Scouts De Reigers kijken uit naar nieuwe lokalen

De eerste stenen werden gelegd door een afvaardiging van het districtsbestuur
en enkele leden van de scouts De Reigers.

Scouts De Reigers in Zandvliet start met de bouw van nieuwe lokalen. De nieuwbouw, die in totaliteit 536m2 bedraagt, komt ongeveer op dezelfde plaats in de Putsebaan, als waar de groene barakken stonden.

In aanwezigheid van buren, groepsleiding, leden van de scouts, ouders en kinderen en een afvaardiging van het districtsbestuur, vond op zondag 27 november de eerstesteenlegging plaats.

Erik Boen, enkele scoutsleiders, schepen Pascale Delanghe, districtsburgemeester Carl Geeraerts, schepenen Rudi Sempels en Sandra Suykerbuyk en een scoutsleidster

Geschiedenis
De Reigers kwamen op 18 januari 1976 voor de allereerste keer bij elkaar in de ‘kiekenkoten’ van madammeke Waelbers, naast de voormalige Bosschool in Berendrecht. Al snel bleek dat de gebouwen te klein waren om meer dan 80 leden onder te brengen. Er werd dan ook naarstig gezocht naar een nieuwe locatie. De stad Antwerpen bood De Reigers in 1977 een concessie aan voor een grond aan de Putsebaan en dat viel bij iedereen in de smaak. Er werd besloten om een afgedankt schoolgebouw van het Onze Lieve Vrouw Lourdesinstituut uit Ekeren, naar Zandvliet over te brengen.  “We moesten het zelf afbreken, vervoeren en terug opbouwen”, zegt Erik Boen, voorzitter Scoutscomité De Reigers Zandvliet.

De oude gebouwen – foto dd. 19 september 2021

Na 45 jaar zijn deze lokalen dringend toe aan vervanging. Omdat De Reigers bleven groeien werd in 1993 beslist om een extra gebouw te zetten. In het voorjaar konden de scouts een werfgebouw van BASF op de kop tikken.  Ook dit gebouw heeft zijn beste tijd gehad. Ondertussen werd het oude gebouw omgevormd tot materiaalkot.

“We wilden geen facelift toepassen op de bestaande gebouwen, maar volledig nieuwe lokalen bouwen”, zegt Pascale De Langhe, schepen voor jeugd. “Na 7 verschillende plannen, vonden we een geschikt ontwerp waar alle partijen zich in konden terugvinden”, aldus De Langhe.  In oktober 2020 werden alle buren uitgenodigd op een infomoment. Een architect informeerde hen uitvoerig over de plannen. Ook met de dienst stedenbouw van de stad Antwerpen vond rond dat tijdstip een overlegmoment plaats.

Het totale kostenplaatje bedraagt: 428.571 euro. Vanuit het district werd een subsidie van 300.000 euro toegezegd.  De overige 128.571 euro komt van eigen middelen van de scouts. “Een deel hiervan is reeds vergaard, maar we kunnen nog altijd steun van particulieren en bedrijven gebruiken”, zegt Erik Boen.

De maquette (zonder grote zaal)
het terrein aan het einde van de Putsebaan waar de nieuwe lokalen worden gebouwd

Ontwerp
De nieuwbouw, een houtskeletbouw van 536 m2, komt ongeveer op dezelfde plaats als waar het groene gebouw stond. De karakteristieke L-vorm blijft bestaan. Ook de achtergevel , gericht op de tuinen van de buren, behoudt zijn gesloten karakter. Op die manier blijft de grote speelruimte behouden en wordt de geluidsoverlast voor de buren tot een minimum beperkt.  De verwarming en verluchting worden gerealiseerd met een warmtepomp. Het gebruik van een gebouwbeheersysteem laat toe om efficiënt en bewust om de springen met de middelen. Nutsvoorzieningen worden vanop afstand en automatisch ingesteld. De toegang tot het gebouw wordt geregeld door middel van een toegangsbadge.

De nieuwbouw omvat een polyvalente zaal, een keuken met berging, 3 taklokalen voor de kleinste leden, sanitair en diverse bergingen, 3 taklokalen voor de grootse leden, een leidingslokaal , een open materiaalkot voor wekelijks gebruik, een gesloten materiaalkot voor groter materiaal, een afvalverzamelingspunt, een opslagplaats voor gasflessen en een fietsenstalling.  De volledige achterzijde en 1 taklokaal uit de linkervleugel worden verhuurd aan externen.

Zondag 27 november vond de eerstesteenlegging plaats.  Burgemeester Carl Geeraerts en schepen kregen de eer om de eerste steen te leggen, samen met enkele leden van de leiding en Eric Boens. Nadien mochten alle leden, ouders … die dat wilden een steen leggen.

Na de officiële steenlegging werden de kinderen getrakteerd op een ijsje van Tante Sie

Maandag starten officieel de werken. ‘We hopen dat tegen nieuwjaar de ruwbouw er staat en dat eind juni 2023 de werken zijn afgerond”, geeft Erik Boen nog mee.

Wil je graag Scouts De Reigers financieel steunen stuur voor meer info een mailtje naar comite@scoutsdereigers.be. – https://scoutsdereigers.be/bouw

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder