Uit de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 De districtsraad kwam vorige maandag bijeen in het districtshuis te Berendrecht voor de behandeling van een korte dagorde. Daarop stonden punten als het Hagelbergpark en het gansrijdersparcours achter de Sporthal, waarover wij reeds uitvoerig schreven. Vanuit het publiek kwamen enkele belangwekkende vragen waaruit wij hieronder een greep brengen. 

Klachten over sporthal in Berendrecht
 Tijdens het vragenhalfuurtje voor het begin van de districtsraad in Berendrecht kwamen klachten tot uiting over de sporthal in de Zandweg. Deze is onbemand en werkt alleen met een badge. Tot nog toe kunnen alleen verenigingen er gebruik van maken en geen individuelen. Het badgesysteem werkt vaak slecht, zodat mensen opgesloten geraken. Hulp laat soms lang op zich wachten.
Ook raadslid Rudi Sempels sloot zich tijdens de zitting aan bij de opmerkingen van individuele sportbeoefenaars.
Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen gaf toe dat er mankementen zijn. Hij zal een evaluatie vragen van de werking aan het stadsbestuur en maatregelen bepleiten. De uitbater van de pas geopende cafetaria krijgt meer info over het programma van de gebruikers, zodat hiermee kan rekening worden gehouden.

Infovergadering over geluid goederentreinen
og in de districtsraad heeft raadslid Vliegen geklaagd over de geluidsoverlast veroorzaakt door de A12 en het tussenliggende goederenspoor. De metingen verricht door de diensten van minister Crevits geven slechts een lichte overschrijding aan, stelde hij vast. Maar wat met de goederentreinen? Districtsburgemeester Bartholomeeussen kondigde aan dat met het Havenbedrijf, BASF en goederenbehandelaar Combinant afspraken zijn gemaakt voor mogelijke maatregelen. Binnenkort volgt een infovergadering.

Geplande windmolens
Raadslid Sempels vroeg in de raad ook informatie over  de plannen van Electrabel om windmolens te plaatsen in het district, meer bepaald nabij woningen op de Zandvlietse Hoek. Hij verwees ook naar de plannen van het Havenbedrijf en de Maatschappij van de Linkeroever (MLO) om het grootste windmolenpark van het land te bouwen in de haven, aan weerszijde van de Schelde. Sempels zei niet tegen windturbines te zijn, maar ze moeten opgericht worden volgens een structuurschets die nog altijd niet is opgemaakt. De districtsraad stemde twee jaar geleden hierover een motie.
Marcel Bartholomeeussen zegde toe de nodige informatie in te zamelen. Wat Electrabel betreft, deze maatschappij zou slechts hebben gepolst bij sommige eigenaars of zij hun grond wilden verkopen. Van onteigenen is geen sprake want de maatschappij is daartoe niet bevoegd.
 Intussen werd op een persconferentie van het Havenbedrijf en de MLO in  Kallo gezegd dat Electrabel niet deelneemt aan het geplande windmolenpark.  (sdl)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *