Kerk- en parochiegeschiedenis van Heide

Zondag 8 november, op de top van de tweed corona golf, verscheen voor de belangstellenden in Heide reeds het 44ste nummer digitaal van “Heide vertelt”. Het is een bijna wekelijks digitaal “verbindingsmiddel” tussen de inwoners van Heide, om hen wat aangenaam leesvoer te bieden over eigen streek, mensen, en gebeurtenissen. Het is een initiatief van Louis van den Buijs die meende “iets” te moeten doen voor zijn dorpsgenoten tijdens de eerste lockdown. Hij besefte dat heel wat mensen verstoken bleven van de zo broodnodige menselijke contacten onderling, en dat velen vaak wat vereenzaamden. Met dit prachtig initiatief, dat vrij frequent rondgezonden wordt, krijgen de lezers een veelheid aan leesvoer en bijzondere weetjes over hun dorp, streek, natuur, historiek – je kan het zo gek niet bedenken – of je leest er wel over. En Heide heeft duidelijk goede vertellers die wat leuks en vooral ook boeiends en bijzonder interessant te vertellen hebben. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan onze apotheker op rust Louis Verpraet met zijn paardengeheugen voor het verleden, zijn enorme kennis van de natuur, om over onze Kalmthoutse heide te zwijgen. Zijn kennis was vroeger reeds dusdanig bekend, dat hij gevraagd werd om wijlen koning Boudewijn er zelfs in rond te gidsen! In het vandaag verschenen nummer 44 bespreekt voorzitter van de kerkfabriek Eddy Marstboom de historiek en toekomstige evolutie van onze Sint-Jozefkerk van Heide. Reeds zijn vader was student bij pastoor-parochiestichter Antoon De Preter, en zelf kreeg hij nog les van de architect. Voldoende dus om wat boeiends en ook nieuw te vertellen. Wie “Heide vertelt” digitaal wenst te ontvangen kan mailen naar vandenbuijslouis@gmail.com
Wie zich verder wilt verdiepen in de totstandkoming van de parochie Heide-Kapellenbos en de bouw en evolutie van de kerk en parochie, kan zich nog steeds mijn boek “Bouwstenen voor de geschiedenis van de parochie Heide-Kapellenbos” uit 2010 aanschaffen. In 320 bladzijden komt zowat alles aan bod, en het aantal illustraties is niet te tellen. Naast de ontwikkeling van Heide en Kapellenbos, de parochie met pastorie, school, kerk, bouwgeschiedenis, kerkinventaris, verenigingen, oorlogsgebeuren, kapelletjes, pastoors en onderpastoors, evenals meewerkende priesters, te veel om alles op te noemen. Te bestellen aan 25 eurobij de auteur Lieven Gorissen, 03 666 23 23 of lieven.gorissen@telenet.be
(Lieven Gorissen)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *