Stad en district willen twee belangrijke overstromingsgevoelige gebieden bouwvrij maken

Het Laar tussen Hof ter Delft en de hoeve Dierckxsens.

EKEREN – De stad Antwerpen en Ekeren adviseren de Vlaamse regering meer dan 36 hectare van de gebieden Het Laar en Schoon Schijn Puihoek als watergevoelige openruimtegebieden (WORG) aan te duiden. “Een slimme omgang met water is zowel in het centrum van de stad als in de districten uiterst belangrijk”, zegt Annick De Ridder (N-VA), schepen voor ruimtelijke ordening.

De Puihoek gezien vanop de brug in Sint-Mariaburg.

De Vlaamse regering kan een feitelijk onbebouwd overstromingsgevoelig gebied, waarvan de ontwikkeling volgens de huidige bestemming van het gewestplan bouwen voor wonen of werken toelaat, als WORG aanduiden. Door deze gebieden te beschermen en te herbestemmen, wordt het waterbergend vermogen van deze gronden gevrijwaard. Dat is eveneens essentieel om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. “De goedlopende samenwerking met zowel de Vlaamse overheid als het district, maakt dat we belangrijke stappen hebben kunnen zetten om het integraal waterbeleid in de regio concreet vorm te geven”, zegt de schepen.

Op vraag van de Vlaamse regering geven stad en district een positief advies over de voorlopige aanduiding van de WORG Het Laar en de Puihoek, respectievelijk 2,2 en 34 hectare groot. “Samen met de stad hebben we bijkomend de aanbeveling gedaan om de plangrenzen van de WORG verder af te stemmen op de actuele overstromingskansen van de pluviale watertoetskaarten. Deze kaarten tonen aan tot waar het water bij overstroming kan komen”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). “We dringen al jaren aan om een watergevoelige ruimte aan het Laar tussen Hof ter Delft en de hoeve Dierckxsens in de wijk Donk en de Puihoek op de grens met Kapellen te vrijwaren van bebouwing.” Palinckx vraagt dat deze gronden worden herbestemd, zodat bouwen onmogelijk wordt.

Met dit advies, dat door het district wordt ondersteund, zet de stad een belangrijke stap om in totaal meer dan 36 hectare Ekers grondgebied ook effectief te laten erkennen als watergevoelig openruimtegebied”, besluit Palinckx. (mw)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *