Weeltjeshoeve reddeloos verloren

De historische, laatste grote polderboerderij de Weeltjeshoeve op de Zandvlietse Hoek te Zandvliet, stort meer en meer in. Na de stallen en schuren is het de beurt aan het dak van het woonhuis. Dat begaf het een maand geleden toen er een harde wind was. Vijf jaar geleden deed het Algemeen Polders Verbond al een noodoproep, voornamelijk bestemd voor toenmalige N-VA-raadslid Willem van Alsenoy die op de Hoek woont.

Die kreeg van minister Geert Bourgeois te horen dat de hoeve niet kon gerestaureerd worden, vermits zij niet beschermd was. Eerder had Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Wienen al hetzelfde antwoord gekregen van de minister met volgende uitleg: ” De Weeltjeshoeve is opgenomen in de inventaris (opname dateert van 1989-1991) van het bouwkundig erfgoed. De hoeve werd bij de toenmalige geografische inventarisatiecampagne niet geselecteerd voor bescherming omdat het hoevecomplex en zeker het woonhuis, te ingrijpend verbouwd was. De bijhorende schuur, die redelijk intact was, werd door een brand ernstig beschadigd in de jaren 1990. Door de aanleg van de haveninfrastructuur is tevens de historische context van het omgevende poldergebied en de binding met de Kabeljauwpolder al onherstelbaar verbroken. Alle elementen van de toenmalige beslissing om het hoevecomplex niet te beschermen, zijn nog onverminderd aanwezig, er zijn ook geen nieuwe elementen om de opstart van een beschermingsprocedure te verantwoorden.”

Ook voorstellen om de hoeve te integreren bij het vlakbij geplande asielcentrum werden afgewezen. Het asielcentrum op zich komt er niet, alleszins niet onder de vorm van containers en mogelijk ook omdat het in Sevesogebied ligt. 
En de Weeltjeshoeve? “Hopeloos”, zegt Willem van Alsenoy. Ik heb nog geprobeerd het woonhuis te bestemmen als kantoor van het recyclagepark, dat hier gepland wordt, maar dat is nu ook niet meer te doen”.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *