Waar een wil is, kan een weg weg?

© Pieter Vandenhoudt

Essen en provincie zoeken ruimte voor groen en water

Op 30 mei ging sessie 3 van het begeleidingstraject ‘Gemeentewegen onder de loep’ door. Tijdens dit traject werken 5 gemeenten in 6 stappen naar een prioriteitenlijst voor het ontharden van hun oververharde gemeentewegen. Daarna zijn ze klaar om aan de slag te gaan.

Woensdagochtend 31 mei verzamelden vol enthousiasme de schepen, plannende en uitvoerende ambtenaren van de gemeente Essen. Ze fietsten langs verschillende locaties om ruimte voor vergroening en water langs gemeentewegen te zoeken. De tocht stond stil bij meer dan 10 locaties en leverde de nodige input voor een onderbouwd en gedragen actieplan.

“Essen kent nog veel open ruimte. Dat moet zo blijven. Want ook wij moeten ons voorbereiden op de impact van de klimaatopwarming en de gevolgen van periodes van extreme droogte en grote regenval kunnen milderen. Als gemeente moeten we ook door een andere bril naar onze wegen en pleinen durven zien. Dit onthardingstraject van de provincie doet ons met een open blik kijken naar de bestaande verhardingen en laat ons nadenken over hoe we in de toekomst onze wegen en pleinen zullen moeten inrichten.

Een bezoekje ter plekke is daarbij echt waardevol. Het wakkert de verbeelding aan en stimuleert ons om wegen te herdenken. Zo worden de kansen die we zien voor vergroening en infiltratie van hemelwater duidelijker”, vertelt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu, klimaat en duurzaamheid.

Voor deze fietstocht gingen Essen, Hulshout, Lier, Sint-Katelijne-Waver en Wommelgem samen met Breekijzer vzw en provincie Antwerpen al twee keer aan de slag. Hier kwamen de data van Provincies in Cijfers en de Re-move methodiek van Breekijzer aan bod.


Wat mogen de lokale besturen nog verwachten?
Tot en met 30 november nemen de gemeenten nog deel aan 3 andere sessies. Hier wordt de nodige aandacht gegeven aan een multifunctionele aanpak van het klimaatadaptatieproject, de berekening van de kosten en de baten en de financierbaarheid ervan. Er is ook een sessie voorzien waarin gemeenten kennis en ideeën kunnen uitwisselen.


Waarom ontharden?
De verhardingsgraad in de provincie is met 17,3% erg hoog. Gedeputeerde voor milieu, natuur en water, Jan De Haes, onderstreept het belang van ontharden voor lokale besturen: “Door ontharding vermindert het risico op wateroverlast, stijgt het grondwaterpeil en verbetert de waterkwaliteit. Te warme asfaltweg verandert zo in een aangename, verkoelende en groene plek met planten, bloemenperkjes en bijen. Kortom, een gemeente waar het voor burgers gelukkig wonen, werken en verplaatsen is.”   Dit voorjaar begeleidt provincie Antwerpen in totaal 9 lokale besturen tijdens 2 begeleidingstrajecten op maat. Naast dit traject nemen er ook 4 lokale besturen deel aan het traject ‘jouw project onder de loep’. Gemeenten die liever op eigen houtje aan de slag gaan, kunnen het vijfstappenplan voor adaptatie gebruiken. Zo zien gemeenten niets over het hoofd bij hun adaptatieprojecten.  

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *