Gemeente Essen stelt bezorgde landbouwers en bewoners van woonbos Wildert gerust


“Plannen voor Nationaal Park: wij tekenen geen blanco cheque”

Het voornemen van de Vlaamse regering om natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide om te vormen tot Nationale Parken, leidt in Essen tot bezorgdheid bij landbouwers en bewoners van het woonbos Wildert. Op sociale media circuleren geruchten over waardeverlies van eigendommen of zelfs een uitdoofbeleid.
“Volledig ten onrechte. Er worden grove onwaarheden verspreid. Ook de gemeente wil een duidelijk antwoord op een aantal vragen. Maar de rechtszekerheid van onze bewoners, waar we de voorbije jaren als bestuur zo hard aan hebben gewerkt, staat niet ter discussie”, zegt Arno Aerden, schepen van Ruimtelijke Ordening.
Eén van de maatregelen waarmee Vlaanderen de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit wil tegengaan, is de oprichting van landschapsparken en nationale parken. Ook de Kalmthoutse Heide wil zich daarvoor kandidaat stellen en vraagt het engagement van de omliggende gemeenten. De gemeente Essen, zelf een toegangspoort tot het natuurgebied, staat constructief tegenover het idee, maar stapt niet ‘blindelings’ in het verhaal, zo stelt het bestuur.

Ordening en woonbeleid.
“Wat we zeker niet gaan doen, is een ‘blanco cheque’ ondertekenen. De gemeente wil eerst zicht krijgen op de concrete plannen. De bezorgdheden van landbouwers, bewoners van het woonbos en vele andere privé-eigenaren nemen we absoluut ter harte”, beklemtoont Arno Aerden.

Woonbos Wildert
Wat concreet het woonbos betreft, is het juridisch statuut van het woonbos op Wildert duidelijk: het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) vormt daar de basis. “Dit kan niet zomaar worden gewijzigd”, benadrukt schepen Aerden. “Er is dan ook geen reden tot ongerustheid. Evenmin zou er info bewust zijn achtergehouden, laat staan dat er een uitdovend woonrecht zou zijn door een nieuwe ‘inkleuring’. Dat is van de pot gerukt en niet correct. Welke beslissingen er ook worden genomen, de bestaande eigendomssituatie en vergunningen zijn verankerd.”
Het college van Essen bespreekt het dossier op woensdag 8 september.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *