Wel 51.000 boompjes en 14.120 meter bosrand voor jonge en robuuste bossen

Scholieren uit Zoersel tonen trots hun vuile handen na de aanplanting van boompjes voor het nieuwe Dwergenbos.

PUTTE/KAPELLEN – Nu het plantseizoen is afgerond, maken de Antwerpse Bosgroepen de balans op van een najaar vol aanplantingen, bosbeheer en herbebossing. Corona stak stokken in de wielen bij de publieksaanplantingen, maar dat weerhield de Bosgroepen niet om meer dan 51.000 boompjes en struiken en 14.120 meter bosrand te planten.

51.745 bomen en struiken, 14.120 meter bosrand, 10,31 ha nieuw bos en 30 ha bosomvorming. Mooie cijfers om mee uit te pakken, maar de Bosgroepen doen meer dan dat. Ze verlenen advies aan hun leden, bieden vormingen aan, helpen bij onrendabele beheerwerken zoals invasieve exoten verwijderen, hakhout beheren, bosranden aanleggen …

Meer bos voor steden en gemeenten
Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur legt uit: “De Bosgroepen spelen nu ook een cruciale rol in het bosuitbreidingsplan van Vlaanderen. Zij vormen het aanspreekpunt voor lokale besturen en particuliere eigenaars die willen bebossen. ‘Meer bos voor Vlaanderen!’ voorziet 4000 hectare extra bos tegen 2024. Als provincie ondersteunen we de Bosgroepen zodat ze maximaal kunnen inzetten op de begeleiding van lokale besturen die willen bebossen.”

De coronacrisis en de klimaatverandering maken het belang van bossen en natuur pijnlijk duidelijk”, vertelt Karolien Devriendt, coördinator bij Bosgroep Antwerpen Noord. “Bossen zijn een geliefde plek om te ontspannen, en ze zijn essentieel om onze lucht te zuiveren, ze bieden schaduw en verkoeling bij warme dagen en bufferen zware regenval. Steeds meer steden en gemeenten beseffen dit en kloppen bij ons aan met ideeën en vragen rond meer en beter bos.”
Samen met steden en gemeenten die willen bebossen, doorlopen we verschillende stappen”, licht Karolien Devriendt toe. “We staan hen bij van het zoeken naar financiering over de opmaak van een bebossingsplan tot de nazorg van het jonge bos. Een aanplantactie is de kers op de taart van dit traject, indien mogelijk worden scholen en lokale verenigingen hierbij betrokken.” Ook dit najaar staan er heel wat bebossingsprojecten bij lokale besturen op stapel; zo wordt in Ranst, Putte en Kapellen telkens 1 ha nieuw bos aangeplant. In Boechout komt er 2 ha bij en in Brecht zelfs 2,37 ha nieuw bos.

Wie zijn de Antwerpse Bosgroepen?
De provincie Antwerpen telt vier Bosgroepen. Met de financiële steun van de provincie ondersteunen en adviseren zij boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies en informatie bij het bosbeheer en hulp bij de administratie. De Bosgroepen vormen hét aanspreekpunt voor de aanplant van nieuwe bossen en bosuitbreiding, zowel voor privé-eigenaars als lokale besturen. Meer info op www.bosgroep.be

©Bosgroepen Antwerpen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *