Nieuw districtsbestuur in Berendrecht-Zandvliet-LilloIn het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bestuursakkoord bereikt tussen N-VA en Team 2040.  Districtsburgemeester wordt Carl Geeraerts van N-VA. Hij volgt Marcel Bartholomeeussen (SP.a) op die eerste schepen wordt. Het tweede schepenambt gaat naar Rudi Sempels (N-VA). Het derde schepenmandaat komt toe aan Nathalie Aertssen van SP.a, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.
Het voorzitterschap van de districtsraad en de commissie gaat voor drie jaar naar Marc Maes van N-VA. Vanaf 1 januari 2016 wordt het opgenomen door een verkozene van Team 2040. De installatievergadering vindt plaats op maandag 21 januari om 20 uur in het districtshuis te Berendrecht. Deze vergadering wordt geleid door huidig voorzitter Karel Hendrickx (SP.a)
Eerder al was tussen de twee groepen een programmaovereenkomst gemaakt dat aan de districtsraad wordt voorgelegd. Deze bestaat uit 6 verkozenen van de N-VA, 5 van Team 2040, 3 VB en 1 Burgerbelangen. In een mededeling van het district wordt de verdeling van de schepenmandaten gegeven. Lokaal verkeersbeleid, parkeren en wijkcirculatieplannen gaan naar N-VA, evenals Cultuur, Communicatie, Decentralisering, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening, Waterhuishouding, Financien en Burgelijke Stand. Team 2040 krijgt heraanleg straten, riolen en Groenaanleg, Begraafplaatsen, Jeugd, Sport, Seniorenbeleid, Wijkoverleg, Lokale Economie, en Milieu.

foto: Carl Geeraerts

Eedaflegging in kasteel Veltwijck

De installatie van de nieuwe districtsraad is in alle rust verlopen in een afgeladen volle raadzaal.  Nogal wat familie, vrienden en kennissen van nieuwe raadsleden wilden hèt moment van de eedafleggingen blijkbaar niet missen.

Bestuurscollege
Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) zal instaan voor cultuur en erfgoed, feesten en plechtigheden, decentralisatie, burgerlijke stand, veiligheid en verzusteringen.  Sabine Coene (N-VA) wordt bevoegd voor sport, communicatie en participatie, lokale economie, toerisme en markten en foren en Ludo Van Reusel (ook N-VA) zal zich bezighouden met financiën, groen en openbaar domein. Pol Bruynickx (Open VLD) erft senioren, sociale zaken, patrimonium en ruimtelijke ordening en Marc Elseviers (CD&V) zal zijn handen vol hebben met jeugd, verkeer, gezin en onderwijs.
Het bestuurscollege is gemiddeld 51 jaar oud en kan dus op redelijk wat levenservaring terugvallen.  Wel opvallend is dat slechts één vrouw in het college zit samen met vier mannen (waaronder de enige twee mannelijke verkozenen van N-VA) terwijl de volledige districtsraad uit elf vrouwen (gemiddelde leeftijd 43.7 jaar) en acht mannen (gemiddelde leeftijd 51 jaar) zal bestaan zodat de hele raad een gemiddelde leeftijd van 46.8 jaar heeft.

Meerderheid
Voor alle duidelijkheid : de meerderheid N-VA, Open VLD en CD&V heeft 11 zetels, de oppositie sp.a (3), Groen (2) en Vlaams Belang (3) heeft er 8 zodat normaliter een stemming meerderheid vs oppositie niet tot verrassingen zal kunnen leiden.  Maar, in de aftredende raad zijn in de loop van de legislatuur wel enkele leden uit hun fractie gestapt en als onafhankelijke blijven zetelen.  Mocht dat in de toekomst nog gebeuren, zou dat tot vervelende situaties kunnen leiden voor de meerderheid.

Raadsleden
Voor sp.a zetelen uittredend districtsburgemeester Ronny Kruyniers, Elke Van Espen en nieuwkomer Karl Simons.  Groen rekent op Ilse De Schutter en nieuwkomer Anny Joossens terwijl Vlaams Belang oudgedienden Freddy Geens, Yolande Boudewijns en Kurt Van Noten afvaardigt.  Alle N-VA-raadsleden zijn vrouwelijke nieuwkomers : Lieve Van der Veken,Nathalie Weeremans, Kathy Kimpe, Ann Koekhoven, Christel Somers en Annemie Plompen.  Het is vooral dankzij hen dat de Ekerse districtsraad de meest vrouwelijke is van gans Antwerpen. (jdh)

Win vrijkaarten voor eindejaarsconference Dufraing en De Wit

Reeds 2 maal bracht dit duo een avondvullende comedy show in zaal Moorland.

Dit jaar staan Wim Dufraing en Thomas De Wit 15 jaar samen op de planken als comedians. En dat vieren ze, door u (nog maar eens !) een dijk van een eindejaarsconference aan te bieden. Dufraing & De Wit staan gekend om hun veelzijdig talent (in tegenstelling tot hun collega’s kunnen Dufraing & De Wit echt wel alles !) En ze zullen het ook dit jaar niet nalaten om u te confronteren met hun eigenzinnige kijk op de meest uiteenlopende gebeurtenissen van 2012. 
Van hun eigen problemen tot die van Jos Ghysen, van Whitney Houston tot Gert en Josje, van voetbal tot de breiclub van hun bomma. Over de depressie van Peter Goossens, over het undercoverwerk van Wim op school tot zelfs de verkrachting van Siegfried Bracke (bij het ter perse gaan was dit nog niet gebeurd – nvdr).
En nog eens in tegenstelling tot alle anderen in de comedybranche tekenen Wim en Thomas voor een “echte” volavondshow. Twee uur entertainment in de ruimste zin van het woord. Van lied tot interactie met het publiek, van grap tot traan , van slagroom tot kettingzaag ! Door het succes van de afgelopen jaren… nog sneller reserveren a.u.b.!

DUFRAING EN DE WIT – 18 JANUARI 2013 – 20u00 – ZAAL MOORLAND STABROEK

Tickets : vvk 8 – kassa 10 euro
senioren en studenten :6 en 8 euro
Info en reservatie :  reservaties@stabroek.be, cultuurdienst  03 210 11 75

Wij mogen 3 x 2 kaarten wegschenken voor de eindejaarsconference! Stuur een mailtje voor woensdag 16 januari 2013 naar redactie@publipolder.be


Garzabranding bij Scouts De Reigers

Op zaterdag 5 januari hielden de souts “De reigers”  in Zandvliet hun ‘Garzaverbranding’. De Garzaverbranding is een kleinschalige kerstboomverbranding op het  scoutsterrein aan de Putsebaan.
De naam Garza heeft te maken met de ‘Bar El Garza’, een lokaaltje dat ingericht is met een toog en lichten, waar vroeger regelmatig gezellig praatcafés werden in georganiseerd. Ondertussen gebeurt dit niet vaak meer, maar de naam is gebleven. De Garzaverbranding is tevens een moment waarop de leiding en de ouders kunnen klinken op het begin van het nieuwe jaar (met een jenevertje) en met de leden (met een warme chocomelk).
Ook dit jaar was weer een succes!

Evonik bouwt productie verder uit

Evonik Industries, met hoofdkwartier in Essen (DL), bouwt haar leidende marktpositie bij de C4-producten verder uit. In het chemiepark Marl (Duitsland) stijgt de capaciteit voor 1-buteen met 75.000 ton. In Antwerpen/Lillo wordt de productie van butadieen met 100.000 ton uitgebreid.  Zowel in Marl als in Antwerpen wordt de capaciteit van MTBE met in totaal 150.000 ton opgetrokken. De investering beslaat een driecijferig miljoenenbedrag. De inbedrijfstelling van deze uitbreidingen is voorzien voor 2015.

Veertig nieuwe jobs

De Evonik-vestigingen te Marl en Antwerpen hebben al C4-productie-installaties op wereldschaal staan. Voor het aansturen van de nieuwe installaties worden ongeveer 40 nieuwe jobs gecreëerd.
1-buteen wordt vooral als co-monomeer in de productie van hoogwaardige kunststoffen zoals polyethyleen ingezet. Het maakt bijvoorbeeld verpakkingsfolie meer scheurvast.
Butadieen wordt voor de vervaardiging van synthetisch rubber gebruikt. Eén van de grootste afnemers is de bandenindustrie.
De brandstofcomponent MTBE verhoogt het octaangehalte in carburatorbrandstoffen en leidt tot een betere verbranding van de brandstoffen. Op deze manier draagt MTBE van Evonik ook bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit.

Werken aan je gezondheid en een fit lichaam via de Wellness Academie

Veel van ons kennen het wel. Goede voornemens naar gezondheid en fit zijn, en zelfs afslanken, maar op de een of andere manier lukt het niet of het is alleen niet vol te houden. Iedere woensdag vanaf 16 januari a.s. van 20.00u tot 22.00u houden Pepe Prinsen, Luc Crols, Gabby Maréchal en Marie-Janine Saris de Wellness Academie te Brasschaat.

Tijdens de gratis wekelijkse bijeenkomsten motiveert en stimuleert het team de deelnemers onder leiding van een persoonlijke coach. Iedere week wordt er aandacht besteed aan een verschillend onderwerp in relatie tot het verbeteren van de gezondheid. En iedere week wordt er samen gewandeld om het onderdeel lichaamsbeweging direct in de praktijk te brengen.

Er wordt in de sessies bijgehouden hoe het van binnen met het lichaam gaat. We meten de omvang in centimeters en doen ook een bodyscan. Hiermee worden de veranderingen in het lichaam gemeten. Samen wordt er op een leuke manier naar het uiteindelijke doel gewerkt. Dat is de intentie van de Wellness Academie.

Meer info over de Wellness Academie en/of over een gezonde levensstijl via de Herbalife voeding: Marie-Janine Saris, onafhankelijk Herbalife distributeur, tel. 0468 – 14.13.80

Foto- zoekwandeling met stappenteller

In het kader van “IK STAP HET AF!” organiseert de sportdienst van Stabroek een zoekwandeling van +/- 10 km.
Op zondag 27 januari kan je tussen 12.30 en 14.00 uur inschrijven in zaal Moorland, Sportweg 1 in Stabroek. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis mee wandelen, anderen betalen 2 euro aan de inschrijvingstafel. De wandeling vertrekt aan de zaal, kronkelt door de rustige straten in Stabroek en eindigt terug aan het sportcentrum, waar je van een lekkere tas soep kan genieten. Ontlenen van de stappentellers zelf kan door afgifte van je identiteitskaart of door het betalen van een borg van 15 euro.
Tijdens de zoektocht kan je naast het zoeken van een aantal foto’s ook een aantal vragen oplossen.
De personen met de drie beste oplossingen (inclusief schiftingsvraag) ontvangen tussen 16.30 en 17.00 uur een leuke prijs.

Schepencollege Kapellen legt bevoegdheden vast

Het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen  van Kapellen heeft op dinsdag 8 januari 2013 voor het eerst vergaderd. In die zitting werden ook de bevoegdheden per schepen officieel vastgelegd.

– Dirk Van Mechelen, burgemeester: voorzitter gemeenteraad, politie, brandweer, burgerlijke stand, informatie, plechtigheden
– Sabine Van Dooren, eerste schepen: cultuur, jeugd, milieu en energie, groenvoorziening, informatica, administratieve vereenvoudiging, begraafplaatsen
– Luc Devriese, tweede schepen: ruimtelijke ordening, lokale economie, werk
– Luc Janssens, derde schepen: financiën en begroting, personeel en HR-beleid, rechtszaken, verzekeringen
– Koen Helsen, vierde schepen: publieke ruimte, sport, openbare werken, patrimonium, verkeersveiligheid en mobiliteit, intercommunales
– An Stokmans, vijfde schepen: senioren, wonen, gezin, feestelijkheden
– Ria Janssens-Van Oncen, zesde schepen: volksgezondheid, toerisme, muziek en woord, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking
– Valerie Van Peel, voorzitter OCMW-schepen: OCMW-voorzitter, sociale zaken, emancipatiebeleid.

OCMW-voorzitter Valerie Van Peel is tijdelijk verhinderd wegens bevallingsverlof. In de OCMW-raad van 7 januari 2013 werd beslist Inge Wagemans aan te stellen als waarnemend voorzitter van het OCMW. Zij neemt in het schepencollege alle bevoegdheden van Valerie Van Peel op.

Tijd voor een écht Jeugdhuis in Kapellen

Op vrijdag 4 januari was heel Kapellen en daarbuiten welkom in het Jeugdhuis van Kapellen, Zwarte Paula. Daar waren ook de jongsocialisten van Animo Kapellen aanwezig om het eenjarig bestaan van het jeugdhuis te vieren. Een gepast, bijhorend cadeautje kon niet ontbreken.
“Natuurlijk vinden wij het jeugdhuis belangrijk,” legt penningmeester Michael Swijnen uit. “Zo’n engagement verdient een goede ondersteuning vanuit de gemeente.”
De jongsocialisten benadrukken dat het jeugdhuis met hun maandelijkse activiteiten goed bezig is, en dat nu niemand nog kan spreken van een eendagsvlieg. “Bij de oprichting zei toenmalig schepen van jeugd Lieven De Block dat de gemeente zou afwachten of de jongeren zich blijvend engageren,” gaat voorzitter Steven Lemmens verder. “Ik denk dat het bewijs nu wel geleverd is, en dat het tijd is om te zoeken naar een vaste locatie, zodat het jeugdhuis kan doorgroeien naar een écht jeugdhuis!”
“De nieuwe meerderheid van Open-VLD en N-VA heeft in hun beleidsnota de belofte staan om het jeugdhuis verder te ondersteunen. Tijd voor de nieuwe meerderheid om snel open kaart te spelen over hun plannen.”

Voor meer informatie: http://www.animokapellen.info of bij Steven Lemmens op e-mailadres lemmens.steven@gmail.com


“Werken met klei” onder begeleiding van kunstenares Yoke Vliegen


Kleikunstenares Yoke Vliegen start op donderdag 17 januari 2013 met een reeks themacursussen in atelier ’t Kleipötsje bij haar thuis in Gooreind-Wuustwezel. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Onder persoon-lijke begeleiding gaan ze rond een bepaald thema creatief aan de slag met klei. Deze themadagen vinden elke 3de donderdag van de maand plaats.

Yoke Vliegen werkt zelf al heel wat jaren met klei. Voor haar heeft deze materie geen geheimen meer. Ze creëert vooral opvallende vrouwenfiguren en beelden van dieren. Aangezien ze helemaal gek is van paarden, is ze gespecialiseerd in kleicreaties van deze edele viervoeters. Hiermee neemt ze vaak deel aan paardenevents in binnen- en buitenland. Al haar beelden getuigen ondertussen van een geheel eigen stijl.
Maar Yoke Vliegen houdt er ook van om haar kennis met anderen te delen. Ze organiseert al verscheidene jaren cursussen en workshops in haar eigen atelier. “Ik werk heel bewust met kleine groepen, zodat ik elke cursist persoonlijk kan begeleiden. Beginners en gevorderden volgen samen les, omdat ze ook van elkaar kunnen leren en nieuwe ideeën aanbrengen. Onder het motto “Zen onder de den” werken we hier in een heel ontspannen sfeer met klei”, aldus de kunstenares.

Eigen werkstukje
De eerste themacursus op donderdag 17 januari spitst zich toe op kalligrafie in klei. Op donderdag 21 februari gaat alle aandacht naar de mogelijkheid om allerlei zaken aan klei toe te voegen. Tijdens de lesdag “Klei met vuur” op donderdag 21 maart komen diverse baktechnieken aan bod. Donderdag 18 april leren de cursisten hoe ze van klei hoofdjes kunnen maken. “Emotie en beweging in klei” is het lesthema op donderdag 16 mei, en de reeks eindigt met “Klei abstract” op donderdag 20 juni.
Per themadag – telkens van 13.30 tot 16.30 uur – bedraagt de deelnameprijs 35 euro. Het is mogelijk de ganse reeks te volgen of per thema in te schrijven. Op het einde van de namiddag heeft iedere cursist een eigen werkstukje gemaakt. Dit wordt nadien nog gebakken (+ 2 weken later).
Naast deze themadagen organiseert Yoke Vliegen heel het jaar door cursussen (op dinsdag en woensdag). Men kan hier op gelijk welk moment bij aansluiten.
Voor informatie: 0476 701 121   info@yokevliegen.be   www.yokevliegen.be