Oorlogsslachtoffers hebben na 65 jaar eindelijk hun monument

Tussen 1943 en 1944 pakte de Duitse bezetter meer dan tachtig burgers op die in het Klein Schietveld van Brasschaat om uiteenlopende redenen gefusilleerd en begraven werden. Ter nagedachtenis van deze slachtoffers werd een nieuw monument voor oorlogsslachtoffers ingehuldigd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kamp van Polygone bezet door de Duitsers. In het kamp werden ter hoogte van het Klein Schietveld 85 weerstanders en burgers begraven die door de bezetter werden geëxecuteerd tussen 1943 en augustus 1944. Deze 85 personen, tussen de 20 en 55 jaar waren afkomstig uit gans het land maar voornamelijk uit de provincie Antwerpen en de gemeenten ten noorden van Antwerpen waaronder de Polderregio. Sommige mensen werden ter plaatse  geëxecuteerd, anderen werden elders omgebracht en nadien begraven in een anoniem graf op het Klein Schietveld. De site bevindt zich op het einde van de Bontgenotenlaan juist voorbij de loskade van de militaire spoorweg.
Na de bevrijding werden de lichamen tussen 26 april en 3 mei 1945 ontgraven en geïdentificeerd. Op de begraafplaats kwam na de oorlog nooit een monument of steen ter herdenking van deze tragische gebeurtenis. In 2009 werd op initiatief van het Koninklijk verbond der Belgische Oorlogskruisen een tijdelijk monument ingericht op de voormalige begraafpalats. Dit in samenwerking met de Artillerieschool. Met de oprichting van een tijdelijk monument kwam ook de vraag om een blijvend herinneringsmonument te plaatsen. Daarom werd nu, 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, een monument geplaatst dat bestaat uit drie zuilen. Die verwijzen op hun beurt naar de politieke gevangenen, de dragers van het Oorlogskruis en de gewapende weerstand. De Brasschaatse burgemeester Dirk de Kort (CD&V) en de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx onthulden het monument.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *