De Stabroekse partijen in “Debat”

Op donderdag 13 september was iedereen uitgenodigd in zaal JOS in Hoevenen op een verkiezingsdebat tussen lijsttrekkers, verenigingen en inwoners ingericht door ACW-Stabroek.
Door de politiek werd daarop ingegaan door de Open VLD met de schepenen Raf Engels en Pierre Bels, voor de gezamenlijke lijst Spa – Groen door  schepen Kim Dorikens en gemeenteraadslid Bert Huygen, voor de CD&V door uittredend burgemeester Alida De Bie en schepen Liesbeth Verhaert, en tenslotte door de NVA door Rik Frans en Veerle Nuyts. De lijst Stabroek – Anders was niet aanwezig en het Vlaams Belang was niet gevraagd.
Karel Mennes, voorzitter van ACW-Stabroek heette iedereen welkom en bedankte de panelleden voor hun aanwezigheid.   Daarna kreeg moderator Herman Gorremans (ACW)  het woord. Hij had een wekker meegebracht en zette die op vier minuten, en binnen die tijdspanne mocht iedere partij  dan zijn programma voorstellen.

Cultuur – Brandweer – NX
Van heel het verdere debat onthouden wij vooral dat Kim Dorikens (Spa-Groen) voorstelde voor de culturele aangelegenheden een gemeentelijke VZW op te richten.   Als het ging over de erkenning van de Stabroekse brandweer hulpdienst uitte schepen Bels (Open VLD) zijn sympathie voor deze vrijwilligers, maar zag geen mogelijkheid om dit korps te laten erkennen, gezien het juist de bedoeling is dat er minder korpsen komen, en de zone “Rand” bestrijkt nu reeds het grootste gedeelte van de gemeente, en daar kunnen wij niet onderuit. Burgemeester De Bie (CD&V) kon dit alleen maar beamen, en voegde er nog aan toe dat er een nieuwe brandweerkazerne komt aan het Delwaidedok, waardoor Stabroek zeker zeer snel kan bediend worden.  Als het over de NX ging stelde Rik Frans (NVA) dat er grote eensgezindheid nodig is om”Brussel” onder druk te zetten.  Liesbeth Verhaert (CD&V) vond fasering de enige haalbare oplossing en dacht daarbij aan de dure onteigeningen op de Ettenhoven.   Ook zij pleitte voor een eensgezind optreden naar de overheid toe   Kim Dorikens (Spa-Groen) vond dat wij ondertussen alle maatregelen moeten nemen die het gemeentebestuur zelf kan nemen, en alle mogelijke alternatieven onderzoeken. Haar teamgenoot Bert Huygen van Groen zag een gedeeltelijke oplossing in nog meer fietspaden en verdere promotie van het openbaar vervoer.
Herhaaldelijk werd door de panelleden verwezen naar de hogere overheid die zaken afblokt of er een andere mening over heeft.   Overreglementering is blijkbaar een grote rem op het gemeentelijk beleid.   Mogelijk missen ze in Stabroek wel een eigen parlementair of regeringslid om de Stabroekse belangen te verdedigen?  Wie voelt zich geroepen?

Heibel
Eens de vragen uit het publiek aan bod kwamen was de avond  al erg gevorderd, en die vragen werden dan ook snel afgehaspeld.   Daarbij ontstond er luid protest van een bewonersgroep die vond dat het debat over de NX veel te weinig aan bod was gekomen. Hier ging de moderator niet op in, en  onder luid protest verliet de groep de zaal.

Heel het gebeuren werd erg strak en professioneel geleid door de moderator, begeleid door een duidelijke beeldpresentatie.  Maar van een echt onderling debat is weinig sprake geweest – de partijen bleven erg vriendelijk voor elkaar, de moderator stelde de vragen en de panelleden gaven hun antwoord.  (LW)

foto: de opstelling van de mensen van nixnx.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *