Werken Kaartse Beek

De Kaartse Beek in Brasschaat/Kapellen – ©provincie Antwerpen

BRASSCHAAT – De grens tussen Kapellen en Brasschaat valt grotendeels samen met de Kaartsebeek. Omdat de beek geregeld overstroomt, heeft de buurt al een behoorlijke portie waterellende gekend.

Al geruime tijd werkt de provincie aan oplossingen. Zo werd de beek afwaarts de Kapelsesteenweg opengelegd. Er kwamen oeverzones achter de voetbalterreinen aan de Zwemdoklei die zorgen voor meer ruimte voor water. Daar kwam ook een nieuwe, bredere brug voor fietsers en voetgangers.

Nieuwe werken
In samenwerking met ANB, Kapellen en Brasschaat gaat de provincie in 2022 nog enkele belangrijke werken aanvatten. Momenteel vragen we de nodige vergunningen aan zodat de werken in het najaar kunnen starten.
Er komt een nieuwe brug over de Kaartsebeek ter hoogte van de Zijdefabriekstraat-Moerbeilaan. De huidige brug is te laag en werkt bij hoge waterpeilen opstuwend. Dat kan voor wateroverlast zorgen in de wijk. De nieuwe, hogere brug is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Ter hoogte van Jagersdreef-Fabriekstraat is de beek over ruim 100m ingebuisd. De oude inbuizing is in slechte staat en belemmert een vlotte doorstroming. De beek wordt in overleg met de directe omwonenden terug in open bedding gelegd.
Gelijktijdig maken we ook de straat ter hoogte van de brug veiliger voor zwakke weggebruikers. Er komt een zone 30, een extra verkeersdrempel en nieuwe wegmarkeringen.

Realisatie Masterplan
Voor het open gebied stroomopwaarts van de Fabriekstraat dat aansluit op de Brusselse Bossen, werd in 2020 een Masterplan uitgewerkt. Dat wil de provincie in 2022 effectief realiseren.
We graven oeverwallen af en herwaarderen het grachtenstelsel. Zo kan de vallei bij de verwerking van veel hemelwater op een natuurlijke manier overstromen. Dat verkleint het risico op overstromingen in de afwaarts gelegen woonwijk aanzienlijk. We voorzien tussen de Holleweg en de Elisalei ook een recreatieve verbinding.

Meer info? provincieantwerpen.be – Zoek op Kaartse Beek.


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *