Kijk naar jezelf en kies voor jezelf

Open Vld Kapellen sluit dit weekend met een opgemerkte ludieke actie haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af. Op 20 druk bezochte locaties in Kapellen hangen spiegels waarin de burger niet alleen zich zelf ziet staan maar ook de oproep krijgt om voor zich zelf te kiezen. Kies zondag voor jezelf is kiezen voor Kapellen. Deze […]

N-VA Kapellen voert actie aan het containerpark

Op 29 september  deelde N-VA Kapellen flyers uit aan het containerpark met daarin haar voorstellen om het containerpark te verbeteren. Om afvaltoerisme tegen te gaan worden de prijzen in Vlaamse containerparken vanaf juli 2013 op elkaar afgestemd en dat vinden we een goede zaak. Enkel zo kunnen we immers het vuilnistoerisme in onze regio stoppen. […]

Laatste kans om te stemmen voor uw burgemeester

Zondag 30 september 11.00 uur Vierde tussentijdse uitslag poll over de burgemeesters. U kan nog stemmen tot morgenvroeg 1 oktober 9 uur. Het heeft geen zin om 2 keer te stemmen want de dubbele stemmen worden eruit gefilterd. Hier de top drie: Brasschaat: 1. Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang) 2. Dirk de Kort (CD&V) 3. Joannes […]

N-VA opent campagnesecretariaat in de Dorpsstraat te Kapellen

In een leegstaand pand in de Dorpsstraat 13 heeft N-VA Kapellen een campagnesecretariaat geopend. Iedereen is er welkom om te komen praten over politiek, of met een nieuw idee te lanceren, of gewoon te komen buurten, of om zich lid te maken van N-VA. Bovendien kunnen bezoekers er kennis maken met de kandidaten van N-VA […]

Eretekens voor schepenen Marc De Smet en Frederic van Haaren

In Kapellen kregen de schepenen Marc de Smet (Open Vld) en zijn collega, en partijgenoot Frederic van Haaren, het ereteken ,,Ridder in de Orde van Leopold II’’ opgespeld door burgemeester Dirk Van Mechelen. Beide gedecoreerden zetelen al minstens twintig jaar als gemeenteraadslid waarvan minstens vijf jaar als schepen. Marc De Smet zetelde als gemeenteraadslid van […]

Speerpunten N-VA Kapellen gaat voor … … een veilig, bloeiend en een gezellig centrum

Een topprioriteit voor ons. De Kapellenaar moet zich weer thuis voelen in zijn eigen centrum. En daarvoor is een prachtig dorpsplein, met bewandelbare paden, meer en duurzaam groen en mogelijkheden om samen te komen, onontbeerlijk. Maar er is meer nodig dan hier en daar wat aanpassingen aan de ruimtelijke ordening. Een centrum waar het opnieuw […]

Roger Verbiest in de bloemetjes gezet door Servais Verherstraeten

Op uitnodiging van de plaatselijke CD&V was Staatssecretaris Servais Verherstraeten te gast in Kapellen. Het was een verrassingsbezoek om Roger Verbiest (CD&V) in de bloemetjes te zetten. Hij is al dertig jaar actief in de Kapelse politiek. Roger werd op 4 mei 1941 in Geel geboren. ,,Een man met vele kwaliteiten, vele ideeën en guitige […]

Putse liberalen bevestigen gemeenschappelijk engagement voor unieke Grensdorp.

De respectievelijke liberale sterkhouders uit het unieke grensdorp Putte, de Nederlandse VVD-wethouder Martin Groffen, Stabroeks VLD Schepen Raf Engels en Kapelse VLD-jongerenkandidaat Mathias Adriaenssens bevestigen eensgezind dat het hun uitgesproken intentie is de goede liberale verstandhouding boven de gemeente- en zelfs landsgrenzen voort te zetten wat betreft Putte, een belangrijk en gemeenschappelijk  deel van de […]

Uw gemeente na 6 jaar gewikt en gewogen

In het zicht van de gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 14 oktober hebben onze medewerkers de bestuursakkoorden van zes jaar geleden onder het vergrootglas genomen. Zij zochten wat verwezenlijkt werd en wat in het dak bleef steken. Zo objectief als mogelijk (zelf hebben ze jarenlang de plaatselijke politiek gevolgd) maakten zij de balans op. Na wikken en wegen […]

Sp.a en Groen Kapellen voeren campagne zonder verkiezingsborden

In Kapellen heeft het kartel p.a-groen beslist om anno 2012 haar campagne zo eco-efficiënt en eigentijds mogelijk te voeren. Ze doen dit door gebruik te maken van de digitale sociale media en een slim uitgekiende affichecampagne die hen toelaat de al te grote en storende verkiezingsborden in het straatbeeld te vermijden. “Het klinkt allicht gedurfd, […]