Verwijdering omheining Kapel van de Hagelberg

BERENDRECHT – Tijdens de raadszitting van 28 juni wilde raadslid Marc Maes (N-VA) van bevoegd schepen Sandra Suykerbuyk vernemen waarom er niet vooraf overlegd of gecommuniceerd werd rond het verwijderen van de afsluiting rond de tuin van de Kapel van de Hagelberg.

Op 17 juni begonnen stadswerklieden in alle vroegte met het verwijderen van de afsluiting rond de tuin van de Kapel van de Hagelberg. De kapel, uit het midden van de 18de eeuw, maakt deel uit van het religieus onroerend erfgoed in Berendrecht. Verontruste inwoners trachtten via diverse kanalen aan informatie te komen over het hoe en waarom van deze ingreep maar bleven op hun honger zitten.
Danielle Meirsman, gemeenteraadslid (N-VA) woonachtig in het district, vernam diezelfde week van meerdere bronnen dat de verwijdering van de afsluiting rond ‘een lokaal parkje’ een autonome beslissing was van het district.

Van oudsher is de tuin, die steeds voor het publiek toegankelijk was via het poortje naast de kapel, voor velen een oord waar rust kan gevonden worden. Al eeuwenlang is de Mariagrot ook een bedevaartsoord tijdens de ‘begankenis’.
Tijdens evenementen zoals de bedevaart en de talrijke kerkelijke vieringen was de omheinde tuin een veilige plek waar de bezoekers in alle veiligheid even konden vertoeven. De tuin werd ook voor andere doeleinden gebruikt: het jaarlijks parochie-ontbijt, de evenementen van de Bewonersgroep HagelbergKapel…De afrastering zélf was ook een dankbaar decor voor diverse kunstprojecten van verenigingen uit het district (zie foto onder).

Tegelijk zorgde de afsluiting voor een zekere bescherming van de tuin tegen vandalisme, sluikstort en rondhanggedrag. “Om al deze redenen werd het nieuws van de verwijdering van de afsluiting binnen de woongemeenschap en de parochie op zeer gemengde gevoelens onthaald – vooral het gebrek aan informatie was een storende factor,” legde Marc Maes uit. “Het wegnemen van de omheining was een slecht idee. Bovendien is het op zijn zachtst gezegd jammer dat in het ganse traject noch de districtsraad, noch het plaatselijk kerkbestuur, noch de bewoners, noch de gebruikers bevraagd werden over de plannen.”

Districtsbestuur al sedert 15 maart op de hoogte.
“Ik zou daarom graag vernemen hoe het komt dat de districtsraad niet ingelicht werd over deze toch wel verstrekkende ingreep en de verdere plannen. En wie er gaat zorgen voor de handhaving van overlast, sluikstort en vandalisme in deze mooie tuin?” vroeg Marc Maes aan districtsschepen Suykerbuyk. “Ik stel voor dat van de her-aanleg van de Bosstraat en de Kapelstraat gebruik wordt gemaakt om alsnog die plannen bij te sturen zodat de kapeltuin een veilig, rustig en aangenaam toevluchtsoord kan blijven.”

In haar antwoord meldde districtsschepen Suykerbuyk dat de districtsraad op de hoogte was via de notulen van het college. “De activiteiten die in het verleden plaatsvonden, zullen een groter succes kennen bij een open park karakter,” aldus de districtsschepen. “De plannen waren in ontwerpfase, en voorzien voor uitvoering einde 2021. Nu bleek de aannemer ruimte te hebben om de werken vroeger uit te voeren. Op voorwaarde dat de kerkfabriek ingelicht werd. En die communicatie is niet tijdig bij de voorzitter van de kerkfabriek geraakt. Wanneer het ontwerp volledig klaar is gaan we zeker met de kerkfabriek rond de tafel zitten. En vandalisme wordt heus niet tegengehouden door een omheining. Het district zal zorgen dat er een mooi heraangelegd park zal komen.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

  1. “De plannen waren in ontwerpfase,” dus er was nog niets definitief beslist. Toch worden de werken uitgevoerd (zonder eigen collega’s hierin gekend werden). “De aannemer bleek ruimte te hebben”(de planning van een aannemer was blijkbaar doorslaggevend) dus een eenzijdige beslissing zonder de betrokken inwoners op de hoogte te brengen en hen een kans te geven op repliek. In plaats daarvan in de brievenbussen een lijst met belachelijk kinderlijke vragen over “her-aanleg” van de Kapelstraat. Er ging hier dus blijkbaar finaal iets fout en niet alleen met de communicatie met de kerkfabriek. ”
    Het district zal zorgen dat er een mooi heraangelegd park komt” DIT PARKJE WAS PERFEKT!!! Die zogenaamde “her-aanleg” zal de rust van de bewoners door lawaaioverlast alleen maar storen!! Bedankt districtsraad. Een vertrouwd stukje Berendrecht is “naar de knoppen geholpen” En dan is men verwonderd dat de burger de politiek de rug toekeert!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *