Lillo draait weer goed

Met de heropening van het Poldermuseum en het terug in de vaart brengen van de veerdienst is er weer meer leven in het vestingdorp. Tijdens het voorbije weekend was het ook druk met fietsers die deelnamen aan een initiatief van de Provincie Antwerpen. Dat omvatte verscheidene fietstochten die startten bij het fort van Stabroek. Op de dijk in Lillo was een controlepost en ook het Havencentrum speelde een rol in het gebeuren.
Lillo wordt ook meer en meer uitgekozen voor huwelijken. Paartjes houden van het romantische kerkje en van he mooie decorum waarin foto’s kunnen gemaakt worden die haast altijd geslaagd zijn. Vorig weekend waren er zelfs twee koppels die in het ‘bootje’ stapten. Ook dergelijke gebeurtenissen brengen het nodige volk naar Lillo. (sdl) 

Alarmerend laag waterpeil in de vest rond de wallen van Lillo

Rudi Sempels (Polderbelangen) hield tijdens de districtsraad van maandagavond in
Berendrecht een tussenkomst over het alarmerend lage peil van het water in de
vest die rond de wallen van Lillo ligt.
Bij een bezoek aan het dorp afgelopen weekend, noteerde hij de bezorgdheid van
enkele vissers over deze extreem lage waterstand. Dit zou reeds enkele maanden
zo zijn. ‘Het water wordt reeds lange tijd niet meer ververst en bijgevuld’, stelde
het raadslid vast. De huidige temperaturen, het gebrek aan vers regenwater en
zuurstof en vooral de vervuiling door mens en dier verslechten de waterkwaliteit
zienderogen. Een peiling op verschillende plaatsen leert dat de gemiddelde diepte
net geen 40 cm is, wat eigenlijk meer dan 60 cm te weinig is.’ De sluis voor de
waterregeling is momenteel afgesloten met een hangslot en er kan dus geen water
vanuiit de Schelde worden bijgevuld.’
Sempels vond tijdens een rondgang verschillende kadavers van o.a palingen wat
wijst op een erbarmelijke waterkwaliteit. ‘Ik hamer op de hoogdringendheid van
dit probleem en vraag een zeer snelle oplossing’, zei hij. ‘Volgens de prognose van
de vissers, is het volledige visbestand in de Lillose vest ten dode opgeschreven
wanneer deze situatie nog langer dan twee weken aanhoudt.’
Als antwoord kreeg Rudi Sempels te horen dat het districtsbestuur zijn vraag ter
harte neemt en van plan is spoedig de ongezonde situatie te verhelpen. (sdl)

e

Seniorensportdag voor 55-plussers uit het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Op vrijdag 29 april kan je in de nieuwe sporthal “De Polder” terecht voor de tweede seniorensportdag. Kom proeven van verschillende sporten en beleef met andere senioren een aangename dag met een leuke babbel. Je kan inschrijven voor salondansen, badminton, snaggolf, knotshockey en een wandeling met stappenteller. Heel de dag deelnemen is niet nodig, je kan ook kiezen voor één activiteit. We zijn niet op zoek naar een nieuwe Kim Clijsters of Tom Boonen, een gezonde portie enthousiasme is meer dan voldoende. Aarzel niet en schrijf je in!
Inschrijvingen: plaatselijke senioren erenigingen, dienstencentrum Molengeest, districtshuis Berendrecht – vóór 22 april
Deelnameprijs: 3 euro (onthaal met koffie/koffiekoek en twee consumpties inbegrepen)
Info: sportantenne Daan De Langhe tel 03 568 38 18 –   sportantenne.bzl@stad.antwerpen.be
seniorenconsulente Daisy Vervoort tel 03 568 38 17 –  daisy.vervoort@stad.antwerpen.be
Organisatie: district Berendrecht-Zandvliet-Lillo in samenwerking met de seniorenraad en dienstencentrum Molengeest

Garageverkoop boekt succes in Polderdistrict

Om 07h15 stonden de eerste kopers aan de deur om deel te nemen aan de garageverkoop in Berendrecht, Lillo en Zandvliet. In totaal mogen we stellen dat we zo’n 800 bezoekers hebben gehad, afgaand op de plannetjes die de deur uit zijn’, zegt initiatiefnemer Van Iersel.
En dit voor een eerste editie!
Een gevarieerd publiek zowel jong en oud. Van ver in Nederland zowel als uit Aalst en Genk kwamen mensen opdagen! De deelnemers die ik al heb gesproken zijn zeer tevreden, zowel over de verkoop als over de organisatie.
Wat dat laatste betreft, hebben we een unieke formule ontwikkeld. We vragen aan de inwoners van een straat of ze in hun eigen straat willen flyeren, en ze willen dit ook doen. Zo komen we straks uit op een heel district dat door de deelnemers zelf wordt geflyerd! Goed hé! Want dit kunnen wij niet alleen doen nietwaar.
Er zijn ook plannen om met hele straten en wijken mee te doen, benieuwd wat dat wordt…Tja dit was een schot in de roos! (VI)

Erfgoeddag met concert en erwtensoep te Lillo

In de Sint-Benedictuskerk te Lillo vindt op zondag 1 mei een erfgoeddag plaats met
als thema ‘Armoe troef’.
Om 17 uur wordt de dag afgesloten met een concert door het Spinetti-consort,
bestaande uit Jef Van Boven (traverso), Begonia Manuel y Keenoy (viool), Hilde
Van Hoijweghen (cello) en Jef De Becker (virginaal). Er wordt werk uitgevoerd van
J.B. Loeillet, G.F. Haendel en J.S. Bach. Tussen de muziek door worden verhalen
over armoede en rijkdom in de Polder verteld. Na afloop van het concert wordt in
het Landshuis erwtensoep aangeboden. De toegang is gratis. Het concert vindt
plaats door samenwerking van het kerkbestuur, CC De Schelde en Het Landshuis.
Info:
www.ccdeschelde. (sdl)

Garageverkoop met oude spullen in Polderdistrict

Op de zondag 24 april kunnen alle inwoners van Berendrecht Zandvliet en Lillo deelnemen aan een garageverkoop met brocante, en oude en gebruikte spullen. Kandidaat-deelnemers melden zich bij de familie Van Iersel in Zandvliet. Hier wordt een lijst samengesteld waarop alle deelnemers staan vermeld met naam en adres.
Op de desbetreffende zondag kunnen de bezoekers deze lijst plus een plannetje van de drie dorpen verkrijgen op het startadres bij de familie van Iersel. Deelname en bezoek zijn kosteloos. Bezoekers kunnen bij de deelnemers terecht van 09 tot 17 uur. Dringend inschrijven gewenst want er zijn al tientallen kandidaten. Familie Van Iersel: Zandvlietse Dorpstraat 194, 2040 Zandvliet; tel.: 03 568 80 77 – 0479 211 408 of philippe.van.iersel@telenet.be

Poldermuseum in Lillo weer open

Het Poldermuseum in Lillo werd woensdagmiddag heropend door districtsschepen
Romain Rul die burgemeester Marcel Bartholomeeussen verving. Allen werden
verwelkomd door voorzitter Martin Braem en door Achilles Van der Donck van
het Landshuis. Er waren heel wat politieke vertegenwoordigers, en mensen van
culturele of heemkundige kringen present. Wie ook niet ontbrak was Kees Van der
Goten in gezelschap van erevoorzitter graaf Le Grelle. En er was zoals iedere keer
ook weer de gezellige boerenblaasmuziek van een half dozijn muzikanten in  kleder-
dracht.  Blikvanger dit jaar is een thematentoonstelling over oude cafés en café-
namen, bijeengebracht onder leiding van Hugo Vermeiren.

Schepen Philippe Heylen bracht het goede nieuws dat het Poldermuseum 5000 euro
steun krijgt van het erfgoedfonds van de Vlaamse overheid. Ook het volkskundemu-
seum Turninum in Deurne en het Stampe & Vertongemuseum op de Antwerpse
luchthaven krijgen een gelijkaardig bedrag.
 Burgemeester Alida De Bie van Stabroek hield een gesmaakte voordracht over
oude cafés. Zij zegde dat haar beide grootvaders langs moeders en langs vaders kant,
zowel boeren waren als cafébazen. Dat was onderscheidenlijk in Zandvliet in de
Dictushoeve en in Stabroek in ‘De Groene Swaen’, die allebei nog bestaan als boerderij.
Dat bracht meteen de aandacht op de thematentoonstelling die het hele seizoen zal
te zien zijn in het museum. Zij omvat liefst 150 foto’s van oude, meestal verdwenen
herbergen en tapperijen in de negen dorpen van de Polder. Opmerkelijk zijn deze van
de niet meer bestaande dorpen Oosterweel, Oorderen en Wilmardonk, zoals  ‘Spek en
Eieren’ . Merkwaardige cafénamen zijn hier en daar gebleven in straatnamen. Bij
voorbeeld ‘De Piep in ’t Riet’ in Berendrecht. Dat was een poldercafeetje waar boeren,
jagers en vissers een pint of een borrel kwamen drinken en waar uithing: ‘De Piep in
’t Riet, vandaag voor geld en morgen voorniet’.
Het Poldermuseum is tot einde september alle zondagen open van 13 tot 18 uur.
Info

Burgemeester De Bie achter de tapkast van het Poldercafeetje in het museum

: 03/664 30 98 of frans.yzermans@gmail.com. (sdl)

Foto-actie Viswater te Berendrecht van start

Kinderen kwamen al van bij de start talrijk opdagenIn woonwijk Viswater te Berendrecht konden kinderen en volwqassenen
vrijdagnamiddag foto’s maken met eigen of met ter beschikbaar staande
camera’s. De kinderen kregen ook toneel te zien en film.
Het werd een kleurrijk en plezierig gebeuren. Er kwamen veel kinderen op
af maar ook volwassenen. Zij konden allerlei foto’s maken van bewoners,
straten en toestanden in het Viswater. Wie een eigen digitale camera
meebracht kon zijn beelden al onmiddellijk doorsturen naar een bepaald
epostadres. Wie een (analoge) camera wilde lenen kon dat doen bij een
stand van Vidfo, een video- en fotoclub uit Hoboken. Enkele leden gaven
zelfs een korte fotografieles.
  Er was ook de mogelijkheid om zich te laten fotograferen in een origineel
decor. Kinderen kregen bovendien de gelegenheid om in tenten naar
toneel te kijken van twee spelers van Theater Luxemburg of een film te zien.
Foto’s tentoon op muur 
Nog tot 29 april kunnen allerlei foto’s worden genomen in het Viswater,
ook met geleende camera’s die beschikbaar zijn in het Berendrechtse
districtshuis. De digitale foto’s worden doorgezonden naar wabadres
viswaterinbeeld@gmail.com. De geleende camera’s dienen ten laatste 
terugbezorgd op 29 april.
 De foto’s worden vanaf  11 juni tentoongesteld op een muur van de bib
Viswater aan de Tongerlostraat.
Info: 03/568 38 72 of  maarten.druyts@stad.antwerpen.be. (sdl)

Poldermuseum gaat weer open

Het Poldermuseum in Lillo gaat weer open. De plechtige openingsceremonie vindt plaats op woensdag 20 april vanaf 14 u 30. Zij gebeurt door districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen die om 15 uur een toespraak houdt. Ook voorzitter Martin Braem van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en burgemeester Alida De Bie van Stabroek zullen het woord voeren.
De thematentoonstelling staat deze keer in het teken van ‘Cafés in de Polder 1900-1965’. Het Poldermuseum is alle zondagen open tot einde september van 13 tot 18 uur. Info: 03/568 38 11.

1 136 137 138 139 140