Verkaveling binnengebied Pauwelsdreef/Akkerstraat Hoevenen: omwonenden hebben nog veel vragen

Toegang Akkerstraat

HOEVENEN – Voor het binnengebied tussen de Pauwelsdreef en de Akkerstraat in Hoevenen is een verkavelinsgaanvraag ingediend voor de aanleg van straten en het bouwen van 26 woningen en 88 appartementen, volgens de aanvraag verdeeld over negen eenheden.  De eengezinswoningen zijn gepland hoofdzakelijk kant Witvenstraat, de appartementen kant Pauwelsdreef (west) en ook drie noordelijk tegen het landbouwgebied aan.  De toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers is voorzien langs de Akkerstraat.  Het autoverkeer van deze 114 nieuwe wooneenheden zou de wijk moeten verlaten langs de Pauwelsdreef.   Aangezien het hier een overstromingsgevoelige omgeving betreft moeten er ook ingrepen gebeuren in de waterhuishouding.   Het gaat hier al om een tweede aanvraag, nadat een vorige negatief advies kreeg.

Toegang langs Akkerstraat

Doorgang langs de Pauwelsdreef

Infovergadering
Op donderdagavond 11 mei had op aandringen van de omwonenden een infovergadering plaats in de Oude Brouwerij, Kerkstraat.   Zowel de mensen van landmetersbureau Stokmans-Palmers als van Mertens architecten waren aanwezig om info te verstrekken deels ook met een beeldpresentatie.  Van het gemeentebestuur was niemand aanwezig.

Uit alle tussenkomsten van de talrijk opgekomen omwonenden bleek dat de bezorgdheid groot is over de gevolgen voor de omgeving.  Zij vinden dat er veel te veel wooneenheden op een te kleine oppervlakte zijn voorzien, met alle gevolgen voor toenemend verkeer. Auto’s zouden alleen uitwegen langs de Pauwelsdreef, naar een straat zonden veilig fiets- of voetpad.  Om nog te zwijgen van de doorstroom naar de nu al dikwijls verzadigde Kerkstraat.

– Op de vraag “waarom appartementen?” is het antwoord dat de gemeente heeft gevraagd naar een opvulling met “verschillende woontypes”.
– Sommige buren zijn niet tegen deze verkaveling maar willen deze erg dichte opvulling niet.
– Omwille van het overstromingsgevoelig gebied zijn de bewoners van de Pauwelsdreef ook beducht voor de gevolgen van de ophoging van het binnengebied, en betwijfelen of de geplande maatregelen tegen wateroverlast wel zullen volstaan.
– Volgens aanwezige ouders raken ook de scholen stilaan verzadigd, waardoor kinderen niet meer veilig in eigen omgeving naar school zullen kunnen.


Bezwaren
De algemene tendens van al de gemaakte opmerkingen was dat door te veel bijkomende woningbouw de bevolking en het autoverkeer te veel toenemen en daardoor het landelijk karakter van het dorp Hoevenen nog meer in het gedrang komt. 
Bij het digitale omgevingsloket waren er op de laatste dag voor indienen al zeventien bezwaarschriften genoteerd.
Een beslissing over deze uitbreiding moet volgen ten laatste op 16 september 2023.
Wordt nog vervolgd.
LW


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *