Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

STABROEK – Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat het voorontwerp van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld.

Het voorontwerp van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is ter inzage tot en met 14 mei 2022:  op de gemeentelijke website (download het ontwerp) -in het gemeentehuis, de dienst urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek, op afspraak (rechtstreeks boeken) of telefonisch aan te vragen via 03 210 11 34.

Er wordt een digitaal infomoment gehouden op donderdag 10 maart 2022 om 19u00. Het voorontwerp van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt toegelicht en u kan vragen stellen aan de opstellers van het plan. Je dient hiervoor in te schrijven vóór 8 maart 2022 via mail naar urbanisatie@stabroek.be

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over voormeld dossier moeten schriftelijk bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) toekomen per aangetekend schrijven of afgegeven worden bij de snelbalie tegen ontvangstbewijs, t.a.v. de GECORO, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek, tijdens de openingsuren of per mail toegestuurd aan urbanisatie@stabroek.be, uiterlijk op 14 mei 2022.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *