Op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2: oprit richting Gent aan de beurt

Eerder deze maand startte AWV met de vernieuwing van het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) van de R2. Het  wegdek en het fietspad langs de oprit richting de A12 wordt vernieuwd en en nieuwe toegangsweg naar de weegbrug wordt aangelegd.

Vernieuwing oprit richting Gent vanaf 25 juni

Nog tot midden juli vernieuwt AWV de zuidelijke op- en afrit (fase 1). Het gaat hier zowel om de oprit richting de verkeerswisselaar met de A12 (komende van de Noorderlaan) als de afrit van de Frans Tijsmanstunnel richting de Noorderlaan. Daarnaast krijgt ook het fietspad langs de oprit een opknapbeurt.
 
Op dinsdag 25 juni wordt er gestart an de oprit aan de noordzijde van de R2. Dat is de oprit richting de Frans Tijsmanstunnel, komende van de Noorderlaan (fase 2A). De oprit is door deze werken afgesloten. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding naar oprit 13 Stabroek, en rijdt via de verkeerswisselaar met de A12 richting de Frans Tijsmanstunnel.

 

1.600 mensen wilden weten hoe een windmolen werkt

Tijdens de Internationale dag van de wind, zaterdag 15 juni, werd voor de gelegenheid een windturbine opengesteld voor geïnteresseerden. Wie eens wilde kijken hoe een windturbine, van VLEEMO, er vanbinnen uitziet en hoe hij werkt, kon binnenlopen in een van de turbines op rechteroever. Als attractie was er een optreden van Jean Bosco Safari die speciaal voor de gelegenheid, in primeur, een zelf geschreven nummer “Wind” bracht.

Ondanks het regenweer, in de voormiddag, kwamen nog zo’n 1.600 mensen een kijkje nemen. Dezelfde dag werd ook de coöperatie “Wind voor A” gelanceerd. Iedereen krijgt hierdoor de kans om mee te investeren in windprojecten in de haven. Per persoon kan je tot 3.000 euro investeren, genieten van de opbrengsten van de windturbines, en nog belangrijker: mee helpen de energietransitie te realiseren. Info: https://www.windvoora.be/

Geschiedenis van Doel 2020 te boek gesteld

 

Op zondag 16 juni om 11uur wordt in de grote zaal van het CC Ermenrike, Molenstraat 30 te Kieldrecht het nieuwe boek “Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder voorgesteld”.

De strijd om Doel en het poldergebied is de strijd van het actiecomité Doel 2020. Een strijd die al 22 jaar lang wordt gevoerd. Wat zich in het kader van die meer dan 20 jaar durende strijd aan de achterdeur van de Antwerpse Haven heeft afgespeeld tart in vele opzichten de verbeelding. Het zijn niet de meest fraaie bladzijden uit de geschiedenis van de Vlaamse natiestaat in wording. 

‘Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder” is opgemaakt in groot formaat en luxueus uitgegeven. Het telt 144 pagina’s en bevat veel nooit eerder gepubliceerde foto’s. Auteur van het boek, Jan Creve, is historicus. In 1997 richtte hij samen met ere-senator Ferdinand De Bondt de bewonersvereniging en het actiecomité Doel 2020 op. Sedertdien coördineert hij de acties en is hij de voornaamste woordvoerder.

Zondag wordt in Kieldrecht ook het boek “Rijk Polderland en Doeldorp zal duren” gepresenteerd. Het is het derde deel in de Polderland-trilogie van Mon Reyn en vervolledigt de geschiedenis beschreven in de twee vorige boeken “Rijk Polderland verdwenen onder baggerzand” en “Rijk Polderland vernederd tot moerassenland”. Dit derde deel behandelt de verdere saga rond het Saeftinghedok tot en met de keuze voor het zogenaamde Boemerangdok met behoud van Doeldorp. 
De boekvoorstelling start om 11u met een algemene inleiding door Isabelle Pateer. Deze Nederlandse fotografe gaf Doel internationale bekendheid met haar fotoproject Unsettled. Haar werk was reeds op tal van plaatsen in het buitenland te zien. Ook Denis Malcorps en Jan Creve zullen kort het woord voeren. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Toegang vrij. Er is bovendien gelegenheid om het boek ter plaatse aan te schaffen.

Het boek “Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder” is tijdens de publieksvoorstelling verkrijgbaar tegen 20 euro. Na de publieksvoorstelling ook verkrijgbaar bij boekhandel ’t Oneindig Verhaal, Stationstraat Sint-Niklaas of bij De Standaard-boekhandel. Het kan ook besteld worden door overschrijving van 24 euro op rekening van Doel 2020 BE 26 4186 0588 9129. Het boek ” Rijk Polderland en Doeldorp zal duren” is tijdens de publieksvoorsteling te verkrijgen voor 55 euro. Het kan daarna besteld worden via info@rijkpolderland.eu en door storting van 60 euro op naam van Reyn & Partners bvba IBAN BE81 0015 1867 3224.

Internationale Dag van de Wind: VLEEMO laat je binnenkijken in de wondere wereld van een windturbine

Op 15 juni wordt over de hele wereld de dag van de wind gevierd. En er valt inderdaad wat te vieren. Onze elektriciteit vergroent immers elk jaar meer en meer en dat is goed voor onszelf en onze planeet. Zo werd op 8 juni in België liefst 1/3de van alle elektriciteit opgewekt door windturbines op land en in de zee. Alle windturbines in de Antwerpse haven samen leveren nu stroom voor meer dan 110 000 gezinnen.
En daar blijft het niet bij. Recent kondigde VLEEMO nog een nieuwe investering aan van meer dan 40 miljoen EUR voor 8 bijkomende windturbines in het zuidelijke deel van de haven en maakt het strategische milieueffectenrapport de weg vrij voor nieuwe windprojecten in het noordelijke deel van de haven.

Aandeelhouder

Vanaf 15 juni, om 12.00 u., is het voor alle geïnteresseerden ook mogelijk om aandeelhouder te worden van de coöperatie Wind voor “A” die participeert in de windprojecten in de haven. Alle nodige informatie zal dan ook op de website www.windvoora.be ter beschikking zijn. Zo kan iedereen die wil, mee helpen de
energietransitie te realiseren.

Om het voor iedereen mogelijk te maken om met eigen ogen te zien hoe een windturbine er van binnen uitziet en hoe ze werkt, opent VLEEMO op 15 juni de deuren van een windturbine in de Antwerpse haven aan de Lichterweg, 2030 Antwerpen van 10 tot 17 uur.

Er is parkeergelegenheid in de buurt van de Lichterweg, maar men kan ook gebruik maken van de parking nabij het Pomphuis (Siberiastraat, 2030 Antwerpen) vanwaar het mogelijk is om de boot of de bus te nemen (gratis!) naar de windturbine.
Ook een hapje en een drankje is voorzien en voor de kleintjes is er een springkasteel.

www.vleemo.be/in-de-kijker/videozone – www.vleemo.be

Zes miljoen euro voor nieuwe aanlegsteiger

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst 6 miljoen euro toe om de aanlegsteiger in Lillo te vernieuwen en om aanpalende waterkeringswerken uit te voeren. De werken passen in de uitbreiding van het traject van de waterbus en de inpassing van de steiger in het globale Masterplan Lillo.

In een eerste fase gebeuren kleine aanpassingen aan de steiger zodat DeWaterbus er onmiddellijk gebruik van kan maken. Daarnaast wordt ook de dijkverhoging aangepakt met de sloop van de oude haven. In een tweede fase worden dijkwerken uitgevoerd, het plein en de helling naar de dijk aangelegd en de nieuwe haven gebouwd. Om de nodige vergunningen te kunnen afleveren is hiervoor een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in opmaak. De werken worden dit jaar voorbereid, om vanaf 2020 te starten. De stad doet dit in nauw overleg met de Vlaamse overheid. “Dat is goed nieuws voor DeWaterbus. De huidige steiger was aan vernieuwing toe. Bovendien wordt in een tweede fase ook de waterkering aangepakt, zodat zowel de halte als Lillo-dorp climateproof worden”, zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). Ook voor Lillo is dat een goede zaak zegt districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA). “Het is belangrijk om de historische context en de belangrijke natuurwaarde in ere te houden. Lillo is een unieke plek en met dit masterplan wordt het fort uit de 16e eeuw hersteld en krijgt het een moderne invulling die Lillo tot een trekpleister moet maken met respect voor het verleden”.

Vanaf 29 mei hinder wegens dringende herstelling wegdek R2

Op de R2 is ter hoogte van het af- en oprittencomplex Lillo (nr. 12) plaatselijk schade vastgesteld aan het wegdek in de richting van Gent. Een betonplaat van het wegdek is gebarsten in de richting van Gent. Door de zware belasting van de R2 kan deze schade zeer snel uitbreiden en verergeren. Om de veiligheid van de bestuurders te garanderen moet er zo snel mogelijk opgetreden worden. Daarom zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf woensdagochtend 29 mei tot en met zaterdag 1 juni dringende herstellingswerken uitvoeren. Ter hoogte van de werken moet het verkeer over één rijstrook passeren tegen verlaagde snelheid.  Zeker op woensdag verwachten we hierdoor ernstige hinder.

Vanaf woensdagochtend tot zaterdagavond moet het verkeer richting Gent vanaf net voor de Tijsmanstunnel over één rijstrook passeren en geldt er een verlaagde snelheid van 70 km/u. Het op- en afrittencomplex Lillo blijft volledig open, maar de afrit Lillo wordt tijdelijk verkort.

 

35.000 legoblokjes voor terminal in Havencentrum Lillo

Een leerling demonstreert hoe de LEGO® Haven Studio werkt aan Rudi De Meyer (directeur Havencentrum),  Maciej Findlik (LEGO®) en Ludwig Caluwé (voorzitter Havencentrum  –

(Copyright: Koen Fasseur)

 

Ludwig Caluwé, voorzitter van het Havencentrum Lillo, zette vrijdagmorgen 24 mei met een druk op een digitale knop een terminal aan de gang in het havencentrum Lillo. Die werd bediend door 24 leerlingen van verschillende technische scholen uit de omgeving. Thomas Meylaerts, technisch directeur van het Pito Stabroek, keek belangstellend toe. Hij was eerder al met de leerlingen van twee klassen, voor een test in de LEGO® Haven Studio geweest waar een complete containerkaai met gebruik van 35.000 Legoblokjes en mits een kostprijs van 200.000 euro, ineen was gepuzzeld.

Sam Lievens van het GTI Beveren stond bereidwillig een mini containerkraan af aan Thomas, die hij met een laptop bediende. Dat deden de 24 medeleerlingen, verdeeld in ploegen van twee, evenzeer. Zij losten een containerschip met een havenkraan, verplaatsen de containers met een straddle carriers of laden een trein af met een reach stacker. “Roobots, die aangestuurd worden met intelligente Mindstorms AV3-steen van Lego Education, brengen zo het containerverhaal in beeld”, legde Maciej Findlik, chef van Verkoop en marketing van Lego Europa en Latijns Amerika, uit.

“Tijdens een sessie van een halve dag in de studio verfijnen de leerlingen hun technische en digitale vaardigheden”, zei deputé Caluwé. “Bovendien leren ze ook samenwerken en probleemoplossend denken”, voegde hij er aan toe.
Rudi De Meyer, sedert zo’n twee jaar hoofd van het Havencentrum, lichtte toe dat scholen nu al een workshop in de studio kunnen boeken voor volgend schooljaar. Wie dat wil kan het programma nog een halve dag uitbreiden met een havenbezoek en zo meteen zien hoe het er in het echt aan toe gaat. Info:havencentrum.be/nl/lego-haven-studio.htll. (sdl)

 

 

 

 

 

Jonge Europese ministers debatteren over wegwerpplastic in het Havenhuis

De eerste dag van de Europaweek in het Havenhuis – Copyright: Provincie Antwerpen

Van 20 mei tot 24 mei organiseert Europa Direct voor het eerst samen met het Havencentrum en Port of Antwerp een Europaweek in en om het Havenhuis. Acht klassen uit het vijfde en zesde leerjaar van lagere scholen uit Brecht, Hemiksem, Schoten en Zandvliet nemen er deel aan een rollenspel over de Europese Unie en maken een rondvaart door de Antwerpse haven.

De interactieve Europasessie maakt van de leerlingen echte Europa-experts in amper twee uur tijd. Tijdens het rollenspel kruipen de leerlingen in de huid van de ministers van de lidstaten. Ze discussiëren én stemmen over een wetsvoorstel over de vraag of de EU plastic wegwerpzakjes moet verbieden. De leerlingen maken daarna ook nog een Europese begroting op, alsof ze een Europees parlementslid zouden zijn.

Het thema van deze sessies is bijzonder actueel door de bewustwordingscampagne ‘mei plasticvrij’ en sluit ook aan bij de activiteiten in de Antwerpse haven. De chemiesector neemt daar immers een prominente plaats in. Ze beschouwt het als een topprioriteit om te voorkomen dat de plastic pellets die geproduceerd worden in de haven verloren gaan in het water of op andere locaties. Via het Zero Pellets Project wordt er in de toekomst zelfs naar gestreefd om het verlies van deze pellets tot nul te herleiden. 

De interactieve Europasessie en het Europese rollenspel vinden plaats in het door Zaha Hadid Architects ontworpen Havenhuis. Daarna nemen medewerkers van het Havencentrum de deelnemers mee op ontdekkingsreis door het havengebied. Tijdens een 2 uur durende rondvaart door de Antwerpse dokken zien de leerlingen de haven van dichtbij in actie. Een gids vertelt de kinderen ondertussen over de verschillende beroepen in de haven. Ze gaan ook zelf aan de slag met doe-koffers vol educatieve spelletjes, zoals de Beroepen-Wie-Ben-Ik. 

Chemiebedrijf LANXESS zet zijn deuren op 

#LANXESSopendeur: zondag 19 mei opendeurdag voor alle gasten, collega’s, familie, vrienden en buren. 

Een reuzentent aan de LANXESS site in Kallo staat tussen 10 en 18 uur open om iedereen te verwelkomen. Onze verschillende bedrijven en diensten stellen er zich voor. De collega’s zijn er om over hun dagelijkse activiteiten te praten. Ondersteund door beelden, technische schema’s en geanimeerde presentaties. Ontdek er bijvoorbeeld hoe LANXESS auto’s lichter maakt en banden een langer leven geeft. 

Wie op zoek is naar een job in de chemie kan terecht op de HR-stand. 

We hebben ook twee belangrijke partners te gast: Universiteit Antwerpen en het Havencentrum. Een aantal onderzoeksgroepen van de UAntwerpen Departement Chemie stellen er hun innovatief onderzoek voor. Kinderen worden warm gemaakt voor de magische wereld van de chemie door bijvoorbeeld zelf snoepjes te maken of te schilderen met een ei. Het Havencentrum laat jongeren enkele aspecten van de haven van Antwerpen ontdekken. Een boeiende tocht die ze later verder kunnen zetten in het Havencentrum zelf. 

Voorts zijn er in de tent afwisselend en doorlopend de Grote Wetenschapsshow en Geniaal Chemicaal. Zijn er spannende proefjes voor jong en oud. Allemaal heel veilig natuurlijk. En we houden nog een aantal activiteiten als verrassing. 

Net buiten de tent krijg je met de Skywatch, vanop ruim 40 meter hoogte, een uniek zicht over de haven, de rivier en onze sites. 

Onze twee sites bezoeken kan met een busrit in Kallo of naar de overkant in Lillo. Natuurlijk is er catering met een hapje en een drankje voor alle bezoekers. 

De opendeurdag is volledig gratis, maar we vragen wel vooraf online in te schrijven. Inschrijven voor #LANXESSopendeur kan langs de website van de chemiefederatie essenscia, die het initiatief nam voor het opendeurevent in de sector. essenscia, de Belgische industriefederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, viert in 2019 haar 100ste verjaardag. 
  
Inschrijven voor de busrit is verplicht voor de veiligheid en gebeurt ter plaatse zelf. 

 

Burgers kunnen participeren in hernieuwbare energie

 

Via de nieuwe coöperatieve vennootschap “Wind voor A” kunnen burgers, vanaf 15 juni, eigenaar worden van een stukje windmolen. “Iedereen kan zo zijn steentje bijdragen om de milieudoelstellingen te helpen realiseren” zegt David Dagelinckx ceo van de Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (Vleemo). Het bedrijf investeert de komen de jaren 40 miljoen euro in de bouw van nieuwe windmolens in het Antwerpse havengebied.

In het Antwerpse havengebied zijn de windmolens van Vleemo al jaren een vertrouwd gezicht. Ondertussen staan er al 51 windreuzen waarvan 30 op de rechteroever en 21 op de linkeroever. Samen goed voor een investering van ongeveer 250 miljoen euro. Binnenkort komen en nog acht windmolens bij en op lange termijn zelfs een 50-tal. “Hiervoor kunnen burgers mee participeren. Het principe om mee te investeren is er gekomen op vraag van burgers. Om dat te realiseren hebben we de coöperatieve “Wind voor A” opgericht. Niet enkel bewoners uit de onmiddellijke omgeving, maar iedereen, kan toetreden tot de coöperatie. Om fiscale reden is de maximale inbreng beperkt tot 3.000 euro. Leden van de coöperatie kunnen rekenen op een gegarandeerd jaarlijks dividend dat zal bepaald worden door de algemene vergadering. Bedoeling is 4,65 miljoen euro op te halen. Bij groot succes zal gewerkt worden met een wachtlijst”.

Sociaal draagvlak

Volgens havenschepen Annick De Ridder (N-VA) past de burgerparticipatie perfect in de plannen om de haven duurzamer te maken. “Voor ons is het belangrijk om duurzame bedrijven, zoals Vleemo, aan te trekken. We doen al aan warmterecuperatie en er staan al 42 installaties voor walstroom. In de toekomst zullen ook grote zeeschepen kunnen gebruik maken van walstroom wat een primeur is. Met de projecten van Vleemo zetten we ook in op windenergie. Het oprichten van een coöperatieve maatschappij zal zeker een bijdrage zijn om het sociaal draagvlak rond windmolens te vergroten”. Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) is eveneens tevreden met het initiatief. “De uitstoot verminderen is een verantwoordelijkheid van iedereen, zowel burgers als industrie. Vooral het opwekken van elektriciteit speelt een cruciale rol in de industrie. Als we er niet in slagen om bijkomende windmolens te plaatsen zullen de doelstellingen betreffende uitstoot van broeikasgassen nooit gehaald worden. Als we de klimaatopwarming willen stoppen moeten mensen mee in het verhaal”. Een groot probleem voor het bouwen van windmolens, zelf binnen het industriegebied van de Antwerpse haven, blijft de vergunningsprocedure. Die kan soms jaren aanslepen. “Dat verbeteren moet een uitdaging zijn voor de volgende Vlaamse regering”. Het zal geen gemakkelijke opgave zijn want de evolutie van windmolens blijft gestaag groeien. Ze worden steeds groten en leveren meer energie. 

Info over de burgerparticipatie via www:vleemo.be

1 2 3 4 5 92