Multidisciplinaire actie op kapperszaken in
Politiezone Brasschaat

BRASSCHAAT – Op 9 december voerden het lokale bestuur en de politiezone van Brasschaat een multidisciplinaire controle op verschillende handelszaken. Deze vond plaats met ondersteuning van het ARIEC (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) Antwerpen van de Federale Politie en in overleg met FGP, het Parket en het arbeidsauditoraat. Het ging om controles in kapperszaken. De controle kwam er op vraag van Brasschaat en kadert in de bestuurlijke aanpak.

De politiezone Brasschaat organiseerde een actie naar aanleiding van mogelijke wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal handelszaken te Brasschaat. Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen.
Het multidisciplinaire team bestond bij deze controle uit het lokaal bestuur, de Lokale Politie, FOD Economie, RVA en ARIEC Antwerpen.

Uiteindelijk werden 6 kapperszaken gecontroleerd. Er werd 1 proces-verbaal voor zwartwerk opgesteld met melding aan het OCMW gelet betrokkene een uitkering krijgt. Er werden 2 processen-verbaal en 3 waarschuwingen opgesteld inzake de correcte prijsaanduiding en 4 waarschuwingen inzake de correcte vermelding van bedrijfsgegevens op online media. Er werd ook nog 1 pv opgesteld voor een persoon die geseind stond voor een rijverbod.
Het bestuur van Brasschaat wilt voorkomen dat lokale handelszaken worden gebruikt voor criminele inmenging. Daarom keurde het bestuur een lokaal politiereglement goed waarin staat dat bepaalde handelszaken aan regels en een uitbatingsvergunning zijn onderworpen. Het handhaven kadert mee in het opvolgbeleid.

Bron: Politiezone Brasschaat

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *