Toekomstgericht bosbeheer voor 175 ha bos in gemeente Essen

Schepen Helmut Jaspers toont de Horendonkse bossen die al deels werden omgevormd
naar een meer gemengd en klimaatrobuust bos.


In mei keurde het schepencollege van Essen een samenwerkingsovereenkomst goed met Bosgroep Antwerpen Noord vzw. Deze nieuwe samenwerking heeft als doel om de 175 ha gemeentebossen ecologisch verantwoord en klimaatbewust te beheren.

Planmatige aanpak
Nadat in 2014 de gemeente Essen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Bosgroep Antwerpen Noord vzw samenwerkten aan de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan, slaan ze in 2021 opnieuw de handen in elkaar. Samen gaan ze het beheerplan evalueren en het beheer aanpassen aan de nieuwste inzichten. Gemeente Essen vroeg daarom aan Bosgroep Antwerpen Noord om het beheer van de 175 ha gemeentelijke bossen sinds 2014 te evalueren.

Blik op de toekomst
In het ‘Uitgebreid bosbeheerplan’ van 2014 zijn verschillende private bossen, bosdomeinen van ANB en gemeentebossen opgenomen. Op basis van die gegevens werden doelstellingen voor de toekomst geformuleerd en maatregelen opgesteld om die doelstellingen te bereiken. Zo werden een aantal bosbestanden uitgedund om de sterkste, meer waardevolle bomen vrij te stellen. Op andere plaatsen in de Horendonkse bossen werd naaldbos omgevormd naar een meer gemengde vorm. Op termijn zullen deze bossen evolueren naar eiken-berkenbossen, die van nature in de streek voorkomen en meer bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

“Met deze samenwerkingsovereenkomst investeren we de komende jaren bovenop de reguliere inspanningen bijkomend 130.000 euro aan duurzaam bosherstel, bosbeheer, het onder controle brengen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers en in het klimaatrobuuster maken van onze bossen. Hiermee doet Essen een aanzienlijke extra investering in natuur, die op termijn ongetwijfeld ook een positieve invloed zal hebben op het vlak van klimaat en CO2-opslag, fauna en flora en op het beleven van de natuur”. reageert Helmut Jaspers (Vooruit), schepen van leefmilieu in Essen tevreden.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder