Speerpunten N-VA Kapellen gaat voor … … een veilig, bloeiend en een gezellig centrum

Een topprioriteit voor ons. De Kapellenaar moet zich weer thuis voelen in zijn eigen centrum. En daarvoor is een prachtig dorpsplein, met bewandelbare paden, meer en duurzaam groen en mogelijkheden om samen te komen, onontbeerlijk. Maar er is meer nodig dan hier en daar wat aanpassingen aan de ruimtelijke ordening. Een centrum waar het opnieuw gezellig vertoeven is, vergt ook ingrepen in de mobiliteit, voldoende sociale activiteiten voor jong en oud en een betere ondersteuning van de lokale economie.
… een vlottere en doordachte mobiliteit voor alle weggebruikers
De Ovonde staat allesbehalve op punt en creëert naast files ook onveilige situaties. Op korte termijn willen we de stopplaats van De lijn laten verplaatsen, de fietspaden beter markeren en de stoplichten revalueren. Daarnaast kiezen we voluit voor de aanleg van de NX (parallel met de Waterstraat) om het doorgaand-  en bestemmingsverkeer zoveel mogelijk van elkaar te scheiden en ons centrum te ontlasten. Via natuurlijke inplanting willen we de impact van de NX op de omgeving zo laag mogelijk houden.
De afstemming van het openbaar vervoer moet beter. En we willen onze fietspaden verder uitbouwen en veiliger maken in overleg met de belangengroepen. Tenslotte dienen we het onderhoud van onze wegen en bermen te optimaliseren. Want enkel met een totaalaanpak kunnen we evolueren naar een beter mobiliteit in Kapellen.
… een bloeiende lokale economie
Winkelen in Kapellen moet weer aangenaam worden. Indien we de winkelgebieden rond de dorpskern en in Putte en Hoogboom opnieuw duidelijk afbakenen zullen handelszaken zich meer geconcentreerd gaan vestigen en ontstaat er opnieuw een echt winkelcentrum. We willen de commerciële invulling van de gelijkvloerse panden in de winkelstraten aanmoedigen en de leegstand aanpakken, maar dan moet er ook duidelijkheid komen over de bestemming van sommige straten. Zeker de Hoevensebaan en de Stationsstraat snakken naar een nieuwe invulling.
De lokale ondernemers vragen daarnaast terecht om een ernstige dialoog tussen hen, het bestuur en de representatieve organisaties zoals Unizo Kapellen en VoKa. Het ondernemersloket staat vandaag nog in haar kinderschoenen en dient dus verder uitgebouwd te worden als handig aanspreekpunt en steunpilaar. Een bloeiende lokale economie is de motor van een gemeente. Dat moeten we koesteren én ondersteunen.
… een doeltreffend handhavingsbeleid
De wijkagent mag meer dan vandaag op de voorgrond geplaatst worden want hij is hét aanspreekpunt bij uitstek op het terrein. Daarnaast hechten wij veel belang aan de zogenaamde BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) om de veiligheid en de sociale controle in wijken te verhogen. We willen deze blijvend ondersteunen en waar nodig de oprichting actief stimuleren.
N-VA Kapellen pleit voor een kordate aanpak van kleine criminaliteit, indien nodig via GAS-boetes, en een doorgedreven opvolging door de wijkagent of jongerenwerker. Wie de wet overtreedt, moet beboet worden. Maar we willen af van administratieve betutteling, zoals bijvoorbeeld de vergunning voor het snoeien van bomen, die al onze inwoners laat opdraaien voor de fout van enkelen.
… een hechte gemeente
Een hechte gemeente wordt gedragen door haar inwoners. Daarom pleiten we voor een versterkte en ernstige samenwerking tussen het bestuur en de advies- en overlegorganen. Daarnaast willen we burgerinitiatieven zoals buurtfeesten en nieuwjaarbrunches en culturele – en sportactiviteiten waar iedereen aan kan deelnemen, zoveel mogelijk ondersteunen.
Vrijwilligers kunnen niet vaak genoeg in de bloemetjes worden gezet. Een gemeentelijk bestuur moet hier een faciliterende rol spelen en zelf mee nieuwe initiatieven (bv. De ‘Sneeuwtelefoon’: een gratis nummer waar buurtbewoners zich kunnen opgeven om de stoep van hun minder mobiele buur sneeuwvrij te maken) ontplooien.
… een warm sociaal beleid met rechten en plichten
Niemand mag in de kou blijven staan. De schaarse OCMW middelen dienen daarom te gaan naar diegenen die het echt nodig hebben. Personen die verantwoordelijkheid kunnen nemen, moeten dit doen; zij die dit echter niet kunnen, moeten wij beter beschermen.
Oud mag nooit out betekenen. We willen onze senioren helpen om zo lang mogelijk op eigen benen te blijven staan. Daarbij denken we aan het stimuleren van kangoeroe- en aanleunwoningen en het uitbreiden van de thuiszorg, dienstencentra, service flats en RVT’s. Maar evengoed dient een bestuur oog te hebben voor de noden van mindere mobiele personen bij het organiseren van gemeentelijke activiteiten en bij de aanleg van pleinen, straten, enz.  
Betaalbaar wonen is voor jonge gezinnen een hele uitdaging. Met het voorzien van kleinere percelen bij nieuwe verkavelingen en het overwegen van interessante PPS-projecten kunnen we hier aan tegemoet komen.
… een efficiënt bestuur zonder verhoogde gemeentebelastingen
We zijn ons bewust van de grote financiële uitdagingen die elke gemeente te wachten staan. Maar wij weten ook dat de Vlaming kreunt onder een groeiende belastingdruk vanuit het federale niveau. En daar willen wij vanuit de gemeente geen extra schep bovenop doen. Hogere structurele uitgaven willen we compenseren met meer efficiëntie in het bestuur en duidelijke prioriteiten inzake de diensten die de gemeente moet verlenen aan de bevolking, niet met hogere gemeentebelastingen.

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder