Kim Theuns smelt voor de elektrische fiets van Ekeren Winkeldorp

De winnaars Kim Theuns, Roel Verhaert en Rita Tijsmans samen met enkele bestuursleden van Ekeren Winkeldorp, districtsburgemeester Koen Palinckx (uiterst rechts) en districtsschepen Marc Elseviers (derde van rechts).  

 

De handelsvereniging Ekeren Winkeldorp koos in december voor een volledig digitale eindejaarswedstrijd. Klanten konden met een kaartje met een unieke code inloggen en een gokje wagen. Bedoeling was om de tijd te gokken die nodig was om de sleutel uit het ijsblok te laten smelten tot hij de grond raakte.

Met enkele tientallen seconden was Kim Theuns uit Ekeren het dichtst bij de 843.046 seconden die nodig waren om de sleutel vrij te krijgen uit een ijsblok van 4.000kg. Zij is de gelukkige winnares van de kwaliteitsvolle elektrische fiets Norta B3700, gesponsord door I-bike en Ekeren Winkeldorp.

Trouwe klant

Kim Theuns is een trouwe klant van de handelszaken in Ekeren. “Ik woon in het centrum en doe mijn dagelijkse boodschappen bijna uitsluitend in de gemeente”, vertelde ze. “Ik heb al een elektrische fiets van het werk, maar deze gaat naar mijn echtgenoot”, vertelde ze verder. 
 “Uit de 2500 deelnemers hebben we nog 20 bijkomende winnaars uitgenodigd, ook zij waren in het bezit van het kaartje met de juiste code”, zei Rik Bossuyt, voorzitter van Ekers Winkeldorp. De derde prijs gaat naar Rita Tijsmans en Roel Verhaert mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Zij werden overladen met waardebons en lekkernijen. 

In de rand van de prijsuitreiking was er een extra geschenk voor het echtpaar Marcel Van Oorschot en Brigitte Lathouwers. “Wij kunnen altijd op hun medewerking rekenen”, zei Rik Bossuyt.  

Felicitaties

Marc Elseviers (N-VA), districtsschepen voor lokale economie, plaatste Ekeren Winkeldorp in de spots. “Elk jaar organiseert de handelsvereniging verschillende activiteiten. Je moet het maar doen. Die mensen hebben ook nog een zaak te runnen”, zei de schepen. “Felicitaties namens het district aan het bestuur en de medewerkers van de handelsvereniging.” (mwd)   

 

Groot en klein aan het werk in het Hoevens Gemeentebos.

Hoevenen – Reeds in 2017 kocht de gemeente Stabroek een tot dan bijna onzichtbaar stuk bos aan. Dat bevindt zich achter de Molenweg en strekt zich uit tot achter de appartementsgebouwen aan de Plasstraat. Hier was ooit begonnen met een Kerstbomenplantage, maar door de jaren helemaal verwaarloosd en ondertussen ondoordringbaar door de heel dichte begroeiing.
Recent werd onder beheer van de Bosgroep (provincie Antwerpen) een strook van 15 meter breed helemaal rond het bos volledig gerooid. Dit omwille van de veiligheid en de biodiversiteit.
Die strook moest vervolgens worden vervangen door een gordel bestaande uit acht verschillende lage bomen en inheemse struiken.
En om die bomen en struiken te planten verschenen op 22 januari ’s morgens de twee derde klasjes van de Gemeentelijke Basisschool De Rekke aan de rand van het bos, allemaal warm ingeduffeld, voorzien van stevig schoeisel en zowaar hadden ze allemaal echte werkhandschoenen!
De mannen van de Bosgroep hadden al putjes gegraven en voerden vervolgens de jonge plantjes aan, en alle kinderen gingen aan het planten, onder het goedkeurend oog van burgemeester Rik Frans en schepen Veerle Nonneman. Het was voorzien dat de kinderen ongeveer de helft van het parkoers zouden beplanten, maar na enkele uren was al drievierden van de aanplant voltooid. Van enthousiasme gesproken!
In de namiddag is het werk nog voortgezet door leden van de milieuraad en door enkele buurtbewoners. In totaal zijn er bijna 2000 struikjes en bomen geplant.
De komende maanden zal dit bos nog verder vorm krijgen met o.m. een toegangsweg, speelruimte voor de kinderen, een afgebakende hondenloopzone, en een verhard fietspad dat de Molenstraat met de Plasstraat zal verbinden.

LW

Opbrengst Boekenverkoop voor Boliviaans kindertehuis

Elk jaar organiseert de bibliotheek van Stabroek en Hoevenen twee boekenverkopen, eentje tijdens de Kasteeldagen in het Ravenhof te Putte en een op de Kerstmarkt in Stabroek. De opbrengst gaat telkens naar een goed doel. 

De verkopen van het najaar 2019 brachten in totaal 3.454 euro op. Het geld werd integraal overgemaakt aan de vzw Amigo Negro José, waarvan Carolina Pauwels uit Putte deel uitmaakt. De vzw zet zich in voor het Boliviaanse kindertehuis Casa de Niños Padre Jean-Marie Thomas, dat in 1992 door Belgische en Boliviaanse vrijwilligers opgericht werd. Er worden in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen opgevangen; er verblijven ook weeskinderen en kinderen met een beperking.

Op dinsdag 21 januari werd de cheque in de bibliotheek van Stabroek overhandigd aan Carolina Pauwels. 

Natuurfenomenen geven brandweer extra werk

Een storm in maart, zware regenval in juni en een hittegolf in de zomer leverde de Kapelse Brandweer extra werk op. De natuurfenomenen zorgen in 2019 voor een tsunami aan interventies.

In 2019 gingen de poorten van de brandweerkazerne 815 keer open voor het vertrek naar een interventie. De post Kapellen komt hiermee, na post Edegem, op de tweede plaats als post met de meeste interventies. De storm van 10 maart deed de Kapelse brandweer 161 keer uitrukken. De pompen moesten 108 keer opgesteld worden in de week van 19 juni om het water in ondergelopen kelders weg te pompen. De dakbrand in de Raymond Geelhanddreef, in juli, was in 2019 één van de 110 brandinterventies. De ladderwagen stond 57 keer opgesteld achter een ziekenwagen om bijstand te leveren bij de evacuatie van een ziek persoon. Er moesten vorig jaar ook 450 wespennesten verdelgd worden. Traditioneel worden er bij het begin van een nieuw jaar ook enkele personeelsleden gevierd. Er werden eretekens uitgereikt aan ondermeer luitenant Johnny, adjudant Rudi Brosens, sergant-majoor Benny Billen, sergant-majoor Jan De Block brandweermannen Armand Beyers, Marc Beyers, ere-brandweerman Franky Calluy, korporaal Patrick Verbist en brandweermannen Gino Cleiren en Johan Ollevier. Stagairs die geslaagd zijn in hun opleiding ontvingen hun brandweerhelmen. Naast Sam Buitink en brandweerman Kevin Vriens kreeg ook Lovely Palinckx haar brandweerhelm als eerste brandweervrouw in de geschiedenis van het Kapelse korps.

Belgisch kampioen Toon Vandebosch viert titel bij fans in Zwart Schaap

 

’s Middags vertrokken meer dan honderd supporters van veldrijder Toon Vandebosch naar Linkeroever. Daar gingen ze hun veldrijder toejuichen tijdens het Belgisch kampioenschap veldrijden voor beloften. 

Opvallende vlag, spandoeken en aangepaste supporterskleding , dito fanpetjes en bakken drank voor onderweg zorgden ’s middags al voor de gepaste sfeer. Iedereen hoopte op een knappe prestatie van hun poulain. Voor de meesten was een podiumplaats al super. Hier en daar een echte believer die alleen maar tevreden zou zijn wanneer Toon de driekleurige trui zou kunnen aandoen. 

“Niet de overwinningen zijn belangrijk voor onze fanclub. Het gaat in de eerste plaats om Toon zelf. Maar even belangrijk is dat de supportersclub een stevige vriendenkring is. Ruzie maken kan hier niet. Wie dat toch van plan zou zijn, krijgt de deur. Sportief en ook fanatiek supporteren tijdens de wedstrijd! Dat is onze leuze”, onderstreept Maarten Dombrecht, medestichter van Toons fanclub.

Die fanclub is trouwens erg onorthodox. De veldrijder uit Malle is niet meteen een veelwinner, dus de fans van het eerste uur zijn daar niet op af gekomen. Dat schrok de cyclocrossfanaten uit Stabroek niet af om pakweg een jaar geleden een fanclub in het leven te roepen voor een veldrijder uit de regio. Dus gingen Maarten Dombrecht (24), Wiljan Pauwels (24), Victor (22) en Alexander (24) Marcus, Seppe Lietaer (24) en Philippe Fissers (31) op zoek naar een cyclocrosser uit de regio die ze wilden steunen. Zo kwamen ze terecht bij Toon Vandebosch. Die stond bij aanvang eerder sceptisch tegenover de vraag om zijn fanclub te mogen worden, omdat hij dacht dat het om een grap ging. Niet dus!

Glen Van Dijck is zo’n supporter van het eerste uur. “Na ongeveer een jaar is de supportersclub van Toon al gekend in het wereldje. Dat stelden we ook vast op het Belgisch kampioenschap. Niet alleen de petjes, jassen of spandoeken zorgen daar voor, maar ook de ingesteldheid van de club speelt hier mee. Toons naam scanderen, supportersliedjes zingen uit volle borst en nooit ambras hebben. Dat zijn ingrediënten die eigen zijn aan Toons fanclub”, onderstreept Glen Van Dijck.

Ondertussen zijn alle 240 fanpetjes en alle jassen uitverkocht. “Alles wordt bijbesteld en er komen nog supporterssjaals ook”, verzekerd Alexander Marcus. Wanneer Toon ’s avonds rond acht uur aankomt in het Zwart Schaap gaan de massa supporters helemaal uit de bol. Minutenlang wordt zijn naam gescandeerd en wordt hij letterlijk op de schouders getild. 

Tijdens een iets rustiger moment krijgen we de kersverse kampioen te spreken. “Toen ik op verschillende plekken de supporters hoorde joelen voelde ik als het ware niet dat ik aan het fietsen was. Ik werd voortgedreven door hun enthousiasme.  Zo’n fantastische supporters is belangrijk. Vooral die laatste spannende ronde heb ik veel aan hen gehad. Met deze trui kan ik me vanaf nu natuurlijk niet wegsteken. Maar zo’n trui geeft je ook moed en extra doorzettingsvermogen. Wanneer we meerijden met de elite, mag ik deze trui niet dragen. Maar niet erg, dan hangt de driekleur om de schouders van Laurens Sweeck en dat is een ploegmaat.”

Zaterdag 7 maart is er in het Zwart Schaap een fandag voor Toon Vandebosch. Wie lid wil worden van de fanclub kan dat gratis via fanclub.toonvdb@outlook.be

 

 

Fanclub Toon Vandebosch trekt naar BK veldrijden.

 
Op zondag 12 januari vindt op het strand van Sint-Anneke  het Belgisch kampioenschap veldrijden plaats. Vanuit Stabroek vertrekken 2 uitverkochte bussen richting Linkeroever om dit spektakel mee te maken. Het is echter niet zozeer de strijd bij de profs tussen Wout Van Aert,  Eli Iserbyt en Laurens Sweeck  dat deze veldritliefhebbers interesseert. Allen zijn zij hevige supporter van de sympathieke belofte Toon Vandebosch uit Malle. Na enkele geslaagde uitstappen van de fanclub naar onder andere de cross van Kruibeke, Essen en de Koppenbergcross vormt het BK het orgelpunt van het seizoen. 110 enthousiastelingen zullen paraat staan om hun held Toon Vandebosch naar het podium te schreeuwen. Herkenbaar aan hun zwart-witte petjes en supportersjassen en uitgerust met de grootste supportersvlag van alle supportersclubs, zullen ze zeker opvallen op het parcours.
 
De 2 bussen vertrekken om 11u30 in Stabroek om het startschot bij de beloften om 13u45 zeker niet te missen. Rond 19u00 komen de bussen terug aan in Stabroek, waar een eventuele podiumplaats van Toon nog tot in de vroege uurtjes gevierd zal worden in supporterslokaal ’t Zwart Schaap.
MDom

Lagere school Sint-Jozef opent eerste fietsstraat van Essen 

 

Eerste van zes fietsstraten gerealiseerd

Op woensdag 8 januari konden de kinderen van de lagere school Sint-Jozef – in Essen beter bekend als de Potlodenschool – veiliger door de Maststraat fietsen. Over een lengte van 300 meter, tussen de Epicealaan en de Moerkantsebaan, legde de gemeente eind december een fietsstraat aan. Woensdag openden de leerlingen deze straat officieel.

Om 11.45 uur verzamelden de leerlingen en leerkrachten aan het podium (Maststraat 2). Peter Francken, directeur van de Potlodenschool, en Brigitte Quick, schepen van Mobiliteit, gaven uitleg over de verkeersregels en de vele voordelen die een fietsstraat biedt. Elke klas knipte een lintje door en nadien fietsen de scholieren met hun versierde fietsen en steps naar huis.

Veiligere schoolomgeving
Met deze fietsstraten wil de gemeente straten of straatdelen veiliger maken voor fietsers. De inrichting en het karakter van de straat zorgt ervoor dat auto’s minder geneigd zijn om deze route te gebruiken. In een fietsstraat krijgen fietsers altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer. Auto’s mogen fietsers niet inhalen, de snelheid is voor alle voertuigen beperkt tot 30 km/u en fietsers mogen de rechterhelft volledig in beslag nemen.

In totaal komen er zes fietsstraten
In totaal komen er de komende jaren minstens zes fietsstraten bij in onze gemeente en dat vooral in schoolomgevingen. Voor de automobilist is het even aanpassen, maar in de praktijk verandert er weinig. De straten die veranderen in fietsstraten zijn reeds of worden – met de invoering van de snelheidszones 30-50-70 km/u – zone 30-straten. Het enige verschil is dat je geen fietsers mag inhalen.

 

Kapellenaren klinken op het nieuwe jaar!

Op zondag 5 januari klonken de inwoners en ondernemers van Kapellen op het nieuwe jaar!  Het was reeds de tiende editie van Kapellen klinkt! en ging door aan de ijspiste op het Dorpsplein. Het gemeentebestuur zorgde voor een traktatie. Dit jaar kregen de aanwezigen een drinkbeker waarin de zowel warm als koud bleef. De gemeente deelde 1500 bekers uit. 

Dat het een gezellige bedoening werd, bewijzen de foto’s!

 

 

Frederik Mees (15) wint Jumping Mechelen

De jonge Kapellenaar Frederik Mees heeft de nationale proef, voor de beste Belgische ponyruiters, op de Kerstjumping Mechelen gewonnen. De student, aan het college van Essen, doet al jaren aan ruitersport en staat ongetwijfeld aan het begin van een beloftevolle internationale carrière.

De Kerstjumping Mechelen is voor elke paardenliefhebber ongetwijfeld Vlaanderens mooiste van de paardensport. Gedurende 5 dagen komen er alle facetten van deze sport aan bod. Ook de nationale proef voor de beste Belgische ponyruiters stond er op het programma. Hieraan werd deelgenomen door 22 combinaties. Ook Frederik Mees (15) nam deel met zijn 2 pony’s, Pinto en First Rate de Tinmont. Met zijn beide pony’s reed hij de basisomloop foutloos en samen met 4 andere combinaties mochten zij aan de barrage deelnemen. Voor de barrage tellen zowel de strafpunten als de tijd. Pinto zette een tijd neer die niemand nog zou verbeteren, maar kreeg een springfout aangerekend op de laatste hindernis. Met First Rate reed Frederik als laatste de piste in: foutloos en de snelste tijd en dus winnaar van de prestigieuze nationale topwedstrijd. Met deze zege rondt Frederik een bijzonder sterk seizoen af, waarin hij ook in internationale jumpings debuteerde in Lier, Fontainebleau, Valkenswaard, Sommersted, Opglabbeek, Herning, Lyon en zelfs winnaar werd in beide Deense jumpings, Sommersted en Herning. Frederik combineert zijn hobby met studies, vierde jaar Latijn, aan het college van Essen. Hij kan rekenen op de logistieke en morele steun van mama An-Helene Bruyninckx. Sportief wordt hij gecoacht door Marijke de Bruijn en de pony’s zijn Powered by CAVALOR – When the result counts. 

Ludo stelt boek voor over zijn grootvader ‘Benedictus Van den Maegdenbergh’

Zondag 22 december stelde Ludo Van den Maegdenbergh zijn boek voor in het vroegere gemeentehuis van Zandvliet aan de Spaanse Molenstraat. Het is een boek over zijn grootvader ‘Benedictus Van den Maegdenbergh’, beter gekend in Zandvliet en omstreken als ‘den dikke Moatenbaarg’. Onder de talrijke aanwezigen was er vooral familie, bestuursleden van de Kon. Heemkundige kring van de Antwerpse Polder en van het Poldermuseum en vele vrienden. De biografie loodst de lezer door Benedictus’ leven als landbouwer, ondernemer en burgemeester van Zandvliet. 

Kleinzoon Ludo zat al langer met het idee maar twee jaar geleden toen hij op de trein zat naar een familiereunie vertelde hij het aan zijn nicht Alida De Bie, de oudste kleindochter van Benedictus, en zij was meteen enthousiast. Het was de bedoeling om een boek te schrijven van 86 pagina’s: één bladzijde per levensjaar. Ludo haalde de duizenden familiale documenten uit zijn archief, ging op zoek naar aanvullingen in het Rijksarchief in Beveren, het Felixarchief in Antwerpen, de gemeente Kalmthout, de stad Blankenberge tot in het Klein Seminarie in Mechelen, waar hij zelf naar school ging. “Om de tijdsgeest te proeven ploos ik liefst 54 jaargangen uit van het heemkundige tijdschrift Polderheem”, legt Ludo uit. “Elke vrijdag tijdens onze wekelijkse lunch vertelden mijn broers Benny en Fons hun verhalen over onze bompa. Ze overspoelden me met documentatie. Ik kwam zelfs in het bezit van de originele aankoopakte uit 1829 van de Zwaen, de ouderlijke hoeve tegenover de Sint-Gertrudiskerk van Zandvliet.”

In een biografie horen ook foto’s. “Ik ging op visite bij mijn tantes Hortense Van den Maegdenbergh en Hilda Michielsens en op de tafels verschenen heel veel oude foto’s. We hebben urenlang alleen maar gepraat, de porto bleef vol en de koffie werd koud. Ik klopte ook aan bij drie nichten. Alida en Mia De Bie vulden het prentenkabinet rijkelijk. Christiane Rossou legde zelfs een fotoalbum van haar moeder uit de jaren veertig op tafel. Met zoveel documentatie was het al snel duidelijk dat het origineel idee van een boek van 86 pagina’s te weinig zou zijn. Het werden er uiteindelijk 307. 

Districtsburgemeester Carl Geeraerts is zeer opgetogen met het boek. “Het is een chronologisch overzicht van het leven van Benedictus gebracht in een begrijpbare taal. Je wordt meteen meegesleurd in het verhaal.”, aldus Geeraerts. In de 19de eeuw was de belangrijkste persoon in Zandvliet Nicasius de Keyser, in de 20ste eeuw was dat, naast de grote Klos (grapte de burgemeester), Benedictus Van den Maegdenbergh. De familie Van den Maegdenbergh was ook 80 jaar vertegenwoordigd in het gemeentebestuur. 

Tenslotte zei Ludo dat er vroeger bij familiebijeenkomsten steeds een gebedje hoorde. Hij wilde die traditie verder zetten en hij gaf daarvoor het woord aan zijn broer Benny die het boek op sublieme wijze in een gebedje wist aan te prijzen.

Benieuwd naar het boek, dan kan je het bestellen via VdM.Maes@telenet.be. Prijs 40€.

1 2 3 165