Voorstel voor onderwaterzetting polder

De vroegere landbouwer Louis Cleiren (van de Predikherenhoeve) doet een voorstel, met betrekking tot de eventuele verdere onderwaterzetting van de polder ten zuiden van Berendrecht. Aan de westelijke kant is het vruchtbare landbouwgebied afgegraven en aan het water prijs gegeven. Dit gebeurde als compensatie voor het innemen van natuurgebieden elders. Verdere inname dreigt aan de oostelijke kant in de richting Stabroek. Hier zou het om veel meer hectaren gaan. De plannen liggen voorlopig stil omdat Nederland zijn verplichtingen tegenover Vlaanderen (uitpoldering van de Hedwigepolder) niet nakomt. Landbouwer Cleiren, die in Berendrecht nagenoeg al zijn gronden verloor, doet het voorstel om de zogeheten Opstalvallei niet af te graven. Volgens hem volstaat een dijkverhoging van een halve meter rond het gebied om het om te vormen tot een moeras. Een sluis kan werken als een stop in een badkuip. ‘Als de onder water gezette gronden ooit weer voor de landbouw bestemd worden, kunt ge die ‘stop’ er uit trekken en klaar is Kees’, zegt Louis. ‘Dan heb je zonder veel kosten weer akkergrond.’ (sdl)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *