Ambassadeur Slovenië viert feestjaar met schenking bijenkast aan arboretum

 V.l.n.r. bij de Sloveense bijenkast: Abraham Rammeloo, conservator-directeur Arboretum Kalmthout, de heer Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Milieu, Recreatie- en Groendomeinen en voorzitter van Arboretum Kalmthout,
dr. Rado Genorio, ambassadeur van de Republiek Slovenië voor België in Brussel
en de heer Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering.)   Copyright: Arboretum Kalmthout


KALMTHOUT – Voor de tweede maal dit jaar bracht de Sloveense ambassadeur dr. Rado Genorio een bezoek aan Arboretum Kalmthout. In maart nog plantte hij een bijenboom in de Vlindertuin van het provinciaal groendomein. Op dinsdag 14 september schonk hij Arboretum Kalmthout in het bijzijn van eregast Vlaams minister-president Jan Jambon en acht andere ambassadeurs een traditionele Sloveense bijenkast. De bijzondere band tussen Arboretum Kalmthout en de Republiek Slovenië is tijdens dit feestelijk gebeuren aangehaald.

Een feestjaar voor Slovenië

2021 is een bijzonder jaar voor de Republiek Slovenië. Slovenië viert namelijk 30 jaar onafhankelijkheid en het land neemt van 1 juli tot en met 31 december 2021 voor de tweede keer in zijn jonge bestaan, het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waar onder het vastberaden motto Together, Resilient, Europe. Een welverdiende eer, volgens minister-president Jambon, waarmee hij in zijn toespraak verwees naar de politieke, culturele en zelfs sportieve verwezenlijkingen die de Slovenen en hun land binnen de Europese Unie op korte tijd waarmaken.

In zijn dankwoord feliciteerde minister-president Jambon de Sloveense Ambassadeur voor zijn keuze om het evenement te laten plaatsvinden op een symbolische plek als Arboretum Kalmthout, waar de Sloveense liefde voor planten en natuur van grondlegster Jelena De Belder-Kovačič, ook na haar overlijden in 2003, verder blijft bloeien en gezorgd heeft voor een hechte vriendschap tussen Vlaanderen, Slovenië en Europa. Wereldwijd trekt Arboretum Kalmthout vele Slovenen en jong tuintalent aan die zich verder willen verdiepen in de manier van tuinieren van Jelena De Belder-Kovačič.

Bijenliefde

De traditionele beschilderingen op de bijenkasten zijn functioneel: honingbijen oriënteren zich op de kleuren
en op de vormen om hun weg terug te vinden naar de bijenkolonie. © Arboretum Kalmthout


Met de schenking van de traditionele bijenkast wil Ambassadeur Genorio het Sloveense jubileumjaar vieren en ook het belang van de bij voor de mens, de ecosystemen en de plantendiversiteit onder de aandacht brengen. Slovenië komt zo opnieuw als bijenvriendelijk land in de kijker.

Onder impuls van Slovenië maakten de Verenigde Naties in 2017 van 20 mei de World Bee Day. Die dag valt samen met de geboortedag van de Sloveense pionier Anton Janša, die in de 18de eeuw bijenteelttechnieken introduceerde die nog steeds in de moderne imkerij gebruikt worden. World Bee Day brengt de bedreiging voor het voortbestaan van de bijen wereldwijd jaarlijks onder de aandacht.

Ook provinciaal gedeputeerde Jan De Haes was aanwezig bij de inhuldiging van de bijenkast:“Bestuivers als bijen en vlinders spelen een cruciale rol in het voortbestaan van de ecosystemen en de biodiversiteit, en zo ook in de wereldwijde voedselvoorziening. Hoe langer hoe meer worden zij door tussenkomst van de mens bedreigd in hun voortbestaan. Met een klein gebaar zoals het aanplanten van bijen- of vlindervriendelijke planten, kan eenieder op een duurzame manier bijdragen en hen betere overlevingskansen bieden.”

Gedeputeerde Jan De Haes van de provincie Antwerpen en conservator-directeur Abraham Rammeloo bedankten de Sloveense Ambassade voor het symbolische en waardevolle geschenk aan de arboretumtuin en haar bezoekers.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *