingen. Antwerpen is pioneerhaven als klimaatneutrale en koolstofarme haven in Europa. Het maximaal inzetten, vereenvoudigen en faciliteren van de noodzakelijke vergunningsprocedures is dus van groot belang.

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder