Nieuwe mobiliteitsvisie openbaar vervoer is achteruitgang voor Antwerpse dorpen en gemeenten.

REGIO – Vanaf 1 juli gaat de nieuwe organisatie van openbaar vervoer, onder de noemer
‘mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid’ in voege. Je vindt hierover informatie op de website van De Lijn en de overheid, maar een concrete, groots opgezette informatiecampagne naar de gebruiker is er niet geweest, enkel een digitale. Het lijkt alsof men zelf twijfelt of dit nieuw concept wel zo goed is. En inderdaad… het nieuwe beleid is mogelijk een verbetering voor wie zich verplaatst in de stad of voor
wie zich naar die stad wil verplaatsen, voor wie openbaar vervoer wenst buiten die stad of rand is dit plan een achteruitgang.


Deze nieuwe mobiliteitsvisie heeft men de naam ‘hoppin’ gegeven. De kern is dan ook dat je voortaan zelf meer moet hoppen (overstappen) van de ene naar de andere vervoersmodus. Van bus naar trein of bus, van fiets naar bus, van auto naar bus en dan naar step, enz. Waar men in het verleden van A naar B kon reizen door gebruik te maken van 1 bus of tram, zullen velen voortaan meerdere bussen of andere vormen van vervoer moeten combineren. Men spreekt over flexvervoer of combi-mobiliteit. Is dit efficiënt? Is dit haalbaar voor iedereen? Wij denken van niet.

Dit plan is zeker niet voor iedereen gebruiksvriendelijk, integendeel. Bij het opstellen van deze visie had de Vlaamse overheid een eng gebruikersprofiel voor ogen. Een gezonde man of vrouw tussen de 15 en 60 jaar, zonder bagage, die ofwel in de stad woont of er rechtstreeks naartoe wil. Hij of zij moet fysiek in staat zijn om vlot van bus of tram te wisselen, te kunnen wandelen, fietsen of steppen. Hij of zij moet bereid zijn om op verbindingen te wachten, soms in slechte omstandigheden. Hij of zij moet het logisch
vinden om kilometers omweg te maken naar zijn bestemming. Wie dat niet kan of geen auto heeft, is de dupe. Nog meer dan in het verleden zal de reistijd onzeker zijn. Wie zich van een dorp naar een naburig dorp wil verplaatsen zal vaak meerdere bussen moeten nemen, soms eerst naar de stad en daarna helemaal terug. Voor wie slecht ter been is, wie boodschappen wil doen met een caddy, wie een kind heeft in een kinderwagen, wie iets groot wil meenemen,… is dit plan absoluut slechter dan ooit. Voor mensen zonder auto wordt dit een ramp, wie er wel een heeft, wordt niet aangemoedigd om hem te laten staan.
Men wil het ‘kernnet’ (verbinding tussen stad en rand) verbeteren met o.a. sneldiensten. Het is duidelijk dat men de voorkeur geeft aan rendabele lijnen, de lijnen tussen dorpen en gemeenten die minder winst opbrengen worden geschrapt of gereduceerd. Een kortzichtige visie, want verbeterde mobiliteit lijkt niet het uitgangspunt. Beter zou zijn deze lijnen zo in te richten dat ook zij rendabel zijn. In het verleden waren het net die lijnen waar geregeld bussen werden geschrapt door personeelsgebrek.

Vanaf juli zal dus voor vele inwoners uit dorpen en gemeenten van de provincie Antwerpen het aanbod van openbaar vervoer slechter zijn dan ooit. Niet De Lijn is hier verantwoordelijk voor. De Vlaamse overheid en het Toekomstverbond, waarin vertegenwoordigers van de stad Antwerpen en districten samen met enkele stedelijke burgerbewegingen zetelen, hebben dit ‘hoppin-plan’ uitgewerkt en goedgekeurd.

Een concreet voorbeeld uit de streek.
De rechtstreekse buslijn van centrum Berendrecht en Zandvliet naar buurgemeente Stabroek en Ekeren wordt afgeschaft. Voortaan moet men de sneldienst nemen en overstappen aan de oprit van autostrade in Berendrecht waar men de bus naar Stabroek kan nemen. Wil men naar Klina Brasschaat, het ziekenhuis van de regio, dan moet men 3 bussen nemen of naar P&R Luchtbal om vandaar terug naar het noorden, Brasschaat, te rijden.
Indien men de ambities rond modal shift wil realiseren (tegen 2030 max 50% van de verplaatsingen met de auto) dan moet men dit ‘hoppin-plan’ sterk bijsturen.
LENORA vraagt een herwaardering van de busverbindingen in de regio buiten de stadskern en meer ringlijnen rondom de stad zodat buurgemeenten beter bereikbaar zijn.


LENORA -burgerinitiatief voor een leefbare noordrand

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *