Nieuw Zwartvenbos verbindt Wulpenkreet met Kalmthoutse Heide voor zeldzame soorten

De betrokken partners bij de grote poel die werd aangelegd als verbinding met andere poelen in de buurt. – Copyright: Provincie Antwerpen – Dieter Daniëls

Niet enkel de zeldzame kamsalamander maar ook tal van andere bedreigde plant- en diersoorten zoals de poelkikker, heikikker en gevlekte witsnuitlibel zullen genieten van de nieuwe poel en het bos die verrijzen tussen Wulpenkreet en de Kalmthoutse Heide. Dankzij een burger met een hart voor natuur kunnen de provincie, Bosgroepen en Regionale Landschappen het gebied ecologisch opwaarderen. Het vormt zo een essentiële verbinding voor amfibieën en ander (water)leven uit de buurt.


In 2022 kocht boseigenaar Pascal Quirynen een perceel van 3,5 ha aangrenzend aan zijn bos, met als doel het ecologisch in te richten. Het voormalige ‘Zwartven’ dat er lag is al lang gedempt, maar het perceel is ideaal gelegen als verbindingsroute voor plant- en diersoorten, dicht tegen domein De Markgraaf en de Kalmthoutse Heide.

Eigenaar Pascal Quirynen (links) vertelt met passie over de plannen voor zijn perceel. Copyright: Provincie Antwerpen – Dieter Daniëls

De provinciale Dienst Integraal Waterbeleid, Antwerpse Regionale Landschappen en Bosgroepen sloegen de handen in elkaar om het gebied om te toveren. Bert Vereyken van Regionaal Landschap de Voorkempen legt uit: “Er kwam een grote nieuwe poel die het bestaande netwerk aan poelen en vennen in de regio versterkt, en zo populaties van bijvoorbeeld minder mobiele amfibieën verbindt. De nabijgelegen Zwarte beek kreeg schuinere oevers zodat water weer meer ruimte krijgt op het perceel en ook oevervegetaties kunnen ontwikkelen.” Er komt ook een vochtig grasland en Bosgroep Antwerpse Gordel zal nog een inheems loofbos van 2,5 ha planten met een bosrand.  


Eigenaar Pascal vertelt: “Toen ik mijn bos in 2017 aankocht, kon ik nog geen Corsicaanse van een grove den onderscheiden. Maar de wil en passie waren er om het verschil te maken voor de lokale biodiversiteit. Dankzij de begeleiding en het advies van het Regionaal Landschap en de Bosgroep ligt hier onder andere een nieuwe poel te schitteren in de zon, het bos met de bosrand zijn voor volgend plantseizoen. Ik zie het als een testcase voor mezelf en leer nog elke dag bij, hopelijk kan ik ook andere (bos)eigenaars inspireren om te investeren in meer en beter bos voor de toekomst.”

“Het is dankzij de inspanningen van bewuste burgers zoals Pascal dat we als provincie onze versnipperde bosjes en natuurgebieden opnieuw kunnen verbinden”, legt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes uit. “Samen met de Bosgroepen en Regionale Landschappen maken we zo de weg vrij voor planten en dieren om hun natuurlijke gps te volgen, zonder obstakels. Door te werken aan deze ‘Functionele Ecologische Netwerken’ (FEN) beschermen we onze biodiversiteit en werken we aan een veilig klimaat van morgen.” 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *