Wapenstilstand herdacht in onze streek

wapenstilsand hoevenen
Op maandag 11 november werd het einde van de eerste wereldoorlog of ‘den grooten oorlog’ van 1914-1918 herdacht. Op verschillende plaatsen in onze streek vonden huldigingen plaats.
Hoevenen


Zoals alle jaren werd er verzameld aan het Frans Oomsplein om zich daarna in stoet naar het monument van de gesneuvelden, vooraan in de Molenstraat te begeven, hierbij begeleid door de Koninklijke Fanfare Putte Grens. Naast de burgemeester, schepenen en leden van het gemeentebestuur was er een delegatie van de Vrijwillige Brandweer en ook de N.U.O.B. was vertegenwoordigd. Directrice en leerkrachten van de gemeentelijke basisschool “De Rekke” en verscheidene schoolkinderen stapten mee op, al dan niet vergezeld van hun ouders. Terwijl burgemeester Rik Frans een bloemenkrans neerlegde speelde de fanfare het immer mooie “Amazing Grace”. Parochiaal helpster Riet Van Camp las een gebed om vrede: “Wij kunnen U niet domweg bidden, o God, om aan de oorlog een eind te maken, want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden, bij zichzelf en bij zijn naaste…..”
Na het spelen van het Vaderlands Volkslied herinnerde de burgemeester aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, 95 jaar geleden kwam een einde aan een verschrikkelijke oorlog, die vier jaar geduurd had en miljoenen mensenlevens kostte.
De gebruikelijke “Vlaamse Leeuw” en “Last Post” mochten niet ontbreken en de schoolkinderen hadden elk een witte roos, die ze een plaatsje gaven bij het monument.
L.V.R.
Kapellen

Naar jaarlijkse traditie heeft ook Kapellen op 11 november de wapenstilstand herdacht. Dat gebeurde in samenwerking met het Koninklijk Coördinatie Comiteit der Vaderlands Minnende Kringen en de lokale verenigingen. Eerst was er een bloemenhulde aan het monument op het Vincent Mercierplein in Putte. Daarna trok het gezelschap naar het erepark op de begraafplaats Hoogboom, achter de kerk aan de Hoogboomsteenweg en het erepark op de begraafplaats van Kapellen-centrum aan de Heidestraat. De rondgang langs de begraafplaatsen werd afgesloten met een bloemenhulde aan monument der gesneuvelden (Louwke Poep) aan de Christiaan Pallemansstraat. Daar werden alle namen afgeroepen van de Kapelse oorlogsslachtoffers. Op het gemeentehuis had nog een academische zitting plaats die werd afgesloten met een receptie. Tijdens zijn toespraak prees burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) de belangstelling van jongeren die steeds meer en meer interesse hebben voor de oorlogsgruwel en daar ook lessen willen uit trekken. “Voor hen is het is duidelijk meer geworden dan een vrije dag en dat is een goede evolutie”.
Stabroek

Stabroek herdacht het einde van de eerste wereldoorlog of ‘den grooten oorlog’ van 1914-1918 met eerst een plechtige eucharistieviering in de Sint Catharinakerk, opgedragen door deken J. Barzin. Nadien werd er hulde gebracht aan het oorlogsmonument waar burgemeester Rik Frans en een afgevaardigde van the Royal Britisch Legion bloemen neerlegde.  Ook dit jaar was de vrijwillige brandweer van Stabroek aanwezig. Nadien ging het in stoet, met de fanfare Verbroedering op kop, naar het gemeentehuis waar het gemeentebestuur een receptie aanbood aan de aanwezigen.  In zijn toespraak beklemtoonde  burgemeester Rik Frans de waanzin van de oorlog. “De grote oorlog vroeg een tol aan mensenlevens van 4 per minuut gedurende het totale verloop”, aldus nog Rik Frans. Tot slot las burgemeester Fans nog een gedicht voor van John McCrae “In Vlaanderens velden”. De herdenking werd in alle sereniteit afgesloten met het lied “In Flanders Field”.
Zandvliet en Berendrecht


Het districtsbestuur van Zandvliet en Berendrecht was present onder leiding van burgemeester Carl  Geeraerts en met deelneming van o.m. schepenen Marcel Bartholomeeussen, Rudi Sempels, Nathalie Aertssen en verscheidene raadsleden. Ook gemeenteraadslid Meirsman en oud gemeenteraadsleden Louis Verhulst, graaf Le Grelle en Staf De Lie waren  er. Graaf Le Grelle als oorlogsvrijwilliger en Louis Bril als oudstrijder vormden het laatste gelid in Berendrecht.
In Zandvliet speelde de fanfare De Vlaamse Leeuw en de Brabanconne. In Berendrecht bracht Kon. Fanfare ‘Willen is Kunnen aangepaste muziek. Burgemeester Geeraerts hield een serene redevoering waarin hij herinnerde aan de gruwel die volgend jaar 100 jaar geleden begon. En waarin ook Berendrecht, Lillo en Zandvliet betrokken werden o.m. via de ‘dodendraad’ die op de grens werd opgericht. Hij bracht ook hulde aan de soldaten die telkens bij de plechtigheid present zijn. ‘Deze keer zijn ze maar met drie’, zei Geeraerts ‘want Ronny  Sempels, broer van Rudi,  is onlangs op jonge leeftijd gestorven. Wij gedenken hem vandaag.’  De burgemeester kondigde aan dat volgend jaar ook in het Polderdistrict een passende herdenking zal plaats hebben.
foto: In Hoevenen legden kinderen een witte roos aan het monument.
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.