Open Vld laat N-VA niet vallen

Ondanks een absolute meerderheid van 15 zetels op 29 verlengd de Kapelse Open Vld haar huidige coalitie met de N-VA. Deze laatste moet wel een schepenzetel inleveren. Alle huidige Open Vld schepenen blijven op post.
Met de bouw van een nieuw gemeentelijk administratief centrum, een feestzaal, een dienstencentrum, sociale woongelegenheden en serviceflats staat er de komende jaren in Kapellen nog heel wat ingrijpende werken te gebeuren. “De aanzet hiervoor is pas gegeven en om dat allemaal probleemloos af te werken, is onze absolute meerderheid te klein. We hebben de voorbije zes jaar goed bestuurd met N-VA en daarom hebben we met hen een vernieuwde coalitie ondertekend” zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). Samen heeft de coalitie een meerderheid van 23 zetels op een totaal van 29. Voor de Open Vld blijven de schepenen Luc Janssens, Koen Helsen, An Stokmans, Ria Van Oncen en Frederic van Haaren op post met hun huidige bevoegdheden. Voor de N-VA blijft enkel Valerie Van Peel de enige schepen met als bevoegdheid sociale zaken. Schepen Luc De Vriese wordt gemeenteraadslid. Zijn bevoegdheden ruimtelijke ordening, lokale economie en werk worden verdeeld onder de Open Vld schepenen. Wie wat hiervan zal krijgen wordt later beslist door het partijbestuur van de Open Vld.

Kandidaten leren kennen met de smaak van pannenkoeken


Naar jaarlijkse traditie hield de Kapelse CD&V haar pannenkoekenslag in zaal Den Biz aan het Marktplein te Kapellen. Dit jaar werd hiervan ook gebruik gemaakt om haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor te stellen zodat de aanwezigen ze beter leren kennen tijdens een ongedwongen babbel tussen pot en pint. Alles gebeurde met op de achtergrond een geur van verse pannenkoeken die heel de namiddag werden gebakken. De belangstelling was dermate groot dat in allerijl nieuwe pannenkoekendeeg moest aangemaakt worden. De partij had ook gezorgd voor een gezinskader met kinderanimatie zoals een springkasteel. Vooruitkijkend naar de verkiezingen hoopt de Kapelse CD&V, met haar totaal nieuwe ploeg, eindelijk opnieuw deel te kunnen uitmaken van het bestuur. “Wij zijn er in alle geval klaar voor en hopen dat de kiezer onze positieve boodschap zal meenemen tot in het stemhokje” klonk het.

Jongeren leggen de Kapelse lijsttrekkers het vuur aan de schenen

Op maandag 1 oktober gingen de lijsttrekkers van de Kapelse partijen, in de raadzaal van het kasteel Beukenhof, rechtstreeks in debat met de leerlingen van het Atheneum Kapellen. Gevarieerde thema’s passeerden de revue, toch deden de verkiezingskandidaten enkele opvallende uitspraken.

Jeugdhuis
De Kapelse jongeren zijn overduidelijk niet tevreden met de nieuwe locatie van het jeugdhuis. Wanneer de vraag opduikt of het jeugdhuis een andere locatie kan krijgen, heerst er rumoer in de raadzaal. Het pand waar vroeger het café ’t Équivalent was, is veel te klein. Sommige jongeren zijn daarom genoodzaakt op straat te staan. Katrien Gernaey (PvdA) bevestigt dit: ‘De jeugd moet een plaats voor zichzelf krijgen, en niet een tijdelijke locatie die eigenlijk veel te klein is.’ Open VLD vindt de bezorgdheden onterecht: ‘In het nieuwe complex, dat op het marktplein gebouwd zal worden, zal er een zaal zijn waar de organisatoren van het jeugdhuis hun programmatie kunnen verderzetten’, zegt huidig burgemeester Van Mechelen, ‘De momenten waarop de zaal leeg staat, zal de zaal verhuurd worden aan een zeer lage prijs. Dit geeft jongeren de kans om activiteiten die ze zelf graag willen, te organiseren.’
Voorlopig moeten de Kapelse jongeren het dus doen met de tijdelijke locatie.

Drinkfonteintjes in het park
Over één voorstel waren alle lijsttrekkers direct enthousiast: er moeten drinkfonteintjes en extra picknicktafels komen in het gemeentepark. ‘Burgers die graag in hun vrije tijd het park bezoeken om te sporten, moeten de mogelijkheid krijgen om te drinken van drinkfonteintjes. Dit zorgt ervoor dat ze zelf geen flesje mee hoeven te nemen’, zegt Romy Robert (Vlaams Belang). Daarbij vertrouwt Maaike Van Overloop (CD&V) erop dat de jongeren geen afval zullen achterlaten, wanneer er extra picknicktafels komen.

foto: Jasmijn Defize

N-VA opent tijdelijk campagnesecretariaat

De N-VA Kapellen heeft haar verkiezingscampagne op gang geschoten met de opening van een campagnesecretariaat in de Vredestraat in het centrum van Kapellen. Bezoekers kunnen er terecht op woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag heel de dag. “Iedereen die meer wil weten over onze kandidaten, ons programma en eventueel voorstellen heeft om het gemeentebeleid te verbeteren is welkom” zegt lijsttrekker Valerie Van Peel. Het secretariaat werd officieel geopend door minister Jan Jambon die zijn troepen opriep er voluit voor te gaan. Naast opvallend aanwezig zijn in het straatbeeld heeft het secretariaat, in een leegstaande vroegere kledingwinkel, ook de bedoeling om de kloof tussen de Kapelse inwoners en de politiek te verkleinen.

 

 

CD&V kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit

KAPELLEN – Twintig kandidaten op een lijst waar normaal negenentwintig namen op moeten staan is voor de Kapelse CD&V geen probleem. “Wij hebben bewust gekozen voor kandidaten met inhoud en wilden niet verder gaan shoppen bij divers familieleden om toch tot een volledige lijst te komen” zegt voorzitter Marc Dekkers. Volgens hem is zijn partij klaar om opnieuw bestuursverantwoordelijkheid op te nemen.

De kandidatenlijst bestaat uit een kwart jongeren samen met een kwart anciens die voor een tweede, derde of zelfs vierde keer deelnemen aan de verkiezingen. Na lijsttrekker Maaike Van Overloop volgen Philippe Henquet, Luna Pinxten, Philippe Brugman en Els Van Cleef maakt de top vijf rond. Lijstduwer is Annemie Verhoeven. Ooit gestart in de bijzondere jeugdzorg werkte zij nadien jarenlang in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en vanuit de universiteit als pionier in de uitbouw van palliatieve zorg. Sinds 15 jaar is ze verantwoordelijk voor beweging.net in het arrondissement Antwerpen. Een opvallende kandidaat is Marc Kuypers. Vooral bekend als voorzitter, acteur en trekker, van de toneelkring Putte-Ertbrand. Na 18 jaar in de oppositie wil de Kapelse CD&V opnieuw deelnemen aan het beleid. “Met deze jonge, en nieuwe, ploeg trekken we een streep onder het verleden. Bovendien hebben we bewust gekozen voor kandidaten die heel wat expertise in huis hebben wat betreft zorg en welzijn. Op deze punten willen we het verschil maken met andere partijen. Zeker nu vanaf begin volgend jaar het OCMW opgaat in de gemeentelijke diensten”.

CD&V Kapellen gooit het roer volledig om

Lijsttrekker Maaike Van Overloop

Nieuwkomer Philippe Henquet (2de plaats)

Met een totale nieuwe lijst, aangevoerd door arts Maaike Van Overloop, wil CD&V Kapellen breken met het verleden en klaar staan om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. “Met deze lijst zetten we de CD&V terug op de kaart en dat is niet enkel goed voor de partij maar ook voor Kapellen” zegt voorzitter Marc Dekkers.

Uittredende gemeenteraadsleden Sonja Janssens en Anneke De Lie stelden zich geen kandidaat meer. “Beiden steunen onze vernieuwing en wij zijn hen dankbaar voor hun verdiensten uit het verleden” zegt de voorzitter. “Na 18 jaar oppositie zijn we klaar om een nieuwe start te nemen. Eigenlijk beginnen we terug met een proper lei. Met onze lijst is de CD&V terug politiek relevant en kiezen we voor kwaliteit en vernieuwing. Beiden zijn uitermate belangrijk voor de gemeentepolitiek die zich dagdagelijks inzet voor de plaatselijke bevolking”. Lijsttrekker Maaike Van Overloop (40) is geboren en getogen in Kapellen en arts in een groepspraktijk in Berendrecht. Ze is een politieke nieuwkomer maar beseft goed waar ze aan begint. “In was gedurende zes jaar voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Huisartsen en heb daar heel wat ervaring opgedaan. Mijn interessepunten gaan uiteraard naar welzijn, kansarmoede en sociale zaken”. De tweede plaats wordt ingenomen door nieuwkomer Philippe Henquet (36). Hij is oud-voorzitter van zowel de Ekerse jong CD&V als van de Ekerse CD&V. Philippe is mobiliteitsmanager en zijn aandachtspunten zijn vooral de mobiliteitsproblemen in en rond Kapellen. De Kapelse CV&V bezet momenteel twee zitjes in de gemeenteraad, met 29 leden, en zou wel eens kunnen zorgen voor een alternatieve meerderheid.

 

PVDA voor het eerst naar de kiezer


Voor het eerst zal PVDA Kapellen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekster wordt Katrien Gernaey (34) gevolgd door gepensioneerd politieagent Dirk Weyn (64). Hun verkiezingsprogramma is samengesteld op basis van een bevraging waarvoor leden de voorbije maanden de wijken introkken voor meer 500 bevragingen. “Wij willen een laagdrempelig sociaal gemeenschapshuis waar ondermeer plaats is voor gratis geneeskunde voor het volk. Ook moeten er meer sociale woningen komen met een aanpassing van het toewijzingsreglement. Het kan immers niet dat er sociale woningen leeg staan. Daarnaast moet de bevolking meer inspraak krijgen bij het opstarten van bouwprojecten” zegt lijsttrekker Katrien Gernaey. De partij hoopt minstens een zetel te behalen maar mikt op twee verkozenen. Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van de kandidatenlijst. “We gaan voor een volledige lijst maar voor ons is dat geen vereiste. Het engagement van de kandidaten is voor ons het belangrijkste” zegt de lijsttrekker.

Luc Lamine en Marcel Denisse witte konijnen bij Open Vld

De Kapelse Open Vld is klaar met haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Opvallende nieuwkomers zijn, de vroegere superflik en Antwerpse korpschef, Luc Lamine (61) en Marcel Denisse (73) oud-voorzitter van de Nationale Sluitingsprijs Putte Kapellen. De lijst wordt getrokken door burgemeester Dirk Van Mechelen.
Luc Lamine, nu anderhalf jaar met pensioen, woont al van 1962 in de Kapelse wijk Hoogbooom en zet nu zijn eerste stappen in de plaatselijke politiek. Hij wordt lijsttrekker van de tweede kolom. Lamine was van 1999 tot 2003 korpschef bij de Antwerpse politie. Hij viel er op doordat hij de organisatie van de Antwerpse politie grondig herstructureerde en de criminaliteit in de stad zeer repressief bestreed. Begin 2003 werd hij tijdens de Antwerpse Visa-affaire echter geschorst wegens verdenking van betrokkenheid bij deze fraudeaffaire. De behandeling van zijn dossier sleepte drie jaar aan, maar uiteindelijk werd hij in 2006 over de ganse lijn vrijgesproken. “In 2006 vroeg Guy Verhofstadt, één van de weinigen die mij bleef steunen, om de Antwerpse ploeg te komen versterken maar toen was ik nog actief als adviseur-generaal van de Federale Politie. Een job die ik erg graag deed. Dirk Van Mechelen adviseerde mij om nog enkele jaren te wachten en nu is het zo ver. Ik ben altijd een links liberaal, en ACW’er, geweest en klaar voor een nieuwe start. Bovendien wil ik bijdragen om de drive van de Open Vld in Kapellen verder te zetten met thema’s als veiligheid, de sociale sector, cultuur en kunst”.
Sluitingsprijs Putte-Kapellen
Een andere opvallende nieuwkomer is Marcel Denisse jarenlang voorzitter en organisator, van de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Hij krijgt de voorlaatste plaats op de lijst. Marcel is ook voorzitter van voetbalploeg FC Nieuwmoer en medezaakvoerder van het Kapelse familiebedrijf Steenhouwerij Denisse dat al meer dan tachtig jaar bestaat. “Ik ga me voor honderd procent inzetten om een zetel te bemachtigen. Kapellen is een goede gemeente om te wonen en dat moet zo blijven”. Het plaatselijk partijbestuur heeft de kandidatenlijst goedgekeurd met 98% van de stemmen. “Sinds 1982 maken wij al deel uit van het gemeentebestuur en willen dat ook de volgende zes jaar blijven doen. Verkeersveiligheid, mobiliteit en een levendige gemeente met nieuwe projecten zijn onze belangrijkste items. We gaan naar de kiezer met een uitgebalanceerde lijst met daarop jongeren aangevuld met mensen die jaren ervaring hebben” zegt voorzitter Bruno Kuylen. De lijst wordt getrokken door burgemeester Dirk Van Mechelen. Daarna volgen de schepenen An Stokmans, Luc Janssens, Koen Helsen en Ria Van Oncen. Plaats zes is voor Marc De Smet, gevolgd door Lieve De Block, Mathias Adriaenssens, Sarah Buchmann, Eric Dillien, Leo Mees en Inge Wagemans. Schepen Frederic van Haaren is lijstduwer met juist voor hem Marcel Denisse.

Kartel Sp.a-Groen Kapellen maakt eerste zes kandidaten bekend


De kandidatenlijst van het kartel Sp.a-Groen wordt getrokken door Pieter Buysse (Groen). Plaats twee is voor Veronique Livens (sp.a). Daarna maken Tom Namurois (sp.a), Christel Janssens (Groen), Gert Herman (sp.a) en Walter Van Assche (Groen) de top-6 rondmaken. Het bekendmaken van de zes eerste plaatsen is niet toevallig. Zes zetels in de gemeenteraad is de ambitie die beide partijen als minimum stellen.

Het kartel ziet de gemeenteraadsverkiezingen positief tegemoet. In een vooruitblik op de toekomst benadrukten beide partijen dat het in Kapellen momenteel goed om wonen is, maar dat het huidige beleid ambitie mist. “Sp.a-Groen is ervan overtuigd dat Kapellen beter kan en de Kapellenaar beter verdient. Wij willen gezamenlijk wegen op het sociaal beleid, mobiliteit, duurzaamheid en vrije tijd. Een ambitieus mobiliteitsplan en het tegengaan van leegstand in het centrum zijn maar enkele onderwerpen”. Zowel Tom Namurois als Pieter Buysse benadrukken hun goede samenwerking en de ambitie daarin voor de toekomst. Behouden wat goed is, maar verbeteren waar nodig en mogelijk. Voor beide partijen is het verderzetten van de huidige Open Vld en N-VA meerderheid, een scenario waarover nu reeds wordt gefluisterd, een keuze voor het behoud met gebrekkige ambitie. Opvallende afwezigen op de kandidatenlijst zijn voor de Sp.a gemeenteraadslid Betty Stassen die stopt wegens haar leeftijd en Sp.a fractieleider Harold van der Kraan. Deze laatste is gestart met een eigen bedrijf en wil daar meer tijd aan besteden. Bij Groen wordt ook afscheid genomen van gemeenteraadslid Rosette Mortier die de fakkel doorgeeft aan jongere kandidaten.

Wapenstilstand herdacht in onze streek

wapenstilsand hoevenen

Op maandag 11 november werd het einde van de eerste wereldoorlog of ‘den grooten oorlog’ van 1914-1918 herdacht. Op verschillende plaatsen in onze streek vonden huldigingen plaats.

Hoevenen

Zoals alle jaren werd er verzameld aan het Frans Oomsplein om zich daarna in stoet naar het monument van de gesneuvelden, vooraan in de Molenstraat te begeven, hierbij begeleid door de Koninklijke Fanfare Putte Grens. Naast de burgemeester, schepenen en leden van het gemeentebestuur was er een delegatie van de Vrijwillige Brandweer en ook de N.U.O.B. was vertegenwoordigd. Directrice en leerkrachten van de gemeentelijke basisschool “De Rekke” en verscheidene schoolkinderen stapten mee op, al dan niet vergezeld van hun ouders. Terwijl burgemeester Rik Frans een bloemenkrans neerlegde speelde de fanfare het immer mooie “Amazing Grace”. Parochiaal helpster Riet Van Camp las een gebed om vrede: “Wij kunnen U niet domweg bidden, o God, om aan de oorlog een eind te maken, want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden, bij zichzelf en bij zijn naaste…..”
Na het spelen van het Vaderlands Volkslied herinnerde de burgemeester aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, 95 jaar geleden kwam een einde aan een verschrikkelijke oorlog, die vier jaar geduurd had en miljoenen mensenlevens kostte.
De gebruikelijke “Vlaamse Leeuw” en “Last Post” mochten niet ontbreken en de schoolkinderen hadden elk een witte roos, die ze een plaatsje gaven bij het monument.
L.V.R.

Kapellen

Naar jaarlijkse traditie heeft ook Kapellen op 11 november de wapenstilstand herdacht. Dat gebeurde in samenwerking met het Koninklijk Coördinatie Comiteit der Vaderlands Minnende Kringen en de lokale verenigingen. Eerst was er een bloemenhulde aan het monument op het Vincent Mercierplein in Putte. Daarna trok het gezelschap naar het erepark op de begraafplaats Hoogboom, achter de kerk aan de Hoogboomsteenweg en het erepark op de begraafplaats van Kapellen-centrum aan de Heidestraat. De rondgang langs de begraafplaatsen werd afgesloten met een bloemenhulde aan monument der gesneuvelden (Louwke Poep) aan de Christiaan Pallemansstraat. Daar werden alle namen afgeroepen van de Kapelse oorlogsslachtoffers. Op het gemeentehuis had nog een academische zitting plaats die werd afgesloten met een receptie. Tijdens zijn toespraak prees burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) de belangstelling van jongeren die steeds meer en meer interesse hebben voor de oorlogsgruwel en daar ook lessen willen uit trekken. “Voor hen is het is duidelijk meer geworden dan een vrije dag en dat is een goede evolutie”.

Stabroek

Stabroek herdacht het einde van de eerste wereldoorlog of ‘den grooten oorlog’ van 1914-1918 met eerst een plechtige eucharistieviering in de Sint Catharinakerk, opgedragen door deken J. Barzin. Nadien werd er hulde gebracht aan het oorlogsmonument waar burgemeester Rik Frans en een afgevaardigde van the Royal Britisch Legion bloemen neerlegde.  Ook dit jaar was de vrijwillige brandweer van Stabroek aanwezig. Nadien ging het in stoet, met de fanfare Verbroedering op kop, naar het gemeentehuis waar het gemeentebestuur een receptie aanbood aan de aanwezigen.  In zijn toespraak beklemtoonde  burgemeester Rik Frans de waanzin van de oorlog. “De grote oorlog vroeg een tol aan mensenlevens van 4 per minuut gedurende het totale verloop”, aldus nog Rik Frans. Tot slot las burgemeester Fans nog een gedicht voor van John McCrae “In Vlaanderens velden”. De herdenking werd in alle sereniteit afgesloten met het lied “In Flanders Field”.

Zandvliet en Berendrecht

Het districtsbestuur van Zandvliet en Berendrecht was present onder leiding van burgemeester Carl  Geeraerts en met deelneming van o.m. schepenen Marcel Bartholomeeussen, Rudi Sempels, Nathalie Aertssen en verscheidene raadsleden. Ook gemeenteraadslid Meirsman en oud gemeenteraadsleden Louis Verhulst, graaf Le Grelle en Staf De Lie waren  er. Graaf Le Grelle als oorlogsvrijwilliger en Louis Bril als oudstrijder vormden het laatste gelid in Berendrecht.
In Zandvliet speelde de fanfare De Vlaamse Leeuw en de Brabanconne. In Berendrecht bracht Kon. Fanfare ‘Willen is Kunnen aangepaste muziek. Burgemeester Geeraerts hield een serene redevoering waarin hij herinnerde aan de gruwel die volgend jaar 100 jaar geleden begon. En waarin ook Berendrecht, Lillo en Zandvliet betrokken werden o.m. via de ‘dodendraad’ die op de grens werd opgericht. Hij bracht ook hulde aan de soldaten die telkens bij de plechtigheid present zijn. ‘Deze keer zijn ze maar met drie’, zei Geeraerts ‘want Ronny  Sempels, broer van Rudi,  is onlangs op jonge leeftijd gestorven. Wij gedenken hem vandaag.’  De burgemeester kondigde aan dat volgend jaar ook in het Polderdistrict een passende herdenking zal plaats hebben.

foto: In Hoevenen legden kinderen een witte roos aan het monument.

 

1 2 3 4