Toekomstgericht bosbeheer voor 175 ha bos in gemeente Essen

Schepen Helmut Jaspers toont de Horendonkse bossen die al deels werden omgevormd naar een meer gemengd en klimaatrobuust bos. In mei keurde het schepencollege van Essen een samenwerkingsovereenkomst goed met Bosgroep Antwerpen Noord vzw. Deze nieuwe samenwerking heeft als doel om de 175 ha gemeentebossen ecologisch verantwoord en klimaatbewust te beheren. Planmatige aanpakNadat in 2014 […]

Stad legt in Rozemaaipark recreatieve centrale zone aan

Door de aanleg van het Rozemaaipark krijgt de Donkse beek terug meer ruimte. (©Lucid) EKEREN – Het college keurde de procesnota voor het ontwerpproces voor de tweede fase van het Rozemaaipark in Ekeren goed. De centrale zone in het park langs de Donkse Beekvallei vormt een belangrijk onderdeel van die aanleg. Over de invulling ervan […]

Nu ook geen mondneusmasker plicht meer in Brasschaatse schoolomgevingen

In navolging van het provinciaal besluit van 11 juni waar de provincie besliste om in welbepaalde gevallen de mondneusmaskerplicht op te heffen, volgt Brasschaat nu ook deze beslissing en heft de mondneusmaskerplicht ook in schoolomgevingen op. Er was destijds een perimeter van 200m ingesteld waarbinnen het mondneusmasker verplicht was.  Opgelet: bij het brengen en afhalen […]