‘Werelddag verzet tegen armoede’. Is verzet tegen armoede nodig?

Op 17 oktober hangt ook de gemeente Kalmthout de lakens buiten aan openbare gebouwen. Het laken staat symbool voor ontsnapping aan de armoede. Met deze actie geven een signaal naar mensen in armoede dat wij hen niet alleen willen laten staan. Is verzet tegen armoede nodig in Vlaanderen?
‘Kansen maak je zelf’! ’In België hoef je niet arm te zijn, je hebt je kansen  zelf in de hand, iedereen maakt zijn eigen lot’… Toch leven tussen de 600.000 en 900.000 mensen in België in armoede en dit aantal stijgt.  Onder hen vele hardwerkende burgers, ook mensen met een job krijgen meer en meer te maken met armoede. Bijna ieder van ons krijgt op een bepaald moment in het leven te maken met een periode van bestaansonzekerheid. Door ontslag, ziekte, scheiding, economische omstandigheden of om andere redenen. Vaak om oorzaken die we zelf niet in de hand hebben en niet kunnen controleren.  Afhankelijk van de omstandigheden raken de meesten hier weer uit. Met hulp van familie, een nieuwe kans, hulp van vrienden, een betere gezondheid… Dit geldt echter niet voor iedereen en armoede wordt dan al snel méér dan een tekort aan inkomen. Je kansen op vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, gezondheid en maatschappelijke en sociale participatie nemen in rap tempo af, voor jezelf én voor je kinderen.  Hoe langer deze situatie duurt hoe moeilijker het wordt er weer uit te raken.
We leven in een rijk land en beschaafd land. Velen van ons  zijn in de omstandigheid te kunnen blijven geloven dat we ons lot in eigen handen hebben. Je hoeft alleen de kansen te grijpen die er voor iedereen liggen? Maar gunstige omstandigheden kunnen door pech, toeval of overmacht veranderen. Hoe zeer we ook willen geloven dat het onszelf niet kan overkomen.  Verzet tegen armoede  begint bij even stil te staan bij wat je zelf hebt en het besef dat kansen  niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Het betekent onder ogen durven zien hoe kwetsbaar je zelf bent en te willen kijken naar de kwetsbaarheid van anderen. Verzet tegen armoede gaat arm in arm met beschaving. Het is  een bijdrage aan onze samenleving om regelmatig even stil te staan bij wat we voor hebben op anderen. Misschien moeten we onszelf de vraag stellen of wij ons moeten neerleggen bij ongelijkheid als iets vanzelfsprekends, als iets wat er nu eenmaal bij hoort…

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.