Verbouwing Europaterminal met respect voor nachtrust van inwoners Polderdistrict

Rudi Sempels: De Europaterminal bevindt zich op drie kilometer van Zandvliet en Berendrecht

BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO – Volgend jaar wordt werk gemaakt van de aanpassingen aan de kaaimuren van de Europaterminal, nabij de Berendrechtsluis. De Europaterminal is een containerterminal, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo), in het noorden van de haven van Antwerpen.

Het betreft een zgn. getijdenterminal, op de rechteroever van de Schelde, net ten zuiden van de Berendrecht- en Zandvlietsluizen.

De ingrijpende werken met afvoer van de oude kaaimuren en het plaatsen van nieuwe infrastructuur zullen duren tot 2030. Ze verlopen in drie fases om de continuïteit van de werking van de terminal te garanderen. Een openbaar onderzoek werd eind oktober afgerond.

“We willen dat er bij aanbesteding en de latere uitvoering van de werken, de nodige aandacht wordt geschonken aan (de beperking van) de geluidsoverlast die deze werken met zich brengen,” legt Rudi Sempels, districtsschepen voor milieu (N-VA) uit.

Het districtscollege richtte in oktober een collegiale brief aan het Antwerps Havenbedrijf. “Daarin vroegen we om de nodige maatregelen te voorzien om de geluidshinder te beperken en bijvoorbeeld heiwerkzaamheden enkel uit te voeren tussen 07.00 u en 22.00 u,” aldus Sempels.

Geen heiwerken tussen 20.00 u en 07.00 u

In een antwoord van Port of Antwerp werd nu gemeld dat er zal rekening gehouden worden met de bekommernissen van de bevolking in Berendrecht en Zandvliet. En dat reeds om 20.00 u zou gestopt worden met heiwerkzaamheden.

“We ontvingen een schrijven waarin wordt gesteld dat het MER (Milieueffectrapport) aangeeft dat geen geluidshinder ter hoogte van de woonkernen verwacht wordt,” zegt Carl Geeraerts, districtsburgemeester (N-VA). “Als opdrachtgever is het Havenbedrijf Antwerpen bereid een aantal geluidsmilderende maatregelen te voorzien.”

Zo kunnen heiwerken pas opgestart worden om 07.00 u en worden ze ‘in principe’ afgerond om 20.00 u. “Tenzij er omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch verder geheid moet worden, als bv de palen moeilijk op diepte raken en de opgestarte heiwerken niet kunnen onderbroken worden,” aldus het schrijven van Port of Antwerp.

(foto: © mmpress)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *