Ziekenzorg Hoevenen luisterde naar Willy Struys

Zaterdag 9 april hield Ziekenzorg haar Lentefeest, met weer meer dan 80 deelnemers.Daaronder verschillende nieuwe gezichten, als resultaat van de grootschalige wervingsactie die recent werd gehouden.  Van voorzitter Walter kregen die nieuwkomers  een hartelijk welkom.    
Eens iedereen gezeten en voorzien van een drankje, kreeg Willy Struys het woord voor het verhaal over zijn jeugd in de Hoevense  Kerkstraat.    Als kind moet hij een scherpe waarnemer geweest zijn, want zeer gedetailleerd wist hij de toehoorders een  beeld te schetsen van het leven in zijn straat, met de processie die voorbijkwam, met de strenge zusters van de meisjesschool,  met verhalen over  het kattenkwaad dat hij uithaalde met zijn vrienden.
Het publiek luisterde geboeid, en veel oudere Hoevenaars zagen de beelden uit hun jeugd weer opdagen.   Willy is een meesterlijke verteller, en hij kon de mensen meer dan een uur boeien.
Met de nodige animatie en een grappige vertelling door Maria Van Wijck was de namiddag zo om, zodat iedereen al snel aan de koffiekoeken kon beginnen.     En die smaakten uitstekend, als  bekroning voor een mooie namiddag.
Op donderdag 5 mei   presenteert Ziekenzorg-Hoevenen samen met OKRA een voordracht door Martha Wijnants, voorzitster van het OCMW, en op vrijdag 27 mei is iedereen uitgenodigd op een havenrondvaart.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *