Meerderheid reageert op kritiek S.PA/Groen aankoop bos

Naar aanleiding van een eerder gepubliceerd artikel van fractie S.PA/Groen i.v.m. de aankoop bos tussen de Molenweg en de Plasstraat in Hoevenen (zie rubriek Stabroek: Gemeentebestuur Stabroek geeft fout signaal – dd. 26 mei) geeft  de meerderheid, N-VA en CD&V,  en reactie. Wij geven u integraal hun reactie.
Waarde fractie van S.PA /Groen,
Vreemd dat jullie zo’n zaken durven schrijven? Leugens of halve waarheden vertellen is uit den boze, zo heeft men ons geleerd. Een klein, terecht antwoord kan misschien jullie dossierkennis en ijver aanscherpen. Het is niet netjes om rond zo’n uniek gegeven een spookverhaal te schrijven. Dat jullie wat gekrenkt zijn, dat begrijpen we. De huidige meerderheid kiest resoluut voor een groene gemeente.
Als een lid van de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) over de aankoop van dit bos een vraag stelt, dan geven wij uitvoerig antwoord. Deze commissie was op dinsdag, 9 mei. Dus voor de gemeenteraad van maandag, 22 mei. Jullie fractie is hier ook vertegenwoordigd of zou toch aanwezig moeten zijn? Verloopt de communicatie binnen jullie fractie vlot?
Voor de gemeenteraad was er ook de commissie grondgebonden zaken op woensdag, 10 mei. Ook daar werd deze aankoop uitvoerig toegelicht. Jullie krijgen altijd de kans om hierover vragen te stellen om alzo de nodige dossierkennis op te bouwen.
Als agendapunt in het college van burgemeester en schepenen is dit aan de orde geweest op maandag, 8 mei. Dit verslag wordt goedgekeurd op maandag, 15 mei en vervolgens aan jullie ter beschikking gesteld. Me dunkt ook ruim op voorhand om een vraag te stellen.
Bovendien staat het jullie vrij om allerlei zaken op te vragen? Als een dossier in de openbaarheid geraakt, dan wil de pers tekst en uitleg. Dat geven we dan ook in alle eerlijkheid. Onze bevolking verdient het om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen in onze gemeente.
Sta ons toe om even het dossier van naderbij toe te lichten. Dit bos maakte nooit voorwerp uit van een verkaveling of van een stedenbouwkundige vergunning in dit dossier. Toevallig is de projectontwikkelaar van de appartementsgebouwen ook eigenaar van dat desbetreffende bos. Wij waren echter zeer alert en opmerkzaam en hebben dit ter sprake gebracht. Door een gezonde werkijver en dossieropvolging zijn wij hierover tot een zeer voordelige overeenkomst kunnen komen (€ 170 000 voor 4,1 hectaren). Eventjes ter verduidelijking: schattingsverslag € 195 000 door beide partijen aangevraagd (is trouwens bij de stukken te raadplegen), aanbod van € 179 000 door verkoper. Voorts hebben wij verder onderhandeld naar € 170 000.
De ontwikkelaar van het appartementencomplex legt een weg aan en draagt deze na voltooiing van de werken integraal over aan de gemeente. Dit was opgelegd in de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning.
Tot zover tekst en uitleg om jullie dossierkennis op te bouwen. Spijtig … dat jullie onze inwoners trachten te misleiden. Dit nog als extra info: “Ja, we moeten een budgetwijziging doorvoeren om dit te bekostigen.” Bij de opmaak van het budget wisten we nog niet of dit ons zou lukken om zo’n bos in het centrum van Hoevenen aan te kopen. Soms moet je er voor gaan en je kansen nemen. Welnu, wij doen dat! Onze gemeentelijke financiën zijn gezond. Hopelijk is alles nu duidelijk. Indien nog vragen, stel ze gerust. Wij geven een eerlijk en oprecht antwoord.
Een groene long in zo’n drukke gemeente vinden wij meer dan noodzakelijk. Een speelbos voor de jeugd. Een prachtig park van en voor onze inwoners. Ook hadden wij al aangegeven in de Gecoro / Commissie / gemeenteraad dat we via het bos een fietsdoorsteek willen realiseren om alzo het drukke verkeerspunt Antwerpsesteenweg/Molenstraat te vermijden. Dit zou veiliger zijn en aangenamer voor de vele fietsers en de schoolgaande jeugd.
Als jullie nog ideeën hebben rond dit unieke bos, gelieve dit aan ons door te geven. Wij staan altijd open voor een positieve inbreng van jullie fractie en zullen hier zeker en vast rekening mee houden.
Met collegiale groeten!

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder