Infoavond inplanting Tankstation Q8 te Stabroek

Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om n.a.v. het openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag voor de inplanting van een tankstation Q8 aan het Laageind te Stabroek,  een toelichtingsvergadering in te richten voor de omwonenden.
Deze vergadering gaat door op donderdag 14 juli om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (derde verdieping) Dorpsstraat 99 te Stabroek.
Meer info over de milieuaanvraag staat op www.stabroek.be/bekendmakingen.
De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 13/07/2011 tot 11/08/2011 ter inzage van het publiek bij de dienst leefmilieu van het gemeentebestuur, Dorpsstraat 99 te Stabroek.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden medegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *