Stabroeks architectenduo ontwerpt woontoren in Antwerpen.


 

 
Het kruispunt Sint-Bernardsesteenweg/Antwerpsesteenweg en de Krugerstraat in Hoboken ondergaat een ware metamorfose door een groot nieuwbouwproject. Er komen onder meer appartementen, een kinderopvang, een kleuter- en lagere school, een sporthal, een woonzorgcentrum, een dienstencentrum en commerciële ruimten.
Op dit moment is de aannemer volop bezig met de realisatie van de eerste fase dewelke bestaat uit een kinderopvang voor in totaal 108 kinderen en 32 appartementen van een of twee slaapkamers. Het geheel is ontwikkeld en uitgewerkt in overleg met de stad, dewelke eigenaar is van de aanpalende gronden waarop de school zich momenteel bevindt. Door deze perceelsoverschrijdende samenwerking tussen een private eigenaar en het Stedelijk Onderwijs komt er op een strategische centrale plek in de stad een bouwterrein vrij van 9.400m² voor nieuwe ontwikkeling.
De bestaande school wordt vervangen en verdubbeld in capaciteit. De sporthal zal gebruikt worden door de leerlingen van de school, maar tevens door de bewoners van het woonzorgcentrum en de kinderen van de kinderopvang, de keuken van het woonzorgcentrum kan tevens dienen voor de school en de speelplaats van de school kan worden gebruikt als speelzone voor kinderen die de grootouders bezoeken in het woonzorgcentrum. Het onderwijzend personeel kan overdag parkeren op de parkings voor de weekendbezoekers en ga zo maar door.
Het project werd door mertens-architecten, uit Stabroek, uitgewerkt. Deze werden ondersteund door team ontwerpend onderzoek van de stad Antwerpen. Het project werd uitgewerkt en gepositioneerd langsheen een nieuw aan te leggen stedelijk plein. Dit plein wordt de nieuwe toegang van de school , het woonzorgcentrum en het dienstencentrum met de assistentieflats. De verschillende volumes worden ingeplant rond dit plein met op de hoek ,op de zichtassen van het kruispunt, een torenvolume. In dit volume worden de assistentieflats gesitueerd met op het gelijkvloers het dienstencentrum. Het openwerken van het bouwblok en de doorwaadbaarheid van het project zijn de uitgangspunten van het ontwerp. De diverse functies in het project zullen zorgen voor een levendig plein wat zich zal integreren in het bestaande stedelijk weefsel.
Het bouwblok zal met dit ontwerp geherstructureerd worden en tevens zal er een aanzet gegeven worden voor de ontwikkeling van het resterende binnengebied. Door het creëren van een nieuw publiek plein met een duidelijke verblijfsfunctie ontstaat er een heel herkenbare plek op deze locatie. Deze herkenbaarheid wordt nog geaccentueerd door het torenvolume wat ingeplant is op de zichtassen van de verkeerassen langsheen dit plein.
Dit project zorgt tevens voor een heropwaardering van dit deel van Hoboken en zal door het bouwprogramma ook de bestaande wachtlijsten in kinderopvang, scholen en ouderlingenzorg in dit district volledig kunnen wegwerken.
 
mertens-architecten, Geelvinckstraat 8 – 2940 Stabroek – www.mertens-architecten.be

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *