Verenigingengids district, dringend aan update toe

BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO – De verenigingengids van het district, met daarin een overzicht van de culturele, sport-, jeugd- en seniorenverenigingen en de bewonersgroepen, is dringend aan een update toe.


Raadslid Marc Maes (N-VA) stelde de vraag aan districtsschepen voor Cultuur, Rudi Sempels (N-VA).
“In 1996 publiceerde het toenmalige “Platform deelraden” (met daarin vertegenwoordigers van een aantal socioculturele en jeugdverenigingen) de eerste verenigingengids voor ons district. “16 pagina’s A4 formaat met contactinfo over de actieve verenigingen, destijds nog zonder webstek of e-mailgegevens. Elk jaar contacteerden de vrijwilligers van de deelraden de verenigingen en hielden op die manier de gids up-to-date.,” aldus raadslid Maes.


Mettertijd is de verenigingengids geëvolueerd, zowel qua formaat als medium, en telt inmiddels 55 pagina’s vol cultuur, jeugd, sport, senioren en wijkleven. De gids wordt nu digitaal gepubliceerd en is te raadplegen via de webstek van ons district.
“Het belang van een lokale verenigingengids is niet te onderschatten,” gaat Marc Maes verder. “Niet alleen als referentie voor het contacteren van onze verenigingen voor informatie, lidmaatschap of samenwerking, ook naar nieuwe inwoners toe is de verenigingengids een interessant instrument bij het uitkiezen van een vrijetijdsbesteding in clubverband.”
“Jammer genoeg is de gids al sinds enkele jaren niet meer bijgewerkt. Dat wordt bijzonder pijnlijk bij het lezen van de namen van overleden medebewoners die in de gids vandaag nog steeds als contactpersoon worden vermeld,” stelde het raadslid vast.


Marc Maes vraagt dan ook om de verenigingengids weer op peil te (laten) brengen. In zijn antwoord beaamde schepen Sempels de problematiek. “Hier zijn verschillende oorzaken voor. Eens te meer moeten we nogmaals verwijzen naar corona en ook het feit dat in vele verenigingen wissels in het bestuur gebeuren waar we als district helaas niet altijd van op de hoogte gesteld worden.” Naar aanleiding van de nieuwe subsidiereglementen plant het district een infomarkt voor alle verenigingen. “Dit is een ideale kans om de gegevens bij te werken en zo tot een nauwkeurige nieuwe lijst te komen die voldoet aan de geldende wetten en regels, “ besloot Rudi Sempels.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.