Werkloos calamiteitenbord in straatbeeld

Marc Maes bij het werkloze rampenbord

BERENDRECHT/ZANDVLIET – Tijdens de districtsraadzitting van 20 december vroeg raadslid Marc Maes (N-VA) waarom een niet-werkend waarschuwingsbord in het straatbeeld blijft.


Vanaf 2008 werden er in Vlaanderen op belangrijke routes en in de buurt van de havens en industrieterreinen zogenaamde ‘calamiteitenborden’ geplaatst. Bedoeling van de borden was om het wegverkeer tijdig te waarschuwen voor ongevallen of grote problemen zoals branden.
“In de Antwerpse haven werden dergelijke calamiteitenborden aangebracht op de toegangswegen naar de haveninstallaties,” aldus Marc Maes. “Maar ook in Berendrecht, ter hoogte van de splitsing Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat bevindt zich een dergelijk calamiteitenbord. Het grote zwarte bord waarschuwt het verkeer komende uit Berendrecht voor mogelijke problemen en verwijst naar een alternatieve route.”
Voor zover bekend werd het bord, geplaatst op het voetpad tegenover de Bomenbank, nauwelijks of niet gebruikt.
Nu blijkt dat het bord al geruime tijd technisch onbruikbaar is.
“De stroomtoevoer van het bord werd verwijderd, de kabels voor de signalisatie en bediening werden eenvoudigweg doorgeknipt,” legde Marc Maes uit.


detailzicht doorgeknipte kabel

Hij vroeg aan Rudi Sempels, schepen bevoegd voor openbaar domein (N-VA), om aan Port of Antwerp te vragen om het bord aan de Schouwvegerstraat en bij uitbreiding de andere in onbruik geraakte calamiteitenborden op het grondgebied 2040 te laten verwijderen. “In het geval van de Schouwvegerstraat zal het zeker bijdragen tot de verfraaiing van het straatbeeld en woonomgeving,” besloot hij.


“Destijds was er commotie rond het plaatsen van die borden nabij de woonkern,” antwoordde schepen Rudi Sempels. “Ik weet dat er ook nog andere borden staan die eveneens buiten dienst gesteld werden. Ik zal de nodige stappen ondernemen en informeren bij het havenbedrijf, en ik vermoed ook het Vlaams gewest, wat er met de calamiteitenborden gaat gebeuren.”

(foto: © mmpress)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *