Gebrek aan steun bij gemeenten voor Nationaal Park Kalmthoutse heide

©Grenspark Kalmthout

Tijd niet rijp voor kandidatuur Nationaal Park”

KALMTHOUT – “Er is te weinig draagvlak in de regio om een kandidatuur in te dienen voor de erkenning van het Nationaal Park Kalmthoutse heide”, zegt Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs. “De tijd is er niet rijp voor. Er is veel te weinig vertrouwen bij verschillende partners en daarom is er ook geen sprake van een ‘gebiedscoalitie’. Ik ben namens de gemeente Kalmthout al meer dan 20 jaar lid van de Bijzondere Commissie van het Grenspark. Daar werd altijd minzaam samengewerkt tussen natuurbeheerders, private landeigenaren en lokale besturen. Maar daar blijft nu nog maar weinig van over. Het dossier van het Nationaal Park heeft letterlijk alles op scherp gesteld en dat is zeer nefast voor de verdere samenwerking.”

Afhaken lokale besturen
Door de vorming van een Nationaal Park zou het Grenspark op lange termijn verder worden uitgebreid worden, uitsluitend met de bestaande natuurgebieden in de regio. Schepen van landbouw en toerisme Sandra Hoppenbrouwers : “Zo kwamen ook meer partners rond de tafel, meer Vlaamse en Nederlandse gemeenten, de provincie, de landbouw en ook meer private eigenaren in de natuurgebieden zelf. De zoektocht naar een evenwicht tussen al de belangen van die partners is niet bereikt tijdens het voorbije anderhalf jaar. “ 

Nochtans zijn de voorgelegde teksten van het Masterplan over het Nationaal Park aanvaardbaar voor Kalmthout. Lukas Jacobs “We hebben daar voortdurend als gemeente toe bijgedragen, door die meer in evenwicht te brengen. De uitgangspunten inzake natuur, landschap, toerisme en recreatie zijn verdedigbaar. Die gaan uit van meer biodiversiteit, het versterken van natuur, het verder spreiden van toerisme,… allemaal gebaseerd op een vrijwillige medewerking van de partners. Er zijn ook duidelijke garanties gesteld dat er geen impact mag zijn op de omliggende landbouwgebieden en op de terreinen van de private eigenaren in de natuurgebieden zelf. Er is dus geen landbouwgrond nodig voor een Nationaal Park. Maar die boodschap kwam niet aan, waardoor de tegenstand bleef bij de private landeigenaars in de natuurgebieden en de vertegenwoordigers van de landbouw. Het gevolg is dat de ene na de andere buurgemeente de voorbije weken afhaakte. Nochtans zijn juist die lokale besturen dé spil in de toekomstige werking van een Nationaal Park, zo stelt het ‘Parkendecreet’ van de Vlaamse regering. Dus zonder steun van de betrokken gemeenten in het Grenspark, gaan we er niet geraken. Dat is essentieel voor ons.”

Gemiste kans
“De ganse procedure vanuit Vlaanderen is te veel ‘van bovenaf’ aangestuurd, met te veel strakke deadlines”, vindt Sandra Hoppenbrouwers. “Er was te weinig tijd om dit van onderuit, in een sfeer van samenwerking en vertrouwen, op te bouwen. Zo was er ook geen ruimte en tijd om onze bevolking goed te informeren en te laten participeren. Dat is een gemiste kans. In feite is het ganse traject nooit een proces van onderuit geweest en dat is het ook nooit geworden. Dat betreuren we uiteraard.”

Toekomst
Wat de toekomst brengt is onduidelijk, meent Lukas Jacobs. “De provincie pleit voor uitstel en nu geen aanvraag voor een ‘label’ Nationaal Park in te dienen. Dat ondersteunen we in Kalmthout. Alle betrokken partijen, ook de huidige tegenstanders, wensen verder te werken de komende 2 jaren om te zoeken naar een echt draagvlak. Vandaag lukt dat niet. Een brede samenwerking moet zich baseren op vertrouwen en dat ontbreekt momenteel.” De Bijzondere Commissie van het Grenspark komt half mei samen om de definitieve teerling te werpen in dit verhaal. 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

  1. Als polderbewoners hebben we de laatste 10 jaar veel zien veranderen, veel zaken waar we niet om gevraagd hebben , het idiote betalende mountainbike traject , het verbod om met je fiets in de natuur te kunnen vertoeven en nu krijgen we een nationaalpark opgedrongen , op zich een fijn en noodzakelijk plan om de natuur een kans te geven maar je voelt al wel dat we als bewoners en landbouwers gefnuikt worden in wat we mogen doen. Behoud van natuur is zonder twijfel noodzakelijk maar laat het aub toegankelijk blijven voor iedereen en daar knelt het schoentje….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *