Geen events in Ruiterhal tot eind 2020

Alle geplande events voor 2020 in de Ruiterhal te Brasschaat zullen geannuleerd worden of verplaatst worden naar een andere locatie. Een snel en grondig herstel van de stabiliteitsproblemen is niet mogelijk waardoor een oplossing in de eigen gemeente wordt gezocht, maar dat vraagt enige tijd om de juiste procedures te doorlopen. Nog deze week werd door het college van burgemeester en schepenen beslist een extern begeleider aan te stellen die thuis is in die materie. Over de toekomst van de Ruiterhal zelf is nog geen beslissing genomen.

Eind januari werden stabiliteitsproblemen vastgesteld in de gemeentelijke evenementenzaal Ruiterhal. Daarop nam de gemeente de beslissing in het kader van de veiligheid voor medewerkers, bezoekers en organisatoren de zaal onmiddellijk te sluiten. Ondertussen is duidelijk geworden – onder andere via verder stabiliteitsonderzoek – dat een snel en grondig herstel niet mogelijk is. Daarom zullen alle events tot en met december 2020 in de zaal geannuleerd of verplaatst worden.

Externe professionele begeleiding
Al sinds de start van het dossier zijn door talrijke deskundigen en medewerkers van de gemeente allerhande pistes onderzocht om een oplossing te bieden binnen de eigen gemeente. Onlangs werd in dat kader door het college van schepenen ook een externe professionele projectmedewerker aangesteld die gespecialiseerd is in dergelijke problematiek, en daarnaast ook thuis is in de eventsector.

Het bestuur en het cultuurcentrum willen een grondige oplossing uitwerken die jaren mee kan draaien. Alle aspecten zoals veiligheid, duurzaamheid, inrichting en comfort worden bekeken en aangepakt. We willen een degelijk resultaat neerzetten zowel voor medewerkers, gebruikers én bezoekers.
De externe consulent heeft als opdracht om een dossier voor te bereiden voor het plaatsen van een tijdelijke vaste tentconstructie met alle benodigde nuts- en comfortvoorzieningen. Wanneer dit dossier klaar is zal de gemeenteraad van Brasschaat beslissen over de uitvoering ervan in het najaar.

Oplossing voor gedupeerden
Het besef is maar al te groot dat het gemis van de populaire Ruiterhal niet enkel het publiek en bezoeker treft, maar ook vele organisatoren van events. Daarom wil het cultuurcentrum de organisatoren mee op weg zetten in de zoektocht naar een eventuele alternatieve locatie. Ondertussen heeft het cultuurcentrum dan ook al goede contacten gelegd met vele locaties en zalen in de ruime regio die vlot meewerken in de begeleiding van de gedupeerde organisatoren.
Met vragen rond een huidige reservatie of boekingen van de Ruiterhal kan contact opgenomen worden met het Cultuurcentrum op 03 650 03 40.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *