Burgemeester verkoopt “Bijtjes”

Rode Kruis

Vrijdag  26 april trok Stabroeks Burgemeester Rik Frans  op pad  om stickers ten voordele van het Rode Kruis te verkopen. Samen met schepen Veerle Nuyts  (N-VA) vatte hij post aan het kruispunt Dorpsstraat – Kleine Molenweg.  Na de nodige tips van de vrijwilligers van het Rode Kruis  kon de verkoop beginnen.

Kapellen

Kapellen-verkoop-sticke
Ook in Kapellen hebben leden van het college stickers verkocht. Zij gingen aan de slag in het winkelcentrum Promenade en verkochten samen 200 stickers.

 

Dit jaar werd er gekozen voor Maya De Bij. Het leuke aan de sticker is dat kinderen de verschillende figuurtjes er kunnen uitnemen”, zegt Chris Dielen, van de afd. Rode Kruis Kapellen-Stabroek. De sticker kost  nog steeds 5 euro. Bovendien zijn er mooi prijzen te winnen zoals 33 weekendverblijven Molenheide, 3 Skoda’s en een 1 Samsung tablet (indien je je mening geeft via www.rodekruis.be)

De campagne van het Rode Kruis loopt tot 9 mei.

Nieuw districtsbestuur in Berendrecht-Zandvliet-LilloIn het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bestuursakkoord bereikt tussen N-VA en Team 2040.  Districtsburgemeester wordt Carl Geeraerts van N-VA. Hij volgt Marcel Bartholomeeussen (SP.a) op die eerste schepen wordt. Het tweede schepenambt gaat naar Rudi Sempels (N-VA). Het derde schepenmandaat komt toe aan Nathalie Aertssen van SP.a, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.
Het voorzitterschap van de districtsraad en de commissie gaat voor drie jaar naar Marc Maes van N-VA. Vanaf 1 januari 2016 wordt het opgenomen door een verkozene van Team 2040. De installatievergadering vindt plaats op maandag 21 januari om 20 uur in het districtshuis te Berendrecht. Deze vergadering wordt geleid door huidig voorzitter Karel Hendrickx (SP.a)
Eerder al was tussen de twee groepen een programmaovereenkomst gemaakt dat aan de districtsraad wordt voorgelegd. Deze bestaat uit 6 verkozenen van de N-VA, 5 van Team 2040, 3 VB en 1 Burgerbelangen. In een mededeling van het district wordt de verdeling van de schepenmandaten gegeven. Lokaal verkeersbeleid, parkeren en wijkcirculatieplannen gaan naar N-VA, evenals Cultuur, Communicatie, Decentralisering, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening, Waterhuishouding, Financien en Burgelijke Stand. Team 2040 krijgt heraanleg straten, riolen en Groenaanleg, Begraafplaatsen, Jeugd, Sport, Seniorenbeleid, Wijkoverleg, Lokale Economie, en Milieu.

foto: Carl Geeraerts

Walter van Assche is nieuwe voorzitter Groen Kapellen

Met een terugkeer van Groen in de gemeenteraad, heeft Groen Kapellen op 19 december besloten om verkozen raadslid Pieter Buysse te laten opvolgen door een nieuwe voorzitter. Er werd unaniem gekozen voor de 54-jarige hoogleraar in de wiskunde, Walter Van Assche. Hij was de voorbije jaren reeds actief als penningmeester van de partij en waarnemer in de Kapelse milieuraad, waar hij tevens aangesteld werd als webmaster. Walter hoopt onder zijn voorzitterschap ervoor te zorgen dat Kapellen haar groene karakter blijft behouden en dat de gemeente aandacht heeft voor alle burgers. Volgens hem is er zeker nog werk te verrichten ter bevordering van de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Daarnaast is er nood aan een open, toegankelijk en zichtbaar aanwezig sociaal beleid.
De toekomstige gemeenteraadsleden Pieter Buysse en Mieke De Schepper zullen samen met fractiepartner sp.a de oppositierol opnemen waarbij het gemeentebestuur aandacht heeft voor de bescherming van de open ruimte, maar ook van de kwetsbare bevolkingsgroepen. Groen Kapellen wil het bestuur bovendien ten zeerste aanmoedigen om een klimaatneutrale gemeente te worden in 2020.

Burgemeesters van Kapellen en Brasschaat leggen de eed af

Dinsdag 18 december hebben twee burgemeesters uit onze regio de eed afgelegd bij gouverneur Cathy Berx, die wegens een operatie aan de voet, in een rolstoel zat. lHet ging om Dirk Van Mechelen uit Kapellen die niet aan zijn proefstuk was en om Jan Jambon die voor het eerst dle eed aflegde. Hij wordt  de nieuwe burgemeester van Brasschaat.

Jan Jambon en Dirk Van Mechelen voor zij de eed aflegden


N-VA Kapellen draagt 3 OCMW-raadsleden voor

N-VA zal in de nieuwe OCMW-raad mogelijk drie mandaten invullen. Op de gemeenteraad van 2 januari 2013 zullen volgende kandidaten worden voorgedragen: Lieva Van Beek, Vital Lambert en Valerie Van Peel. Dat is het afdelingsbestuur van N-VA overeengekomen. Valerie Van Peel zal daarenboven bij de installatie van de OCMW-raad voorgedragen worden als OCMW-voorzitter.
Lieva Van Beek – die ook verkozen is in de gemeenteraad – doet afstand van haar mandaat als gemeenteraadslid ten voordele van eerste opvolger Peter Vanalme, om zich vanaf 2013 volop in te kunnen zetten voor het OCMW.

Groen Kapellen terug in gemeenteraad

Groen Kapellen behaalde in kartel met SP.A  bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen twee zetels binnen.
Fier meldt het kartel dat alle 4 de verkozenen van de kartellijst zullen zetelen. Zo neemt  Harold van der Kraan  (sp.a),  Betty Stassen (sp.a), Pieter Buysse (Groen) en  Mieke De Schepper (Groen) hun mandaat op.

“We vertegenwoordigen zo de progressieve stem in de gemeenteraad en hebben er alle 4 veel zin in.  We zijn van plan om onze stem meermaals te laten weerklinken in de raadzaal.  We zullen ons opbouwend en tegelijk kritisch opstellen tegenover de nieuwe VLD/N-VA meerderheid”, aldus Harold van der Kraan (sp.a)

CD&V Kapellen dankt zijn kiezers en kijkt uit naar de kracht van verandering bij het vormen van de nieuwe bestuursploeg.

De recente uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Kapellen was geen opsteker voor CD&V. De partij haalde 8,6% van de stemmen, goed voor 2 zetels in de gemeenteraad en gaat daarmee immers sterk achteruit t.o.v. 2006.

“We wensen al de kiezers te bedanken die zondag hun vertrouwen gaven aan CD&V in Kapellen. We hoopten dat we terug sterker op de radar van de Kapellenaren zouden staan en we hebben dat klaarblijkelijk fout ingeschat. Tegen de zwart-gele tsunami waren wij als lokale Kapelse afdeling niet opgewassen. De resultaten van anderen zijn beter en we feliciteren hen daarmee.
Maar meer nog dan dat: van harte proficiat aan al onze eigen kandidaten voor eenieders behaalde individuele resultaat in deze moeilijke omstandigheden. We hebben gevochten met alles wat we in huis hadden, op een kordate, inhoudsrijke en enthousiaste manier met een top-motivatie als drijvende kracht. Dit verlies komt daarom hard aan. We nemen deze nederlaag op maar zullen er niet in berusten. We zullen ons vanuit de oppositie immers scherp en constructief blijven inzetten voor Kapellen en voor àlle Kapellenaren.

We willen de nieuwe bestuursploeg alvast veel succes toewensen, in het belang van onze gemeente. We kijken ernaar uit om de kracht van verandering al onmiddellijk tot uiting te zien komen bij de vorming van het nieuwe lokale bestuursapparaat. We verwachten immers dat de nieuwe bestuursploeg ongetwijfeld een krachtig signaal zal willen geven bij de bepaling van het aantal schepenen en bestuursmandaten.”, aldus Sonja Janssens, lijsttrekker en voorzitter van CD&V in Kapellen:

N-VA grote overwinnaar in onze regio


In 4 van de 6 gemeenten en districten van onze regio heeft de N-VA de mogelijkheid om het heft in handen te nemen. Alleen in Kapellen en Kalmthout blijven respectievelijk Open VLD en CD&V met Dirk Van Mechelen en Lucas Jacobs aan de leiding. In Stabroek heeft de N-VA-tsunami wel het meest huis gehouden. De Vlaams Nationalistische partij haalt 10 zetels op de 25. Het gevolg is dat sinds de periode 1989-1995 terug met 2 partijen wordt bestuurd: N-VA gaat samen met CD&V die 5 zetels haalt. De N-VA neemt niet alleen de burgemeester maar ook 3 schepenambten, inbegrepen het OCMW-voorzitterschap op. De CD&V haalt 2 schepenen uit de brand en het ondervoorzitterschap van het OCMW. We kregen alvast een mooie reactie op onze site: ‘Nieuwe voertaal in Stabroek: geen Engels maar Frans’.

De N-VA haalde in Brasschaat eveneens een klinkende overwinning 36,9% van de stemmen. Jan Jambon haalde 5.278 voorkeurstemmen en is kandidaat burgemeester. Voor een coalitie gaat zijn voorkeur uit naar CD&V die 9 zetels haalden waardoor een meerderheid wordt gevormd van 23 zetels op 33. Uittredend burgemeester Dirk de Kort haalde 3834 voorkeurstemmen en beseft dat hij zijn burgmeesterssjerp zal moeten inleveren.

In het district Ekeren wordt de N-VA in één klap de grootste met 42% van de stemmen wat goed is voor 9 zetels op een totaal van 19 zitjes. Dat is één zetel te weinig voor een volstrekte meerderheid. Lijsttrekker Koen Palinckx wordt in alle geval de nieuwe districtsburgemeester van Ekeren in opvolging van Ronny Kruyniers (Sp.a). De Ekerse bevolking heeft duidelijk gekozen voor verandering. Het is nog niet duidelijk naar wie de keuze van Koen Palinckx gaat. Gezien het CD&V verleden van Palinckx ligt het niet voor de hand dat hij voor die partij zal kiezen.

In Kalmthout verandert er weinig. De CD&V heeft weliswaar 2 zetels verloren maar behoudt toch de volstrekte meerderheid. Lukas Jacobs blijft met een monsterscore van 3404 voorkeurstemmen, als burgemeester aan het bewind.

In Kapellen kreeg Open VLD 43% van kiezers achter zich en N-VA 27%. Zij willen samen de volgende 6 jaar de gemeente besturen. Dirk Van Mechelen wordt opnieuw voorgedragen als burgemeester. N-VA levert de tweede en vierde schepen, die tevens de voorzitter van het OCMW wordt. Deze laatste post gaat naar Valerie Van Peel (N-VA lijsttrekker).

In het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo liggen de zaken moeilijk. Hier haalt N-VA weliswaar 6 zetels of 1 meer dan ‘Team 2040’, maar kan niet aan een meerderheid geraken dan met dit kartel. Ook de lijst Burgerbelangen die 1 zetel haalde kan geen soelaas bieden. En met Vlaams Belang, dat 3 zetels behield, wil niemand samen gaan. Hoewel Angie Bosmans haar diensten heeft aangeboden. Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen zegt de voorstellen van N-VA af te wachten.

Hieronder vindt u een top 10 van de voorkeurstemmen.

Brasschaat

1. Jan Jambon (N-VA) 5278
2. Dirk de Kort (CD&V) 3834
3. Adinda Van Gerven (N-VA) 967
4. Steven Broos (Brasschaat 2012) 891
5. Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang) 747
6. Jef Konings (CD&V) 687
7. Sophie De Roeck (CD&V) 645
8. Luc Sevenans (N-VA) 559
9. Berre Van Deuren (CD&V) 538
10. Karina Speleers-Hans (N-VA) 496

Ekeren

1. Koen Palinckx (N-VA) 2070
2. Filip De Winter (Vlaams Belang) 1032
3. Ronny Kruyniers (Sp.a) 946
4. Lieve Van der Veken (N-VA) 531
5. Sabine Coene (N-VA) 426
6. Marc Elseviers (CD&V) 422
7. Ilse De Schutter (Groen) 406
8. Kristel Somers (N-VA) 347
9. Kurt Van Noten (Vlaams Belang) 315
10. Nathalie Weeremans (N-VA) 304

Kalmthout

1. Lukas Jacobs (CD&V) 3404
2. Ivo Dockx (N-VA) 871
3. Clarisse De Rydt (N-VA) 829
4. Jef Van den Bergh (CD&V) 574
5. Maarten De Bock (CD&V) 529
6. Jan Oerlemans (CD&V) 449
7. Silke Lathouwers (CD&V) 446
8. Francken René (CD&V) 427
9. Georges Verpraet (N-VA) 408
10. Dirk Van Peel (Cd&V) 394

Kapellen

1. Dirk Van Mechelen (Open VLD) 3487
2. Valerie Van Peel (N-VA) 1671
3. Sabine Van Dooren (Open VLD) 1104
4. Luc Janssens (Open VLD) 962
5. Koen Helsen (Open VLD) 804
6. An Stokmans (Open VLD) 762
7. Ria Van Oncen (Open VLD) 700
8. Marc De Smet (Open VLD) 673
9. Harold Van der Kraan (Sp.a) 586
10. Frederic Van Haaren (Open VLD) 518

Polderdistrict

1. Rudi Sempels (N-VA) 633
2. Marcel Bartholomeeussen (Team 2040) 630
3. Zander Vliegen (Team 2040) 494
4. Angie Bosmans (Vlaams Belang) 466
5. Danielle Meirsman (N-VA) 377
6. Nathalie Aertssen (Team 2040) 230
7. Roger Dons (Team 2040) 190
8. Karel Hendrickx (Team 2040) 185
9. Frank Frederickx (Burgerbelangen) 175
10. Carl Geeraerts (N-VA) 146

Stabroek

1. Liesbeth Verhaert (CD&V) 1066
2. Rik Frans (N-VA) 989
3. Raf Engels (Open VLD) 778
4. Kim Dorikens (Sp.a) 600
5. Guido Van Gansen (Vlaams Belang) 484
6. Veerle Nuyts (N-VA) 459
7. Sam Gabriels (CD&V) 449
8. Herman Jongenelen (CD&V) 339
9. Sonja Janssens (CD&V) 312
10. Ludo Verschueren (N-VA) 280


Open VLD en N-VA samen in coalitie te Kapellen

In Kapellen gaat Open VLD in zee met N-VA. “De Kapelse kiezer heeft duidelijke taal gesproken: Open Vld behoud met ruim 43% het vertrouwen, en nieuwkomer N-VA is met meer dan 27% de overwinnaar van de verkiezingen’’ zegt Open Vld voorzitter Bruno Kuylen. “Zowel Open VLD als N-VA kiezen voor een sterke coalitie om Kapellen de volgende zes jaar krachtig te besturen. Daarbij is de absolute wil aanwezig om met een doordacht beleid de gemeentelijke fiscaliteit laag te houden en verstandig te investeren. Dirk Van Mechelen wordt opnieuw voorgedragen als burgemeester. N-VA levert de tweede en vierde schepen, die tevens de voorzitter van het OCMW wordt’’. De volgende weken zal verder onderhandeld wordt over het volledig beleidsprogramma. Valerie Van Peel, N-VA-lijsttrekker, wordt OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken. Daarnaast kreeg haar partij nog de bevoegdheden ruimtelijke ordening, werk en lokale economie, maar wie dit ambt zal opnemen, is nog niet duidelijk.

Computerproblemen vertragen stemming

Stembureau 257 aan de Veltwijcklaan in Ekeren is één uur later opengegaan door opstartproblemen met de computers. Om 9u30 was het meer dan een uur aanschuiven. In Ekeren-centrum kwam een voorzitter niet opdagen en moest hij in extremis vervangen worden. In het Kapelse dienstencentrum ’t Bruggeske vielen twee computers tijdelijk uit waardoor kiezers een tijdje moesten aanschuiven. Ook in Hoevenen waren er problemen. Daar viel een scanner uit en werden de stembiljetten dan maar tijdelijk in een kartonnen doos geworpen om later in te scannen. In Brasschaat moest een kiesbureau sluiten omdat de computers weigerde te werken. Alle kiezers moesten noodgedwongen verhuizen naar een ander kiesbureau.

1 2 3 4