PRO2040 onthult volgorde verkiezingslijst en ‘PolderPrincipes’

De nieuwe burgervereniging PRO2040 heeft de lijst voor de districtsraadverkiezingen in Berendrecht, Zandvliet en Lillo bekend gemaakt. Lijsttrekker en kandidaat-districtsburgemeester Zander Vliegen (31, Zandvliet) trekt met een opvallende ploeg naar de kiezer: de lijst is een mix van partij-onafhankelijke vernieuwing en politieke ervaring. Daarnaast onthulde PRO2040 ook haar lijst met PolderPrincipes: vijf richtingaanwijzers die de toekomst van de Polderdorpen vormgeven zie www.PRO2040.be. Volgende week volgen dan een realistisch aantal realiseerbare PolderPlannen.

PRO2040 komt met een lijst van 15 bekwame en geëngageerde Polderbewoners, aangevoerd door kandidaat-Districtsburgemeester Zander Vliegen.

1) Zander Vliegen (31, Zandvliet): Met twaalf jaar politieke ervaring op de teller als actief sp.a-lid heeft Zander Vliegen zijn politieke strepen al ruimschoots verdiend. Nu is hij trotse aanvoerder van de partij-onafhankelijke burgerbeweging PRO2040. In zijn vrije tijd steekt Zander graag de handen uit de mouwen bij talrijke verenigingen. Als kandidaat-Districtsburgemeester wil hij zijn stijl van politiek engagement (hard en kwalitatief (samen)werken in Districtsraad en OCMW-raad) verder uitrollen. De Polder is immers meer gebaat wanneer we allen aan dezelfde Polderkar trekken, en constructief aan politiek doen.

2) Nathalie Aertssen (37, Berendrecht): Ook Nathalie Aertsen heeft al twaalf jaar politieke ervaring in de Districtsraad op zak. Als huidig Districtsschepen van Jeugd hoopt ze dat haar jeugdbeleid wordt verder gezet: verder vernieuwen en onderhouden van de speeltuinen, de uitbouw van het nieuwe Jeugdhuis, enzovoort. Ook sociale topics staan hoog op de agenda. Denk maar aan het blijvend aanbieden van gratis activiteiten met de A-kaart.

3) Bart Goris (30, Berendrecht): Slimme kerel van ’t Solft, teamverantwoordelijke bij SD Worx, begaan met duurzaamheid, efficiëntie en milieu. Sportieve klimmer, fietser bij de Polderklievers en garçon in zijn vrije tijd. Wilt er voor zorgen dat mensen in ons poldergroen aangenaam kunnen vertoeven, door o.a. sportinfrastructuur verder uit te breiden. Denk aan een trailrun-parcours en een klimmuur aan de Sporthal.

4) Lisse Smets (22, Zandvliet): Studente Rechten, hardloopster en tennisster bij TC Raffic II, ervaringsdeskundige jeugd, die veel belang hecht aan verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Lisse is een echte dossiervreter.

5) Annick Kersten (44, Berendrecht): Gouden mens met warm hart, bekend van ‘Ruilwinkel Polderhart’, maar vooral bekend met de armoede en sociale problematiek die zich helaas ook in onze dorpen verbergt. Wilt nu in de Polder haar expertise inzetten om deze vierde wereld-armoede te bestrijden.

6) Joeri Puttevils (42, Berendrecht): Informaticus van beroep en geëngageerd comitélid bij scouts De Reigers. Joeri houdt van de natuur en wil aan de slag gaan om het beleven van de Polder te verbeteren.

7) Bob Fransen (53, Zandvliet): Rasechte Polderpatat uit wijk Den Hoek, fietser/Polderkliever, en ook heel bekend als ‘den Bob van Magda’. Wilt zich inzetten voor een sportieve Polder, en een karaktervolle wijk ‘Den Hoek’.

8) Petra Van Wijck (48, Zandvliet): Geboren en getogen in Zandvliet en kinderverzorgster bij ‘Neuze neuze’ in Berendrecht. Petra beklemtoont hoe belangrijk het is om vanaf het begin in te zetten op onze kinderen.

9) Dirk Vanhemelrijck (48, Berendrecht): Gemachtigd opzichter (‘klaar-over’) aan de Berenschool en vrijwilliger in Dienstencentrum Molengeest in Berendrecht. Wil zich inzetten voor verkeersveiligheid en houdt vinger aan de pols bij onze senioren.

10) Nathalie Van Gemert (26, Zandvliet): Verkeersleider in spé bij Infrabel, bekend van ‘café De Spreeuw’ en softbalspeelster bij Berendrecht Bears. Ze hecht veel belang aan de netheid van onze straten en ergert zich blauw aan woekerend onkruid.

11) Jitte Willems (21, Berendrecht): Handbalspeelster bij Dames HC ’t Noorden en verpleegster Intensieve Zorgen in ZNA Stuivenbergziekenhuis. Voorstander van een positief lokaal project zoals PRO2040, waarbij samenwerken en no-nonsense aanpak primeren op partijbelangen.

12) Stephan ‘Stef’ Sleymer (51, Zandvliet): Voormalig cafébaas van ‘Chez Stef’ en muzikant bij zowel de Koninklijke Fanfare de Verbroedering, als bij Harmonie Vooruit. Wil met zijn kandidatuur vooral het belang van het dorpsleven en onze talrijke (muziek-) verenigingen onderstrepen.

13) Astrid Hermans (25, Berendrecht): Vroedvrouw in het Middelheimziekenhuis, voormalig serveuse in ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Meer dan 20 jaar actief in de scouts in Deurne. Astrid hecht veel belang aan een zinvolle en leerrijke tijdsbesteding voor jongeren, en aan een goed aanbod Nederlandse taallessen.

14 – co-lijstduwer) Maarten Gabriëls (32, Zandvliet): Planner grondwerk bij Aertssen in Stabroek met Keizerlijk Polderbloed in de aderen. Bekend van zijn engagement bij allerlei verenigingen zoals Chiro De Kievitjes, het WK Buikschuiven, de voormalige Oud Oep Nief fuif, enzovoort. Is van mening dat we het sociale weefsel in de Polder moeten bewaren en versterken.

15 – co-lijstduwer) Karel Hendrickx (65, Berendrecht): Hardwerkend Districtraadslid sinds 2001, een brok verstand en politieke ervaring dus. Karel wil zich focussen op de (her)inrichting van het openbaar domein met bijzondere zorg voor voetgangers (al dan niet met rollator of kinderwagen) en fietsers.

 

Open VLD opnieuw met eigen krachten naar verkiezingen

BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO –  Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen maakte Open VLD samen met sp.a en CD&V deel uit van de kartellijst Team 2040. Na zes jaar treden de liberalen opnieuw op met een zelfstandige lijst.  Dirk Daems  (ex districtsschepen 2006-2012) is de lijsttrekker en Raf Merveille, (cafébaas van de Leeuw Van Vlaanderen) duwt de lijst.
“Open VLD streeft naar een betere bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in onze dorpskernen. Ook werkgelegenheid en rechtstreeks overleg tussen haven en industrie is één van onze programmapunten. Daarnaast willen we terug meer middenstand aantrekken naar ons district.  We dringen er op aan om geluidschermen langs A12  te plaatsen of bij hernieuwen van de toplaag A12 fluisterasfalt plaatsen.  We moeten ook het openbaar vervoer en fietsmogelijkheden blijven upgraden. Open VLD wil geen uitbreiding van LEZ naar het polderdistrict”, meldt Dirk Daaems.

Kandidaten
1 Lijsttrekker Dirk Daems, 55 jaar, ( Ex districtschepen 2006-2012) beroep Directeur Scheepvaartkantoor P2F Shipping
2 Cindy Lantreibecq,  46 jaar, bediende verzekeringen
3 Karel indeganck, 78 jaar, gepensioneerd leraar
4 Nancy Driessens, 52 jaar, Zaakvoerder-Boekhoudkantoor Anthonissen
5 Glenn Buytaert, 29 jaar, Zaakvoerder Alpine Works
6 Martine Schuer, 58 jaar, bediende Carrefour
7 Kariza Nathalie, 54 jaar, arbeidster ISS
8 Freya Peleman, 18 jaar, studente Architectuur
9 Lijstduwer Raf Merveille, 58 jaar,  Cafébaas Leeuw van Vlaanderen

Raf Merveille bracht alleen een plaat aan voor de vrienden.

De naar wijd en zijd gekende uitbater van taveerne de Leeuw van Vlaanderen op de Zandvlietse Hoek heeft de lijstduwersplaats op de Open VLD-lijst voor het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo aanvaard. Maar hij blijft zijn vrienden trouw en kan de zon in andermans water zien schijnen. Dus liet hij toe dat een N-VA plakbord op de parking van zijn restaurant werd gezet, met de foto’s van Bart De Wever en districtsburgemeester Carl Geeraerts. Voor zichzelf had hij tot zondag nog geen plaat aangebracht. (SDL)

 

Actie zwembad

Vlaams belang Berendrecht Zandvliet Lillo voerde op 2 september actie. Dit op een ludieke manier om aan te kaarten dat ons al verkiezingen na verkiezingen beloofd is door meerderheidspartijen dat er een zwembad komt in de polder. Meteen na de verkiezingen kwam dan het verdict dat hiervoor geen geld is.  Wij zijn het enige district van Antwerpen zonder zwembad . Onze inwoners moeten helemaal naar Ekeren voor een duik in een stedelijk zwembad. Voor scholen is dit dan ook onbetaalbaar omdat er steeds met bussen moet gegaan worden. Zeer veel gezinnen wijken dan ook uit naar Nederland om hun kind te leren zwemmen. Wat zou het tijd en geld besparend zijn moest dit in eigen district kunnen. Ons voorstel is dan ook om te gaan praten met de bedrijven en het havenbedrijf die steeds welkom waren in ons district of zei niet een beetje kunnen helpen.
Antwerpen wakker worden Berendrecht Zandvliet Lillo telt ook nog mee !!!

PRO2040 lanceert logo, eerste kandidaten, en sluier van programma.

Lijsttrekker Zander Vliegen

Het logo

De beweging PRO2040, die vorige week door Zander Vliegen (31, Zandvliet) werd aangekondigd, lanceert haar logo, enkele nieuwe knappe kandidaten en een tipje van de sluier van hun programma.

PRO2040 is in de eerste plaats een manifest, gegroeid vanuit de onderbuik van de Polder, tegen de onderdrukking van de Stad en de Haven.

PRO2040 is een lokale beweging die de belangen van de Polder centraal stelt boven partijpropaganda.
Ze werken aan een lange-termijnvisie voor onze dorpen met een grote betrokkenheid van de verenigingen, het middenveld en bewoners. Dezen zijn vaak de grootste experten, maar worden vaak niet gehoord. PRO2040 doet dit met een no-nonsense aanpak: hard werken in de districtsraad is belangrijker dan partijpolitieke propaganda. PRO2040 richt zich tot alle geëngageerde inwoners, verenigingen en middenveld van de Polder. Iedereen kan zich aansluiten bij PRO2040, zonder lid te zijn van een nationale partij.

Geboren en getogen Zandvlietenaar Zander Vliegen is vereerd deze jonge (gemiddelde leeftijd slechts 37 jaar!), bekwame, degelijke en gemotiveerde Polderlijst te mogen trekken.
“Het is belangrijk om in de Polder op ‘mensen’ te stemmen. Helaas merk ik vaak dat verkozenen zich laten leiden door partijpolitieke orders uit Antwerpen i.p.v. op te komen voor de Polder. Dat is jammer. Het lijkt alsof er in de Antwerpse Gemeenteraad niet geluisterd wordt naar onze adviezen en opmerkingen. Met PRO2040 laten we een nieuwe frisse wind over ons polderlandschap waaien.”, zegt Zander.

PRO2040 voegt de daden bij het woord, en komt met een heel sterke, bekwame lijst van geëngageerde Polderbewoners: een mix van partij-ongebonden vernieuwing en politieke ervaring. Naast lijsttrekker en kandidaat-districtsburgemeester Zander Vliegen (31, Zandvliet) lanceert PRO2040 vier nieuwe namen op de lijst van deze beweging:

• Bart Goris (30, Berendrecht): slimme kerel van ’t Solft, teamverantwoordelijke bij SD Worx, begaan met duurzaamheid, efficiëntie en milieu; sportieve klimmer en garçon in zijn vrije tijd.
• Bob Fransen (53, Zandvliet): rasechte Polderpatat uit wijk Den Hoek, fietser/Polderkliever, en ook heel bekend als ‘den Bob van Magda’.
• Lisse Smets (22, Zandvliet): studente Rechten, hardloopster en tennisster bij TC Raffic II, ervaringsdeskundige jeugd, die veel belang hecht aan verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.
• Annick Kersten (44, Berendrecht): gouden mens met warm hart, bekend van ‘Ruilwinkel Polderhart’, maar vooral bekend met de armoede en sociale problematiek die zich soms helaas ook in onze dorpen achter de deuren manifesteert. Wilt nu in de Polder haar expertise inzetten om deze 4de wereld-armoede te bestrijden.

De volledige lijst en volgorde, alsook het volledige programma worden later bekend gemaakt.

Het logo van PRO2040 omvat de drie Polderdorpen Zandvliet, Berendrecht en Lillo van noord naar zuid op de kaart, in de kleur van Zandvliet en Berendrecht Sport, en van de ganzerijdersvereniging van Lillo.
Omdat het bij PRO2040 om inhoud gaat en ze expertise van het middenveld en bewoners willen honoreren, en ze voor iedereen een luisterend oor zijn, zijn dit drie tekstballonnen.
‘PRO’ verwijst naar de positieve en professionele insteek om aan politiek engagement te doen.
‘2040’ is niet alleen de postcode van Berendrecht, Zandvliet & Lillo, maar weerspiegelt ook de lange-termijnvisie van de beweging.
De ondertekst van het PRO2040-logo luidt “Lokaal, duurzaam en sociaal”:
• Lokaal: samenwerken met Stad en Haven om de gemeenschappelijke doelen te realiseren, maar PRO2040 zal niet altijd braaf naar het Schoon Verdiep op de Antwerpse Grote Markt knikken en durft ook op tafel te kloppen als de belangen van de Polder niet behartigd of zelfs beschadigd worden. Denk bvb. aan het Wachtdok voor lichters in Berendrecht, de Gesloten Instelling in Zandvliet, of de steeds toenemende hinder van Havenweg A12 (dat volgens PRO2040 integraal aangepakt moet worden).
• Duurzaam: Lucht-, licht-, en lawaaihinder van industrie en autostrade moeten ingeperkt worden. PRO2040 doet ook lokaal wat globaal nodig is om de leefomgeving gezond te maken, rekening houdend met de karakteristieken van de Polderdorpen.
• Sociaal: PRO2040 richt zich tot alle geëngageerde inwoners, verenigingen en middenveld met een hart voor de Polder, zonder onderscheid in leeftijd, afkomst, geslacht of bovenlokale overtuiging.

PRO2040 zal de bewoners overtuigen met zowel concrete PolderPlannen alsook PolderPrincipes, waaraan ze het toekomstig beleid van onze dorpen steeds zal toetsen.
Het nieuwe programma wordt momenteel met inspraak van geëngageerden gefinaliseerd, en wordt later bekend gemaakt.

In primeur alvast enkele eerste PolderPlannen uit het PolderProgramma van PRO2040:
• Samen met Haven werk maken van alternatief voor geplande Wachtdok aan de Berendrechtse dorpskern. Bvb. tijdelijk in Delwaidedok; op middellange termijn ten noorden van de Noordlandbrug.
• Faciliteren van auto-delen (bvb. Cambio) in de drie dorpen, en infrastructuur van laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s voorzien
• Geef startende ondernemers de kans om in leegstaande (stads)gebouwen een pop-up te laten starten
• Veilige klimmuur aan de Sporthal

PRO2040 zet zwaar in op veiligheid, dorpskarakter en mobiliteit. PRO2040 maakt echt keuzes volgens het STOP-principe, dat wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. Want de veiligheid van voetgangers, van rolstoel- en rollatorgebruikers, van mama’s en papa’s met kinderwagens en van fietsers is volgens PRO2040 prioritair bij de heraanleg van het openbaar domein. Dit is ook goed voor het dorpsbeeld.

Jong CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakt standpunten bekend

JONGCD&V Berendrecht- Zandvliet-Lillo maakt drie pijlers bekend waarmee ze in oktober naar de kiezer trekken. De jongeren binden de strijd aan met sluikstort en ijveren voor toegankelijke sportactiviteiten en een verkeersveiliger district.   
“Wij gaan voluit voor propere wegen en natuur”,  aldus de lokale jongerenvoorzitter Nick Van Roosbroeck.  “Sluikstort is niet enkel een issue in de stad, ook in ons groen polderdistrict krijgen we er nog te vaak mee te maken. Een probleem dat we resoluut willen aanpakken.”
Daarnaast willen ze sport en diversiteit beter uitgewerkt zien.  “Er zijn nog te veel jongeren die niet aan sport kunnen doen in Berendrecht-Zandvliet-Lillo, onder andere door armoede en sociale exclusie”, klinkt het bij JONGCD&V. “We willen dit oplossen door vanuit het district sportkaarten aan democratische prijzen te voorzien voor jongeren die het thuis financieel moeilijk hebben. Met die kaart kunnen ze in verschillende lokale sportclubs terecht om hun sport naar keuze te beoefenen.  Zo geven we hen meer goesting om te sporten en kunnen ze zichzelf verder ontplooien.”
Hun laatste pijler is verkeersveiligheid. “De verkeerssituatie aan de nieuwe campus van basisschool ‘De Beren’ op de Antwerpsebaan is ongezien gevaarlijk”, meent Van Roosbroeck. “Het zebrapad dat de jonge leerlingen moeten kruisen, ligt vlakbij een druk kruispunt. Er zijn wel al enkele klaar-overs die zich inzetten om alles mee in goede banen te leiden, maar er is nog werk aan de winkel”, legt de jongerenvoorzitter uit. “Er moeten meer vrijwilligers ingeschakeld worden om meer verschillende zebrapaden te bemannen. Daarom willen we dat het district samen met de lokale politie de opleiding voor klaar-overs centraliseert en organiseert, zodat ouders met een gerust hart hun kinderen naar school kunnen zien vertrekken.”

N-VA Polder maakt kandidatenlijst bekend

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, ontbreekt op de foto Bertha Dierckx

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober werd in café De Sportduif op het Solft in Berendrecht op zaterdag 23 juni, de kandidatenlijst van N-VA  afdeling Polder (Berendrecht-Zandvliet-Lillo) voorgesteld.
Lijsttrekker en huidig districtsburgemeester Carl Geeraerts stelde een lijst samen waarop zowel de jongeren, met twee studenten van net 18 jaar, met name Knud Geeraerts en Laura Adriaenssens, als de senioren, met de ouderdomsdeken van de lijst Bertha Dierickx (76j) een aanspreekpunt hebben.
Verder is de lijst een weerspiegeling van de bevolking, met zowel bedienden, als managers, een zelfstandig zaakvoerder en enkele gepensioneerden. De huidige fractie Raf Crijnen, Carl Geeraerts, Marc Maes, Rudi Sempels, Willem Van Alsenoy en fractievoorzitter Gert Van Herck stelden zich herverkiesbaar. Lijstduwer wordt gemeenteraadslid Danielle Meirsman.

District om graag te wonen
Zes jaar geleden zette N-VA Polder een beweging in gang met als hoekpunten de eigenheid van de dorpen waaruit het district bestaat te behouden en de leefkwaliteit van de inwoners te garanderen. Het referentiepunt blijft voor N-VA de structuurschets Berendrecht-Zandvliet waarin de krijtlijnen door de inwoners, verenigingen en bestuur werden vastgelegd voor de toekomst. Daarnaast willen zij de kenmerkende dorpskernen bewaren  met oog voor harmonieuze inpassing van nieuwe gebouwen. Nieuwe culturele initiatieven verdienen aanmoediging door extra ondersteuning. Het nog te realiseren Jeugdhuis 2040 moet inhoudelijk sterk staan en voor de oudere senioren wordt een Seniorenactieplan gemaakt.

Het verkeer en mobiliteit, zowel in het district als van/naar de polderdorpen neemt een belangrijke plek in in het programma van N-VA Polder.

Waarnemend voorzitter Rudi Sempels stelde de 15 kandidaten voor:
1)Carl Geeraerts (lijsttrekker)
2) Laura Adriaenssens
3) Rudi Sempels
4) Pascale De Langhe
5) Marc Maes
6) Sheila Van de Puttelaar
7) Raf Crijnen
8) Anne Kopp
9) Guido Van Loock
10) Carina Stark
11) Knud Geeraerts
12) Bertha Dierckx
13) Gert Van Herck
14) Willem Van Alsenoy
15) Danielle Meirsman (lijstduwer)

Na de voorstelling van de kandidaten, vond de jaarlijkse familiedag plaats met een barbecue van N-VA Polder en N-VA Stabroek.

foto: (c) FBaten

CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo in dialoog met haar inwoners

Naar voorbeeld van de stadsateliers van CD&V Antwerpen, organiseerde CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo op donderdag 7 juni een dorpsatelier in de Sportbar. De aanwezigen konden aanschuiven aan de tafels lokale economie, jeugd en jonge gezinnen, gezellige buurten, kunst en cultuur, sport, vrijwilligers en verenigingen, senioren en hulpbehoevenden en mobiliteit. Ongeveer 50 aanwezigen kwamen mee plannen maken voor hun district.
“We willen verder bouwen aan de toekomst van ons Berendrecht-Zandvliet-Lillo”, zegt lijsttrekker Sandra Suykerbuyk. “De ideeën van de inwoners zijn de ideale bouwstenen. Zij kennen het district immers het best. Daarom nemen we ook alle ideeën die vanavond zijn uitgewisseld mee in ons programma”, luidt het. Enkele ideeën die aan bod kwamen waren:  Subsidies voor aanpassingen van woningen van ouderen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  Mantelzorgpremie invoeren, naar analogie in Hoboken, Berchem, Deurne en Wilrijk. Nood aan een goede, toegankelijke wijkwerking. Wijkagenten moeten opnieuw rechtstreeks bereikbaar zijn. Verkeersveiligheid moet in ons district een prioriteit zijn. Daarom willen we meer controles in de lokale zones 30. Naschoolse opvang en vakantiewerking organiseren.  De huidige sportaccommodatie optimaliseren en uitbreiden voor lokale sportclubs.

Ook Antwerps schepen Caroline Bastiaens woonde het dorpsatelier bij: “Volgend jaar krijgen de districten extra bevoegdheden onder zich, waaronder groen, cultuur en senioren. Als schepen in Antwerpen is het niet aan mij om te bepalen of er bloementorens moeten komen in hun straatbeeld. Zij beslissen zelf hoe ze hun straten en pleinen best met groen aankleden. Daarenboven telt Berendrecht-Zandvliet-Lillo enorm veel actieve, gepassioneerde en getalenteerde mensen”, vertelt ze. “Ik twijfel er dan ook niet aan dat ze er iets moois van gaan maken.”

Op dinsdagavond 19 juni nodigt CD&V alle inwoners van het district uit in De Leeuw in Zandvliet. Die avond zullen ze samen hun fietsbeleid voor het district en de Koning Fiets-actie toelichten.

Danielle Meirsman kandidaat voor gemeenteraad


Maandag 7 mei keurde het dagelijks bestuur van N-VA Antwerpen de ontwerp-kandidatenlijst goed voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Berendrechtse Danielle Meirsman kreeg de negende plaats toegewezen. Samen met dorpsgenoot Guido Van Loock heeft het polderdistrict kans op twee afgevaardigden in de Antwerpse Gemeenteraad.
Danielle Meirsman zetelt op dit ogenblik voor de vijfde legislatuur – na bureau-lid en tweemaal districtsschepen in de Antwerpse polderdorpen maakt ze nu deel uit van de N-VA gemeenteraadsfractie. Danielle werd ook de eerste ere-districtsschepen.Voor de afdeling Polder (Berendrecht Zandvliet Lillo) is de nominatie van twee plaatselijke partijgenoten voor de gemeenteraad een belangrijk signaal dat ook de noden van het kleinste district van Antwerpen ernstig worden genomen. “Ik denk dat we goed gescoord hebben met onze uiteindelijke plaatsen op de lijst. Danielle op 9 en Guido op 27,” aldus plaatselijk N-VA voorzitter Rudi Sempels.

Op 14 oktober zal Danielle Meirsman ook de plaats van lijstduwer op de N-VA- districtsraadslijst opnemen.

foto: (c) mmpress

Vlaams Belang: wel lijsttrekker en speerpunten maar nog geen lijst

Van rechts naar links: Gerda Rousseau, Walter Sillis, Veronique Clabost, Lijsttrekker Steve van Broeckhoven en An van Uffelen

Het Vlaams Belang voor het Polderdistrict heeft met Steve van Broeckhoven (35) een nieuwe lijsttrekker die een aantal “speerpunten” naar voren brengt en die hoopt vier zetels te halen in de nieuwe districtsraad. Angie Bosmans, die naar Ossendrecht verhuisde en ontslag nam uit de raad, stelde hem vrijdagavond 20 april voor in Taveerne De Buitenmolen. Hij is een marktkramer in groenten en fruit en woont in Berendrecht.
Op de lijst komen verder nog de gepensioneerde Gerda Rousseau (58), Walter Sillis (60) uit Zandvliet, Veronique Clabost (28) een kapster uit Zandvliet en An van Uffelen, zorgverstrekster uit Berendrecht. Laatstgenoemde is zeker van de laatste plaats. De rest verdeelt de plaatsen die verder nog aangevuld worden tot een volledige lijst.
“Ons eerste speerpunt en ook meteen de belangrijkste is de veiligheid in onze Polder” zegt Bosmans, die woordvoerster blijft. ” Zo willen wij het politiekantoor terug open . En niet van 9 tot 17 maar gewoon 24/24 en 7/7 . Het kan niet zijn dat een inwoner meer dan 20 minuten moet rijden om ergens een aanklacht in te dienen.” “Onze speelpleinen moeten terug op een veilige manier toegankelijk zijn voor onze kinderen”, voegt zij er aan toe.
“Ons tweede speerpunt is een degelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor onze inwoners”, zegt de lijsttrekker die uit Stekene komt en daar al politiek actief was in de Vlaams nationale partij. “Zo moet er terug een rechtstreekse verbinding zijn naar een ziekenhuis . Een belbus voor Lillo zou ook een aanwinst zijn. Bussen dienen zich verder aan de snelheid te houden”.
Degelijke wegen, voet- en fietspaden. Hiermee willen wij zeggen dat iedereen op een veilige manier de openbare weg kan gebruiken. Geluidsmuren aan de A 12 en wegen zonder putten. Wanneer het gevroren heeft dient er goed en regelmatig gestrooid.” 
Er mag volgens Bosmans geen lage emissiezone in het district komen.”Inwoners op onnodige kosten jagen terwijl wij midden van een industriezone wonen lijkt ons dan ook overbodig.” Het Vlaams Belang ijvert verder voor een eigen zwembad en sluit zich aan bij de eis van het Polders Actiecomité voor het behoud van de Berendrechtse Polder en bij maatregelen om overstromingen te voorkomen. De partij staat achter het gesloten centrum van Francken op de Zandvlietse Hoek dat afgewezen wordt door meer dan 1000 mensen die een petitie ondertekenden.  In september wordt de volledige lijst en het Polders programma bekend gemaakt (sdl) 

1 2 3 5