Twee partijvoorzitters reageren op brief van Alain Paenen

 
Door twee partijvoorzitters werd gereageerd op de brief die hen werd gestuurd door de initiatiefnemers van de petitie tegen de plannen om de Berendrechtse polder te vernietigen. Het gaat om Gerolf Annemans van het Vlaams Belang en om Bruno Tobback van de SP.A.
 De oorspronkelijke brief luidt als volgt:
“Op 3 april is er een petitie opgestart uit protest tegen deze plannen. Zie: http://www.petities24.com/red_de_berendrechtse_polder Inmiddels hebben meer dan duizend mensen deze petitie ondertekend.
Waarom verzetten de inwoners van Zandvliet, Berendrecht en Stabroek zich tegen deze plannen? Polderbewoners houden van hun polderlandschap. Door de havenontwikkeling en industrie is het grootste gedeelte van onze polders verdwenen. Dat is onze geschiedenis. Daarom ligt het erg gevoelig als er nu nogmaals naar poldergrond wordt gewezen. Wij willen graag dit laatste stukje behouden. Voor ons is polder gelijk aan natuur. Het is tevens onze cultuur.  Dit landelijke groen omvormen tot kunstmatig groen natuurgebied past niet in onze logica. Afblijven is de boodschap.
Niet alleen willen wij dat Fase 2 geen doorgang vindt. Wij zijn ook niet tevreden met het resultaat van Fase 1 en wensen dat dit wordt omgevormd tot recreatiegebied met een grote zwemvijver en een strand. De leefomgeving van onze dorpen moet ten dienste staan van de mensen. Voor de havenuitbreiding beschikten wij over deze faciliteiten en wij willen een stukje daarvan terug.
Wij zouden gehoor willen vinden bij u als partijvoorzitter om onze burgerbelangen bij de Vlaamse Overheid te bepleiten en onze bezwaren te honoreren.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.”
Gerolf Annemans schrijft het volgende:
Het Vlaams Belang heeft nota genomen van uw onderstaande mail en vraag tot 
steun van de petitie en het schrappen van de plannen voor de fase 2 van de zogenaamde Opstalvallei te Berendrecht. De haven van Antwerpen is van groot economisch nut en belang voor Antwerpen en Vlaanderen, maar wij zijn het eens met u dat dit niet betekent dat moet toegegeven worden aan onzinnige ecologische maatregelen (door de EU en andere wereldvreemde instanties opgelegd) die tot gevolg hebben dat de laatste stukjes poldergrond en landbouwgrond verdwijnen voor de compensatie van de havenuitbreiding. Natuur is natuur en dus hoeft polder/ landbouwgrond geen plaats te ruimen voor een vogelhabitat of ander “ersatz” natuurgebied.
Wij zullen dit standpunt dan ook uitdragen in het Vlaams parlement tijdens de volgende legislatuur.Met vriendelijke groeten,
Gerolf Annemans
partijvoorzitter
V
laams Belang
Madouplein 8 bus 9
1210 Brussel
tel.   +32 (0)2 219 60 09
fax  + 32 (0)2 219 72 74
voorzitter@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org
www.gerolfannemans.org
 
Bruno Tobback schrijft het volgende:
Beste Alain,
Bedankt om me op de hoogte te brengen van de situatie in de polders. Ik zal u eerlijk bekennen dat ik van deze situatie niet op de hoogte was. Ik heb dan ook al contact opgenomen met onze lokale ploeg om die situatie te bespreken.
U vindt ons volledige programma op http://www.s-p-a.be/socialewelvaart/be
Met vriendelijke groeten,
Bruno Tobback,
Voorzitter sp.a
 

 
 
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *