Voorontwerp herinrichting Ekerse Dorpstraat en Kloosterstraat is klaar

Samen met het Vlaams Gewest gaat het Ekerse districtsbestuur de as Dorpstraat-Kloosterstraat, in het centrum van Ekeren, aanpakken. Opvallendste nieuwigheid is een Kloosterstraat met eenrichtingsverkeer tussen de Driehoekstraat en de Moretuslei. Het openbaar vervoer krijgt een nieuwe reisweg via Driehoekstraat, Boerendijk en Bilderdijk om terug aan de Leugenberg uit te komen. Volgens de huidige timing starten de werken eind 2015 en worden ze uitgevoerd in verschillende fasen.
Het centrum van Ekeren zal er binnen enkele jaren helemaal anders uitzien. Dat blijkt uit het voorontwerp voor een heraanleg van de verkeersas Dorpstraat-Kloosterstraat. Deze drukke gewestweg was al lang toe aan een nieuw kleedje maar telkens ontbraken de financiële middelen om het project te realiseren. Zowel het Ekerse districtsbestuur als de Vlaamse overheid heeft in haar begroting voor 2015 de nodige gelden ingeschreven. Vandaag heeft de Kloosterstraat smalle voetpaden, is onveilig voor fietsers en er is te weinig ruimte aan de bushalten. De verkeersas gaat volledig op de schop tussen het Kristus Koningplein en de Leugenberg. De Dorpstraat, krijgt een rijweg van 6,4 meter met enkelzijdige parkeervakken en voetpaden met een minimum breedte van twee meter. In dat gedeelte is verkeer in beide richtingen mogelijk.
Enkelrichting
De Kloosterstraat, vanaf de Driehoekstraat tot aan het kruispunt met de Moteruslei, krijgt eenrichtingsverkeer met toegelaten rijrichting naar Ekeren centrum. Het autoverkeer en het openbaar vervoer, richting Leugenberg, moet dan via de Driehoekstraat. Het kruispunt met de Driehoekstraat krijgt een verkeersplateau met drie zebrapaden en behoud van de bestaande bomen. Op de Kloosterstraat, tussen de Driehoekstraat en de Moretuslei, krijgt de rijweg een breedte van 4,4 meter met enkelzijdig parkeren en waar mogelijk is dat dubbelzijdig parkeren. Fietsen is er toegelaten in tegenrichting en de voetpaden worden minimum twee meter breed. Ter hoogte van de schoolingang “De Driehoek” komt een voetpadverbreding en de aanpalende Blarenstraat wordt een woonerf. Aan de kruispunten van de Kloosterstraat met de Lange Sterrestraat, en met de Molenstraat, komen verkeersplateaus en oversteekplaatsen. De ingang van de Moretusschool wordt veiliger met een voetpadverbreding en gemarkeerde oversteekplaatsen.
Timing
In de Kloosterstraat, tussen de Leugenberg en de Moretuslei blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Het kruispunt met de NSB-straat krijgt een verkeersplateau en een veilige aansluiting op het woonerf. De volledige verkeersas krijgt een verharding in asfalt en een gescheiden rioleringsstelsel. De plannenmakers gaan  nu het voorontwerp omzetten in uitvoeringsplannen. Daarna volgt het aanvragen van de noodzakelijke bouwvergunning en de aanbesteding van de werken. Bedoeling is eind volgend jaar te starten met de werken die uitgevoerd worden in verschillende fasen. Voor de uitvoeringstermijn mag gerekend worden op ongeveer anderhalf jaar.
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder