Heraanleg omgeving ‘schuine’ overweg op de Kalmthoutsesteenweg

Voorbereidende werken starten op maandag 8 maart 2021

KAPELLEN/KALMTHOUT – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de heraanleg van de omgeving aan de ‘schuine’ overweg op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen.
Met de heraanleg van de Kalmthoutsesteenweg zet AWV in op een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Kapellen en Kalmthout. Er komt een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken zodat fietsers niet meer over de schuinliggende rails moeten rijden. Met de aanleg van vrijliggende fietspaden tot net voorbij de Franselei x Korte Franselei, wordt de zwakke schakel in de drukke fietsverbinding tussen Kapellen en Kalmthout veranderd in een veilige en comfortabele fietsomgeving.

N122 fietsoversteek De Pretlaan_ontwerpplan

Nieuwe middenberm en bushaltes met perron aan kruispunt Franselei x Korte Franselei
Het kruispunt met de Franselei/Korte Franselei wordt uitgerust met een middenberm met opstelstrook voor afslaand verkeer, zodat de rijbewegingen naar de zijstraten vlotter kunnen verlopen. Twee nieuwe bushaltes met busperrons zorgen vervolgens voor een hoger comfort voor busreizigers.

N122 Kalmthoutsesteenweg - Franselei ontwerp

Aanleg gescheiden riolering
Van de werken aan de De Pretlaan maken de gemeente Kapellen en de rioolbeheerder meteen gebruik om ook het rioleringsstelsel langsheen de Kalmthoutsesteenweg te moderniseren tussen de De Pretlaan en de Kapellenboslei. Er komt een gescheiden stelsel waarbij regenwater en vuilwater apart worden afgevoerd. De afvoer van het regenwater zal gebeuren via de bestaande open grachten langs de rijweg.

Start van de werken
Vanaf maandag 8 maart 2021 zal de aannemer starten met de voorbereidende werken. De eerste stap is het bouwrijp maken van het projectgebied. Het terrein wordt dan vrij gemaakt van allerhande obstakels.

Vanaf 15 maart gaan de nutsmaatschappijen aan de slag voor het verplaatsen en vernieuwen van kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De nutswerken zullen tegen de start van het bouwverlof (midden juli) klaar zijn.

Verkeerssituatie
Tijdens de volledige periode van de voorbereidende werken (8 maart tot midden juli) zal er eenrichtingsverkeer ingesteld worden op de Kalmthoutsesteenweg. Verkeer vanuit Kalmthout kan steeds richting Kapellen blijven rijden. In de andere richting moet het verkeer een omleiding volgen via de Kapelsestraat/Ertbrandstraat (N11) en de klinkaardstraat/Putsesteenweg (N111). Zwaar vrachtverkeer (+3,5t) moet in beide richtingen deze omleiding volgen.

Ook voor fietsers zullen er korte omleidingen zijn rond de werfzone. Fietsers op de fietsoastrade (F14), worden vanaf het kruispunt met de Max Temmermanlaan (in Heide) naar de Statielei gestuurd (andere zijde van het spoor) om vervolgens via de Kapellenboslei, Heidestraat-Noord en Eksterlaan terug aan te takken op de fietsostrade. 

De eigenlijke werken op de Kalmthoutsesteenweg zullen na het bouwverlof starten vanaf begin augustus. Als alles volgens plan verloopt voorzien we de werken in december te kunnen afronden, zodat tegen eind dit jaar de werken volledig achter de rug zijn.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

  1. dit zal een geweldige verbetering zijn,als men nu nog het fietspad kon doortrekken over de ganse blokjesweg tot in kapellen en kalmthout dan zou het pas echt veilig zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *