Rode Kruis Kapellen-Stabroek zoekt nieuwe voorzitter en ondervoorzitter(s)

In oktober 2016 zijn het opnieuw de lokale voorzittersverkiezingen bij het Rode Kruisafdeling Kapellen-Stabroek. De afdeling is één van de circa 250 plaatselijke afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen. De afdeling Rode Kruis Kapellen-Stabroek telt circa 40 vrijwilligers. Aan het hoofd van de afdeling staat de voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters.
Op vrijdag 7 oktober aanstaande gaan de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter(s) door. De voorzitters worden gekozen voor 4 jaar. Alle vrijwilligers die minstens één jaar ononderbroken geregistreerd zijn in de afdeling op het moment van de verkiezing, mogen stemmen.
De voorzitter is de vertegenwoordiger van het Rode Kruis in zijn werkgebied. Hij/zij voert de relaties met de (lokale) overheden en woont de vergaderingen bij van de hogere organen. Hij/zij rapporteert over deze vergaderingen aan de lokale vrijwilligers. Hij/zij zit tevens de vergaderingen voor van het lokale afdeling. De voorzitter ziet ook toe op de werking van de discipline en heeft nauw contact heeft met alle afdelingsverantwoordelijken. Het volledige profiel en taakomschrijving vindt u terug via de website van het Rode Kruis.
De kandidaat-voorzitter mag  een vrijwilliger zijn van de afdeling, maar mag ook iemand zijn die nog geen lid is van het Rode Kruis. Iedereen tussen 18 en 69 jaar kan zich kandidaat stellen. Er zijn geen specifieke vereisten noodzakelijk, maar leiderschaps- en coachingskwaliteiten en voeling met de materie zijn wel noodzakelijk.
De gemotiveerde vrijwilligers proberen, onder leiding van de voorzitter en ondervoorzitters, op lokaal vlak de missie van het Rode Kruis te vervullen. Zo worden onder meer de eerste medische zorgen toegediend op evenementen in Kapellen en Stabroek, bloedafnames georganiseerd, EHBO-cursussen aangeboden, de zorg aangeboden en zo veel meer. De voorzitter speelt een coördinerende en leidinggevende rol in dit verhaal
Interesse ?
Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 15 september aanstaande bij de huidige voorzitter Myriam De Meyer via myriam@tim.be en  Antwerpen@rodekruis.be of per brief met adres Klein Heiken 43, 2950 Kapellen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *