Multidisciplinaire actie op handelszaken

BRASSCHAAT – Op vrijdag 22 april vond in Brasschaat een gecoördineerde multidisciplinaire controle plaats in acht handelszaken op de Bredabaan en de Kapelsesteenweg. De controle kwam er op vraag van de Lokale Politie Brasschaat en kadert in de bestuurlijke aanpak. De multidisciplinaire actie werd ondersteund door het ARIEC Antwerpen (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) van de Federale Politie en vond plaats in overleg met het parket en het arbeidsauditoraat.

De lokale politie zette de actie op touw na de vaststelling dat er een stijging was in het bezit en gebruik van snus (Snus is een vochtige, poederige vorm van tabak die onder de bovenlip wordt gestoken) en andere tabaksproducten bij de lokale jeugd. Met oog op de bestuurlijke aanpak van bepaalde handelszaken waartegen vermoedens bestaan van de verkoop van deze producten, werd in overleg met de lokale politie een multidisciplinaire controle georganiseerd. De actie kadert binnen de prioriteiten drugs en overlast van het zonaal veiligheidsplan 2020 –2025 van de politiezone Brasschaat.
Deze actie werd opgezet met ondersteuning van het ARIEC Antwerpen van de Federale Politie en in nauwe samenwerking met de Lokale Politie Antwerpen. Het doel was na te gaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen.
Het multidisciplinaire team bestond bij deze controle uit de gemeentelijke diensten van Brasschaat, het FAVV, de Douane, de RSZ, de RVA, de Lokale Politie Brasschaat, de Lokale Politie Antwerpen en het ARIEC Antwerpen.De controlediensten stelden inbreuken vast in volgende domeinen: hygiëne en voedselveiligheid, tewerkstelling, vergunningsplicht, stedenbouwkundige regelgeving en afvalverwerking.
Er waren inbeslagnames door de douanediensten voor omzeilen van accijnzen en ook de Lokale Politie Brasschaat deed verschillende inbeslagnames van cannabis en producten die het gebruik faciliteren (grinders, lange tabaksblaadjes,…)

©politie Brasschaat

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.